Zoek op

retoriek

politiek: Latijn: welsprekendheid tentoonspreiden. Populair gezegd: veel `blabla`, weinig inhoud. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=retoriek

retoriek

politiek: Latijn: welsprekendheid tentoonspreiden. Populair gezegd: veel `blabla`, weinig inhoud. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/retoriek

retoriek

Oorspronkelijk bij de oude Grieken de leer der welsprekendheid. De tegenwoordige betekenis is minder gunstig: bombastisch en gezwollen taalgebruik. Een retorische vraag is een schijnvraag, omdat de vragensteller niet werkelijk een antwoord verwacht (bijvoorbeeld: 'wou je soms zeggen dat het allemaal wel meevalt?').
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/retoriek

retoriek

de retoriek zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [reto'rik] Verbuigingen:   retoriek|en (meerv.) manier van spreken waarbij je veel mooie woorden zonder veel inhoud gebruikt Voorbeeld:   `een debat tussen politici met veel holle retoriek` © Kernerman Dictiona...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/retoriek

RETORIEK

1) Beoefening van de welsprekendheid 2) Blabla 3) Bombast 4) Gezwollen taal 5) Holle woordenpraal 6) Klinkklank 7) Leer van de welsprekendheid 8) Lege woordenpraal 9) Redekunst 10) Retorica 11) Trivium 12) Welsprekendheid 13) Woordenpraal 14) Woordovertolligheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RETORIEK/1

retoriek

•de leer van de welsprekendheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/retoriek

retoriek

onbezield gebruik van overspannen taal met clichés en bombast (overspannen beeldspraak). Niet te verwarren met de retorica (=welsprekendheidsleer).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Retoriek

redenaarskunst, vaak in negatieve zin gebruikt
Gevonden op http://www.goodadvicebooks.nl/artikelen/glossarium.html

retoriek

het gebruik van mooi bedachte, maar nietszeggende woorden vb: zijn verhaal stond bol van de retoriek
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=retoriek

Retoriek

Gedicht of proza in een gezwollen, hoogdravende, 'opgeklopte' maar tegelijkertijd enigszins betekenisarme taal of stijl. Lege woordenpraal. Synoniem voor retoriek is bombast.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/102_Retoriek.html

retoriek

onbezield gebruik van overspannen taal met clichés en bombast (overspannen beeldspraak). Niet te verwarren met de retorica (=welsprekendheidsleer).
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.