Zoek op

Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs sluit aan op het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en het algemeen voortgezet onderwijs (avo), en is voor leerlingen vanaf ca. 16 jaar. Vanaf augustus 1997 omvat het beroepsonderwijs vier opleidingsniveaus: de assistentopleiding, de basisberoepsopleiding, de vakopleiding en de middenkader- of specialistenopleiding. Alle opleidin...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10035

Beroepsonderwijs

Informatie over het beroepsonderwijs is beschikbaar onder het kopje Beroepsonderwijs (in het menu aan de linkerkant van het scherm).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10128

Beroepsonderwijs

Vakonderwijs dat direct gericht is op de uitoefening van een praktisch vak.
De oorsprong van het beroepsonderwijs lag eeuwenlang in de werkplaats, waar vaklieden hun praktijkgerichte scholing kregen. Het gildenstelsel stond borg voor de kwaliteit van de vakinhoud. Leerling, gezel en meester waren de beroepskwalificaties. Na de afschaffing van h...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Beroepsonderwijs

beroepsonderwijs

Het onderwijs waar je (na de middelbare school) een praktisch beroep leert.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10628

beroepsonderwijs

het beroepsonderwijs zelfst.naamw.Uitspraak:   [bə'rupsɔndərwɛis] onderwijs waar je naast de theorie ook de praktijk van een beroep (1) leert Voorbeeld:   `Hoger beroepsonderwijs volg je aan een hogeschool.` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/beroepsonderwijs

beroepsonderwijs

Zie: bso, beroepssecundair onderwijs. Opgelet: In Nederland heeft beroepsonderwijs een andere betekenis.
Gevonden op http://taalunieversum.org/onderwijs/termen/term/621/zeer_moeilijk_lerende_k

Beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs is onderwijs in Nederland gericht op de theoretische en praktische voorbereiding voor de uitoefening van beroepen, waarvoor een beroepskwalificerende opleiding is vereist of dienstig kan zijn. Het beroepsonderwijs bevordert tevens de algemene vorming en de persoonlijke ontplooiing van de deelnemers en draagt bij tot het maatschapp...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Beroepsonderwijs
Geen exacte overeenkomst gevonden.