Zoek op

Programma

Een program(ma) is een geschrift, waarin activiteiten staan opgesomd, die volgens vooropgezet schema zullen worden verricht.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Programma

Document dat een specificatie bevat van voorwaarden en eigenschappen van een aan te besteden zakelijke onderneming, of van in een bepaalde volgorde te verrichten activiteiten.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Programma

Een verzameling projecten die qua problematiek of aandachtsgebied te groeperen zijn
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Programma

Een reeks commando's die door een computer kunnen worden uitgevoerd. Als je een programma start worden deze commando's uitgevoerd Synonym met: Applicatie, Uitvoerbaar bestand
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Programma

Een programma is een serie gecodeerde instructies volgens welke een elektronisch apparaat (zoals een computer) gegevens moet bewerken, opslaan of presenteren of volgens welke het gedrag van een elektronisch apparaat (zoals een robot of een moderne naaimachine) gestuurd wordt.
Zowel programma’s als gegevens voor een computer zijn binair gecodee...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Programma

Let op: Spelling van 1858 gedrukt berigt; aangeplakte aankondiging; uitnoodiginsgeschrift tot eene plegtigheid; schriftelijke opgave van de muzijkstukken, welke er op een concert zullen gespeeld worden enz
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Programma

Boekje, foldertje of origineel gevormd stuk papier dat het publiek krijgt-koopt. Hierin staan de namen van de spelers, medewerkers...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10634

Programma

Een vooraf aangekondigde activiteit die een groep deelnemers in staat stelt, onder deskundige begeleiding, kennis, inzicht, vaardigheden of vermogen tot expressie te verwerven of te bevorderen inzake een duidelijk vooropgesteld onderwerp. Een programma is gekenmerkt door een continuïteit in methodische opbouw, in deelnemersgroep en in groepsbegele...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10652

Programma

het geheel van activiteiten die zich in een (bestaande of nog te realiseren) ruimte afspelen, of van de eisen die aan een ruimte worden gesteld (omvang, relaties, toegankelijkheid, …) om de ruimte te kunnen benutten.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10654

Programma

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-as, -ata), berigt, inhouds-opgave, aankondiging van hetgeen in het openbaar zal worden vertoond; [figuurlijk] openbaring -, blootlegging van beginselen (van optredende ministers enz.).
*...GRESSEN, v. mv. vorderingen, vooruitgang.
*...GRESSIE, v. (-s, ...ën), voortgang; (rek. en wisk.) reeks; ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

programma

• [informatica] een applicatie voor de computer. •aantal activiteiten voor een bepaalde tijd. •een uitzending op radio of televisie. •een los blaadje met informatie over de uitvoering of het concert dat men bijwoont. •onderling afgesproken doelstelllingen en plannen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/programma

programma

boekje, folder of origineel gevormd stuk papier dat het publiek krijgt-koopt. Hierin staan de namen van de spelers, medewerkers.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10817

programma

Def.: een programma is een pakket gelijksoortige en - of samenhangende maatregelen binnen een werksoort met een voortschrijdend meerjarig karakter. Toelichting: Een programma resulteert in een aantal producten die moeten bijdragen aan maatschappelijk gewenste effecten. Een programma wordt vertaald in deelprogramma's.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

programma

kader of richtinggevende uitgangspunten voor beleid. Landelijke organisaties en subsidiegevers stellen vaak een programma op voor enkele jaren. Een dergelijk programma wordt nader uitgewerkt in projecten of biedt een handvat om ingediende projectvoorstellen (of subsidieaanvragen) te beoordelen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10954

programma

het programma zelfst.naamw.Uitspraak:   [proˈxrɑma] Verbuigingen:   programma|'s (meerv.) 1) geheel van onderdelen van iets dat in een theater of op de televisie wordt vertoond radio, tv Voorbeelden:   `actualiteitenprogramma`, `kinderprogramma`, `...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/programma

Programma

[Nederlands] Lijst van wat er gaat gebeuren
Gevonden op https://quizlet.com/96773851/nederlands-flash-cards/

Programma

(Een computer is waardeloos zonder programma's en besturingssystemen. Programma's vervullen een bepaalde taak. Er zijn duizenden verschillende programma's.)
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

Programma

[tijd] - Een programma is een formele indeling van toekomstige gebeurtenissen, zoals de afzonderlijke temporele delen van een theatervoorstelling, concert of symposium. Vaak wordt het programma voorafgaand aan het evenement in gedrukte versie verstrekt aan bezoekers, zodat zij kennis kunnen nemen van de intenties van de org...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Programma_(tijd)

programma

overzicht van onderdelen, verklaring (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/programma

programma

opsomming van wat er gaat gebeuren vb: op het programma staat een optreden van Paul de Leeuw
uitzending van radio of televisie vb: in dit programma aandacht voor de daklozen
plannen die een politieke partij met het land heeft vb: het programma van D66
instructie voor verwerking van gegevens door een computer vb:...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=programma

programma

overzicht van onderdelen, verklaring
Jaar van herkomst: 1778 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

programma

Een aantal projecten en activiteiten die samen worden gepland en beheerd om een overkoepelend geheel van samenhangende doelstellingen en andere uitkomsten te realiseren.
Gevonden op http://exin.vanharen.net/Player/eKnowledge/itildutchglossary.pdf

Programma

Recept voor gedrag.
Gevonden op http://www.van-osch.com/termen.doc

Programma

Een programma is een serie gecodeerde instructies volgens welke een elektronisch apparaat (zoals een computer) gegevens moet bewerken, opslaan of presenteren of volgens welke het gedrag van een elektronisch apparaat (zoals een robot of een moderne naaimachine) gestuurd wordt. Zowel programma`s als gegevens voor een computer zijn binair gecodeerd. D...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

PROGRAMMA

1) App 2) Beginsel van een partij 3) Beginselverklaring 4) Beginselverklaring van een partij 5) Computerprogramma 6) Computerterm 7) Feestwijzer 8) Geschrift met werkzaamheden 9) Grondregel 10) Instructie voor een computer 11) Lijst van items 12) Lijst van uit te voeren werkzaamheden 13) Lijst van wat moet worden gedaan 14) Lijst van werkzaamheden ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PROGRAMMA/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.