Zoek op

transformatie

groei en conjunctuur: Het bij de bank omwisselen van geld in niet-geld of omgekeerd (bijv. een girale storting op een spaartegoed). ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=transformatie

transformatie

Het overzetten van een algebraïsche uitdrukking of een meetkundige figuur naar een ander stelsel van coördinaten . Daardoor kan de uiterlijke vorm aanzienlijk veranderen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wiskunde/transformatie

transformatie

de transformatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [trɑnsfɔr'ma(t)si] Verbuigingen:   transformatie|s (meerv.) omzetting (van iets) in een andere vorm Voorbeelden:   `de transformatie van lege kantoorgebouwen naar woningen`, `Transformatie is een woord dat i...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transformatie

Transformatie

Transformatie is het bij de bank omwisselen van geld in niet-geld of omgekeerd.
Gevonden op https://www.finler.nl/transformatie/

TRANSFORMATIE

1) Gedaanteverandering 2) Gedaanteverwisseling 3) Herschepping 4) Hervorming 5) Meetkundige term 6) Metamorfo 7) Omkeer 8) Omschakeling 9) Omvorming 10) Omwisselen 11) Omzetting 12) Omzetting van energie 13) Veranderen 14) Verandering 15) Verandering van vorm 16) Vormverandering 17) Wending 18) Wijzigen 19) Wijziging
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRANSFORMATIE/1

Transformatie

De omzetting van de dieptestructuur van een taaluiting in een oppervlaktestructuur
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_t.htm

transformatie

•omvorming, verandering.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/transformatie

transformatie

omzetting
Jaar van herkomst: 1541-1550 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Transformatie

Let op: Spelling van 1858 transformation, Fr., herschepping, gedaanteverandering. Transformeren, transformer, Fr., veranderen, herscheppen, eene andere gedaante of vorm geven
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

transformatie

1. verandering van de vorm, functie of structuur van cellen of weefsels 2. veranderingen in weefsel door ziekte waardoor de functie van dat weefsel afneemt. synoniem: bij betekenis 2: degeneratie
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

Transformatie

Een transformatie is een doelbewuste verandering die een bedrijf doorvoert in zijn organisatie .
De transformatie kan resulteren in een wijziging in:
de scope van het bedrijf, dat zijn de producten of diensten die het bedrijf op de markt aanbiedt;
het externe netwerk van het bedrijf, dat zijn de relaties met klanten, leveranciers, partne...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10043

Transformatie

Het veranderen van het genetisch materiaal van een prokaryote cel door het inbrengen van nieuw DNA.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10196

Transformatie

Voor animatie unieke montagevorm door de vrijheid overgangen beeld voor beeld te animeren. Karakters maar ook decors kunnen in andere karakters of decors veranderen via elke gewenste vorm.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10969

transformatie

omvorming
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11288

transformatie

omzetting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/transformatie

Transformatie

Engels:Transformation verandering
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/t

transformatie

het omzetten in een andere vorm vb: de toneelspeler ondergaat in die rol een transformatie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=transformatie

Transformatie

Transformatie betekent letterlijk verandering. In spirituele zin heeft transformatie een diepere betekenis. Transformatie betekent hier een fundamentele verandering van denkprocessen of zelf een verandering van bewustzijn. Een vorm van transformatie is bijvoorbeeld mediteren. De beoefenaar transformeert naar een dieper bewustzijn. Er bestaat een Tr...
Gevonden op http://www.spiritueel-woordenboek.nl/woordenboek/T/transformatie_576/

Transformatie

Overbrenging in, overgang naar een andere vorm
Gevonden op http://www.techniekinnederland.nl/nl/index.php?title=Begrippenlijst

Transformatie

(1) Een transformatie is een doelbewuste verandering die een bedrijf doorvoert in zijn organisatie. De transformatie kan resulteren in een wijziging in: 1) de scope van het bedrijf, dat zijn de producten of diensten die het bedrijf op de markt aanbiedt;
2) het externe netwerk van het bedrijf, dat zijn de relaties met klanten, leveranciers, partn...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Transformatie

(2) Omvorming van een situatie of probleem in een andere situatie of een ander probleem. Zo kun je uitgaven transformeren tot periodekosten door de uitgaven te relateren aan de tijd. Vervolgens kun je de periodekosten transformeren tot productkosten door de kosten in een periode te relateren aan de productie in die periode. Tot slot kun je de produ...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Transformatie

Systematische, rekenkundige bewerking van de uitkomsten.
Gevonden op http://www.wynneconsult.com/root/HomePageKB012.htm

transformatie

omzetten van geld in niet-geld (of omgekeerd) tussen geldscheppende instellingen en publiek. Gevolg is geldvernietiging of geldschepping. Bijvoorbeeld geld storten op een
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip04.htm

transformatie

[Nederlands] gedaanteverwisseling
Gevonden op https://quizlet.com/21220528/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.