Zoek op

kennisgeving

burgerlijk procesrecht: het toezenden van een akte van rechtspleging (bv. een vonnis of dagvaarding) via een gerechtsbrief ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=kennisgeving

kennisgeving

politiek - staatskundig: ambtelijke bekendmaking, zoals bijv. in de Staatscourant. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kennisgeving

kennisgeving

staatskundig: ambtelijke bekendmaking, zoals bijv. in de Staatscourant. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kennisgeving

kennisgeving

staatsrecht: ambtelijke bekendmaking. Bijv. in de Staatscourant. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/kennisgeving

KENNISGEVING

1) Aangifte 2) Aankondigen 3) Aankondiging 4) Aanschrijving 5) Aanzeggen 6) Aanzegging 7) Advies 8) Afkondiging 9) Annonce 10) Bekendmaking 11) Bericht 12) Boodschap 13) Circulaire 14) Communicatie 15) Convocaat 16) Convocatie 17) Deurwaardersexploot 18) Edict 19) Familiebericht 20) Informatie 21) Informeren 22) Inken 23) Inlichting 24) Inzage 25) ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KENNISGEVING/1

Kennisgeving

Document van een BRZO-plichtige inrichting, dat specifieke gegevens bevat over de aanwezige gevaarlijke stoffen en over de activiteiten die in de inrichting en de onmiddellijke omgeving van de inrichting worden uitgevoerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10186

Kennisgeving

In het beursverkeer gebruikte voorlopige mededeling aan de verzekeraar(s) van enige wijziging in de gesloten verzekering, zoals deze in polis of sluitnota was neergelegd (verhoging of verlaging van de verzekerde som, verandering in verzekerd object, de persoon van de verzekerde of de verzekeringsvoorwaarden). Door parafering van de kennisgeving ver...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

kennisgeving

mondelinge of schriftelijke informatie vb: heb jij de kennisgeving van het voorgenomen huwelijk al ontvangen? Synoniemen: bericht boodschap mededeling
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kennisgeving
Geen exacte overeenkomst gevonden.