Zoek op

gemeentebestuur

gemeentelijk: (ruim) alle overheidsorganen van de gemeente; (eng) het bestuur van een gemeente nl. de gemeenteraad, het college ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gemeentebestuur

gemeentebestuur

politiek - gemeentelijk: (ruim) alle overheidsorganen van de gemeente; (eng) het bestuur van een gemeente nl. de gemeenteraad, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gemeentebestuur

gemeentebestuur

staatsrecht: in ruime zin: ieder bevoegd orgaan van de gemeente;in enge zin: bestuur van een gemeente nl. de gemeenteraad, ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gemeentebestuur

gemeentebestuur

het gemeentebestuur zelfst.naamw.Uitspraak:   [xəˈmentəbəstyr] Verbuigingen:   gemeentebe|sturen (meerv.) bestuur van een gemeente (1): burgemeester, raad en wethouders ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gemeentebestuur

Gemeentebestuur

Het college van burgemeester en wethouders.
Gevonden op http://leiden.christenunie.nl/Woordenlijst_Politiek_Jargon

Gemeentebestuur

Let op: Spelling van 1914 Zie BESTUURSREGELING, blz. 121, 122 en 129.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

gemeentebestuur

Gebruikt voor: burgemeester en wethouders lokaal bestuur Meer specifiek: burgemeesters wethouders Minder specifiek: gemeenten
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/1829
Geen exacte overeenkomst gevonden.