Zoek op

informatie

de informatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [ɪnfɔrˈma(t)si] gegevens die je kennis vergroten Voorbeelden:   `Alle informatie over de cursus staat op onze website.`, `Ik zal informatie over deze speciale reis inwinnen bij het reisbureau.`Synoniem:   info...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/informatie

Informatie

Geformaliseerde (op informatiedragers gezette) gegevens die voor gegevensverwerkende machines zoals computers als invoer kunnen dienen.
Dit is de betekenis van de term informatie in de huidige informatietechnologie. Men bedoelt met informatie gegevens in de vorm van alfanumerieke velden die op formele wijze zijn opgeslagen in databases. Met de o...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10067

Informatie

Geformaliseerde (op informatiedragers gezette) gegevens die voor gegevensverwerkende machines zoals computers als invoer kunnen dienen.
Dit is de betekenis van de term informatie in de huidige informatietechnologie. Men bedoelt met informatie gegevens in de vorm van alfanumerieke velden die op formele wijze zijn opgeslagen in databases. Met de o...
Gevonden op http://home.kpn.nl/daanrijsenbrij/vision/nl/begrip2.htm

Informatie

Informatie is al wat van buitenaf als bericht, als overdracht van kennis of gegeven tot iemand komt.
Informatie kan bij een gebruiker de kennis over of het inzicht in bepaalde zaken vergroten. Informatie kan ook als ‘trigger’ werken voor de gebruiker en hem tot bepaalde acties aanzetten of emoties bij hem opwekken.
Gevonden op http://home.kpn.nl/daanrijsenbrij/vision/nl/begrip2.htm

Informatie

Informatie is al wat van buitenaf als bericht, als overdracht van kennis of gegeven tot iemand komt.
Informatie kan bij een gebruiker de kennis over of het inzicht in bepaalde zaken vergroten. Informatie kan ook als ‘trigger’ werken voor de gebruiker en hem tot bepaalde acties aanzetten of emoties bij hem opwekken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10067

Informatie

Informatie bestaat uit gegevens verzameld en uitgewerkt om te dienen als communicatie tussen personen. Informatie behoeft echter niet te zijn vastgelegd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10046

Informatie

Gegevens die zodanig bijeen zijn gebracht en worden voorgesteld dat er betekenis aan kan worden toegekend.
1 Feit dat wrdt overgebracht;
2 Boodschap die een feit of begrip weergeeft in en communicatieproces met het doel kennis te vermeerderen;
3 De op grond van een afspraak aan gegevens toegekende betekenis. De betekenis die een belangh...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10273

informatie

Informatie is: berichten, nieuws, en alles wat iets toevoegt aan wat we al wisten of verwachtten. De vrijheid van informatie is in het VN-verdrag (BuPo) omschreven als de vrijheid tot het zoeken, ontvangen en uitdragen van inlichtingen en ideeën van welke aard en in welke vorm dan ook, ongeacht grenzen. De wet kan hieraan echter beperkingen oplegg...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Informatie

Informatie is een hoeveelheid Microimpulsen die, geïnterpreteerd via een Referentiekader aan een bewust Systeem toelaten om een Beeld te krijgen van een deel de ons omgevende Werkelijkheid, of van Denkbeelden daarrond. Formele betekenis: de hoeveelheid keuzes die men heeft ten aanzien van een verzameling gegevens.
Voorbeelden - Gesproken taal,...
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Informatie

Informatie

Let op: Spelling van 1858 onderrigting; berigtgeving; onderzoek. Informator, een leeraar, huisleeraar, gouverneur. Informeren, onderrigten, berigten; zich informeren, onderzoek doen, berigt inwinnen
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10608

Informatie

voor de mens begrijpbaar bericht of gegeven.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10623

informatie

Systematisch verzamelde, vastgelegde en verwerkte gegevens ten behoeve van de besturing, de werkprocessen en de af te leggen verantwoordingen.
Gevonden op http://users.pandora.be/dirk.van.aerschot/vlaamsbrabant/documenten/voorafga

Informatie

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (...ën), inlichting, onderzoek, navorsching; mededeeling, berigt.
*...MEREN (ZICH), ww. [gelijkvloeiend] (ik informeerde mij, heb mij geïnformeerd), onderzoek doen, inlichtingen vragen, berigt inwinnen.
*...MES, mv. de sterren die niet tot eenig sterrebeeld kunnen gerekend worden.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0012.htm

informatie

inlichtingen of gegevens waardoor je er meer over te weten komt vb: kunt u mij informatie geven over deze opleiding?
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=informatie

Informatie

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Informatie``] Onderzoek. Zie Justitie
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0010.htm

informatie

•de kennis die iemand te horen krijgt. •de verstrekking van kennis.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/informatie

informatie

[Nederlands] alle gegevens die over een bepaald onderwerp bekend zijn
Gevonden op https://quizlet.com/104675791/nederlands-flash-cards/

Informatie

voor de mens begrijpbaar bericht of gegeven.
Gevonden op http://www.expertisecentrumdavid.be/davidproject/teksten/DAVIDbijdragen/Woo

informatie

Informatie is het geheel aan ontvangen tekens die voor de ontvanger nut hebben. (zie Veenman en van Doorn 1997: XI -XIV)
Gevonden op http://www.let.rug.nl/~redeker/courses/orientatie/glossarium.htm

Informatie

Onder informatie (van Latijn informare: "vormgeven, vormen, instrueren") verstaat men in algemene zin alles wat kennis of bepaaldheid toevoegt en zodoende onwetendheid, onzekerheid of onbepaaldheid vermindert. In striktere zin wordt wel gesteld dat pas van informatie gesproken kan worden als die voor mensen interpreteerbaar is. Het interpreteren.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie

informatie

inlichting, nasporing (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/informatie

informatie

inlichting, nasporing
Jaar van herkomst: 1451-1500 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

INFORMATIE

1) Bericht 2) Convocatie 3) Gegevens 4) Info 5) Inlichting 6) Inlichtingen 7) Kennis 8) Kennisgeving 9) Kennisoverdracht 10) Kondschap 11) Mededeling 12) Naricht 13) Nasporing 14) Navorsing 15) Navraag 16) Nieuws 17) Output 18) Referentie 19) Terechtwijzing 20) Tip 21) Verwittiging 22) Voorlichting
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/INFORMATIE/1
Geen exacte overeenkomst gevonden.