Zoek op

context

rechtswetenschap: (zins-)verband, waarin zich iets voordoet, de bewoordingen van een tekst die het kader scheppen waarin ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/context

context

de context zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈkɔntɛkst] Verbuigingen:   context|en (meerv.) 1) tekst die om een of meer woorden staat Voorbeeld:   `Bij het woord 'bank' moet je in de context kijken of het 'meubel' of 'geldinstelling' betekent.` 2...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/context

CONTEXT

1) Bewoording 2) Configuratie 3) Geheel 4) Omstandigheden 5) Redeverband 6) Samenhang 7) Samenhang in de zin 8) Setting 9) Tekstverband 10) Verband 11) Verband waarin iets zich voordoet 12) Zinsverband
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONTEXT/1

context

•verband waarin iets zich voordoet.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/context

context

verband waarin een woord of een uitspraak gezegd wordt
Gevonden op http://www.audiologieboek.nl/htm/hfdwrd/c.html

Context

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. redeverbinding, zamenhang.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0006.htm

context

samenhang
Jaar van herkomst: 1824 (WEI )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Context

Let op: Spelling van 1858 inhoud, zamenhang, redekoppeling
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Context

Context is de samenhang tussen woorden en zinnen. Woorden hebben vaak verschillende betekenissen, waarbij uit de gebeurtenis kan worden afgeleid welke betekenis een woord heeft. Om een duidelijker beeld te geven van wat de context precies inhoudt, staan hieronder enkele voorbeeldzinnen. Door te kijken naar de omliggende woorden kan het woord in de ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Context

context

samenhang (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/context

Context

Verband, samenhang
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Context

Context is een onderdeel van de meta-gegevens
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

Document context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de oorspronkelijke opsteller beoogde.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

Het geheel van omgevingselementen die direct en/of indirect inhoud, structuur en wijze van bevraging van het archief van een bepaalde archiefvormer bepalen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

Het geheel van relevante entiteiten in de omgeving van archiefdocumenten. Voorbeelden van zulke entiteiten zijn: werkprocessen, actoren, medewerkers, informatiesystemen etc. De context bepaalt de betekenis die aan archiefdocumenten moet worden toegekend.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

Registratie context: Een in beginsel onbeperkt aantal kenmerken ten dienste van een juiste interpretatie, waaronder in elk geval begrepen de interpretatie die de beherende instantie beoogde.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

The framework in which the action in which the record participates nclude juridical-administrative context, provenancial context, procedural context, documentary context, and technological context.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

van een archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling: het geheel van administratief-organisatorische, bestuurlijk-juridische en technische gegevens, waarbinnen de functie van het archiefstuk, archiefbestanddeel of archiefafdeling in relatie tot de activiteiten en taken van de archiefvormer moet worden geïnterpreteerd; van een archief : het g...
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Context

[Nederlands] Zinsverband
Gevonden op https://quizlet.com/120232041/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.