Zoek op

fonologie

Klankleer. In de fonologie gaat het om die eigenschappen van de geluiden die wij produceren die vorm en betekenis van woorden bepalen, en om de manier waarop opeenvolgende klanken elkaar beïnvloeden. 'Stem' (het enige verschil tussen de stemloze p en de stemhebbende b) is zo'n betekenisonderscheidende eigenschap: een 'pas' is heel iets anders dan ...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/taal-begrippen-en-termen/fonologie

fonologie

de fonologie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [fonoloˈxi] wetenschap die zich bezighoudt met de klanken in taal vanuit het perspectief van hun betekenisonderscheidende functie taalkunde Voorbeeld:   `Fonologie is het 'zusje' van de fonetiek en ook onderdeel van de ta...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fonologie

FONOLOGIE

1) Fonetiek 2) Klankleer 3) Klankleer (taalk.) 4) Leer van de klankbouw 5) Leer van de klankensystemen 6) Leer van de spraakklanken 7) Leer van het gehoor 8) Tak van de taalkunde 9) Wetenschap van de spraakklanken
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FONOLOGIE/1

Fonologie

De wetenschap die de spraakklanken van een taal beschouwt als samenhangend systeem en met het oog op hun onderscheidende functie, speciaal met betrekking tot fonemen
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_f.htm

Fonologie

Fonologie is het onderdeel van de taalwetenschap dat de kleinste (betekenisloze) onderdelen van de taal bestudeert. In het geval van gesproken taal zijn dit spraakklanken. Nadat bekend werd dat ook gebarentalen dergelijke kleine betekenisloze onderdelen hebben is de term "fonologie" uitgebreid, zodat deze tegenwoordig eerder de "vormleer" van ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fonologie

fonologie

• [taalkunde] de wetenschap die het functioneren van klanken in talen bestudeert. • [taalkunde] het functioneren van klanken in een bepaalde taal.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fonologie

fonologie

tak van taalwetenschap betreffende fonemen
Jaar van herkomst: 1855 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Fonologie

Abstract: Wetenschap die zich bezighoudt met het onderscheid in fonemen met een betekenisonderscheidende functie.
Tekst: Het gaat hier om verschillen tussen klanken die een betekenisverandering tot gevolg hebben, bijvoorbeeld pal en bal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10364

fonologie

De bestudering van taalsystemen en -patronen, met inbegrip van hoe spraakklanken worden gecombineerd en georganiseerd en hoe betekenis wordt overgedragen. Gebruik `fonetiek` voor het bestuderen van de productie, overbrenging, perceptie en omschrijving van spraakklanken.
Categorie: Vakgebieden > theoretische taalkunde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

fonologie

leer van de systematiek van spraakklanken in taal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fonologie

Fonologie

Fonologie beschrijft welke spraakklanken in een taal onderscheiden worden, hoe deze met elkaar kunnen worden gecombineerd en welke processen zich daarbij voordoen. Aspecten als klemtoon, intonatie en vloeiendheid vallen eveneens hieronder (Goorhuis & Schaerlaekens, 2000).
Gevonden op http://www.taalexpert.nl/begrippenlijst.aspx

Fonologie

[Nederlands] Studie van de taalklanken
Gevonden op https://quizlet.com/85844838/nederlands-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.