Zoek op

kan verkeren

Spreekwoorden: (1914) Het kan verkeeren,
het kan veranderen, zinspreuk van den Amsterdamschen dichter G.A. Brederoo (1585-1618). In de 17<sup>de<-sup> eeuw werd deze zinspreuk reeds spreekwoordelijk; vgl. Winschooten, 167: Soo moet hij ook (als een regtschaapen kaerel) van de nood een deugd maaken: si enim mal...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2473.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.