Zoek op

zorgverzekering

zorgverzekering zelfst.naamw. een verzekering die de zorgkosten van het zorgpakket vergoed. Bron: Wikiwoordenboek - zorgverzekering. SpellingCorrect gespeld: 'zorgverzekering' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze w...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/zorgverzekering

ZORGVERZEKERING

1) Basisverzelering 2) Biedt dekking tegen de kosten van geneeskundige hulp
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ZORGVERZEKERING/1

Zorgverzekering

[Nederland] - De zorgverzekering of basisverzekering is een verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland. De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. De nieuwste zorgverzekering is sinds 1 januari 2006 van kracht. Kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekerings- en acceptati...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgverzekering_(Nederland)

Zorgverzekering

[Vlaanderen] - De Vlaamse zorgverzekering is een bijkomende verzekering voor niet-medische hulp- en dienstverlening aan personen die op 1 oktober 2001 werd ingevoerd door de Vlaamse Gemeenschap (België). Personen woonachtig in het Vlaams Gewest zijn verplicht zich bij een zorgkas aan te sluiten maar wie in het Brussels Gew...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Zorgverzekering_(Vlaanderen)

Zorgverzekering

Tot en met 2005: verzekering tegen ziektekosten welke is opgesplitst in een collectief en een particulier deel. Het collectieve deel is gebaseerd op de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ). Het particuliere deel bestaat uit particuliere en publiekrechtelijke ziektekostenverzekeringen (IZAIZR).
Vanaf 2006: verze...
Gevonden op http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=850

Zorgverzekering

Een verzekering voor geneeskundige zorg die u verplicht bent af te sluiten op grond van de Zorgverzekeringswet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10101

Zorgverzekering

(Zorgverzekering, aanvullende) Aanvullend pakket verzekeringen, niet verplicht opgelegd, naast de basiszorgverzekering. In dit pakket zitten zaken die geen of slechts gedeeltelijk onderdeel uitmaken van het basispakket. Het gaat dan om bijvoorbeeld tandheelkunde voor volwassenen, om alternatieve therapie, om bepaalde kunst- en hulpmiddelen, ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Zorgverzekering

Wettelijk verplichte ziektekostenverzekering voor ingezetenen van Nederland (op basis van de Zorgverzekeringswet). De zorgverzekering dekt noodzakelijke, op genezing gerichte, zorg. Kenmerken van de zorgverzekering zijn de verzekerings- en acceptatieplicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Zorgverzekering

Een op grond van de Zorgverzekeringswet verplichte verzekering voor geneeskundige zorg. Zie ook `Basisverzekering`, `Zorgverzekeringswet`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Zorgverzekering

Verplichte staatszorg. Aanvullende zorgverzekering = vrijwillige risicoverzekering voor ziektekosten
Gevonden op http://www.vrijspreker.nl/wp/lezersservice/woordenlijst/

Zorgverzekering

Een zorgverzekering (ook wel ziektekostenverzekering genoemd) is een verzekering tegen ziektekosten. Hierbij kan gedacht worden aan kosten voor medicijnen of kosten van een bezoek aan het ziekenhuis of de huisarts.
Gevonden op https://www.overstappen.nl/zorgverzekering/

Zorgverzekering

Een zorgverzekering - beter bekend als ziektekostenverzekering - is een verzekering tegen ziektekosten. Denk hierbij aan kosten voor medicijnen, of hulp van een dokter of ziekenhuis.
Gevonden op https://www.poliswijzer.nl/zorgverzekering
Geen exacte overeenkomst gevonden.