Zoek op

magnetisch veld

Een bepaalde ruimte die wordt beïnvloed door magnetisme als gevolg van de aanwezigheid van magneten, stroomgeleiders en elektromagnetische golven.
Categorie: Abstracte Begrippen > magnetisme en aanverwante begrippen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Magnetisch veld

vorige woord volgende woord index van de letter M algemene index Magnetisch veld Het verschijnsel dat een magneet in staat is invloed uit te oefenen op voorwerpen die in de ruimte in de buurt van de magneet aanwezig zijn. Dit verschijnsel ontstaat door een fundamenteel natuurkundig gegeven: het magnetisch veld. Dit veld kan men zel...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10511

magnetisch veld

krachtveld opgewekt door een magneet
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10672

Magnetisch veld

Ook wel elektrodynamisch veld genoemd: een ruimte die blootstaat aan de magnetische krachten die ontstaan door bewegende elektrische ladingen en veranderende elektrische velden. In elk punt binnen deze ruimte oefent het magnetisme een specifieke kracht in een specifieke richting uit. De denkbeeldige lijnen door dit vectorveld, die bijgevolg weerge....
Gevonden op http://www.astronova.nl/m.html

magnetisch veld

magnetisch veld zelfst.naamw. [elektrotechniek] een vectorveld van magnetische veldsterkten in de ruimte bv. afkomstig van magnetische dipolen Bron: Wikiwoordenboek - magnetisch veld. Spelling'magnetisch veld' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/magnetisch veld

magnetisch veld

[Aardrijkskunde] houdt elektrisch geladen deeltjes tegen en leidt ze af naar de polen
Gevonden op https://quizlet.com/109863001/aardrijkskunde-flash-cards/

magnetisch veld

Zie aardmagnetisme .
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=2981

magnetisch veld

Wanneer een magneet in een gegeven ruimtelijk gebied een kracht ondervindt, beschrijft men deze kracht in termen van een magnetisch veld, door een vector die op elk punt een bepaalde sterkte en richting heeft. Alle in de natuur bekende magnetische velden worden uiteindelijk door de beweging van elektrische ladingen veroorzaakt. Zo wekt een macrosc...
Gevonden op http://www.cultureelwoordenboek.nl/index.php?lem=6396

Magnetisch veld

In de fysica en de elektriciteitsleer is een magnetisch veld een veld dat de ruimte doordringt en dat een magnetische kracht op bewegende elektrische ladingen en magnetische dipolen uitoefent. Magnetische velden omgeven elektrische stromen, magnetische dipolen, en veranderende elektrische velden. De grootte en richting worden uitgedrukt in een vec...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnetisch_veld

magnetisch veld

een gebied rondom een magneet waar de magnetische krachten werken
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.