Zoek op

waarnemen

waarnemen werkw.Uitspraak:   ['warnemə(n)] Verbuigingen:   nam waar (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft waargenomen (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) zien, horen, ruiken of voelen Voorbeeld:   `Toen ik de koelkast opende, nam ik...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/waarnemen

WAARNEMEN

1) Aanhoren 2) Aanschouwen 3) Aanzien 4) Achten 5) Administreren 6) Aflezen 7) Behartigen 8) Bekijken 9) Bemerken 10) Benutten 11) Beschouwen 12) Beseffen 13) Bespeuren 14) Bespieden 15) Constateren 16) Doen weten 17) Fungeren 18) Gadeslaan 19) Gebruiken 20) Gevoelen 21) Gewaarworden 22) Herkennen 23) Hoor 24) Horen 25) Identifceren 26) Iets zien, ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WAARNEMEN/1

Waarnemen

Het beschrijven van het actuele weer in een weerrapport (waarneming) door een waarnemer op een bepaald tijdstip en op een bepaalde plaats. Er worden diverse meteorologische grootheden gemeten, zoals de luchtdruk, de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, de windrichting en de windsnelheid. De waarnemer beschrijft het weer. Hij kijkt onder meer of e...
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/W.html

waarnemen

•iets via de zintuigen in zich opnemen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/waarnemen

Waarnemen

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bedrijvend werkwoord] [ongelijkvloeiend] (ik nam waar, heb waargenomen), in acht nemen, acht slaan op, letten op, gadeslaan; onderzoeken, nagaan; (zeew.) beschouwen, opmeten; aanvatten (een touw); navolgen, nakomen, naleven; besturen; bekleeden (een ambt); behartigen (eene zaak); de gelegenheid -, zich bed...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

Waarnemen

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Waarnemen``] Om het plan eener krijgsonderneming te kunnen ontwerpen, is het wenschelijk, zoo veel mogelijk van de bedoelingen en bewegingen des vijands te weten, hetgeen slechts daardoor verkregen kan worden, dat men hem waarneemt. Het W. is dus een voornaam gedeelte van de veiligheidsdienst (zie Ve...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

Waarnemen

Een tros of landvast aanpakken, bijvoorbeeld door iemand aan de wal of op een ander schip. `Wil je even waarnemen?`
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

waarnemen

gewaarworden; tijdelijk vervullen (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/waarnemen

waarnemen

het in zijn plaats doen, hem vervangen vb: deze dokter neemt de praktijk voorlopig waar
de kans waarnemen [de kans benutten]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=waarnemen

Waarnemen

Synoniem: observing (Eng)
Een kenmerk of eigenschap van een object vaststellen of meten bijvoorbeeld door meten, tellen of vragen (enquêteren).
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

Waarnemen

Bewust en met aandacht met de zintuigen in zich opnemen (iets zwakker dan gadeslaan); syn. constateren, gewaarworden, bemerken: waarnemen is een voor waar houden van hetgeen men gewaarword.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

waarnemen

[Nederlands] zien, horen, ruiken of voelen
Gevonden op https://quizlet.com/60312184/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.