Zoek op

parochie

Reeds in de late Oudheid ontstonden, onder verantwoordelijkheid van een bisschop, lokale gemeenten van gelovigen met eigen kerk en pastoor, zowel op het platteland als in de steden. Karel de Grote zorgde ervoor dat de gelovigen hun tienden moesten betalen aan de parochiekerken. Door zijn toedoen werd het aantal parochies uitgebreid en werden hun gr...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/geschiedenis-middeleeuwen/parochie

parochie

de parochie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [paˈrɔxi] Verbuigingen:   parochie|s (meerv.) groep katholieken die bij één kerkgebouw hoort © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'parochie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/parochie

PAROCHIE

1) Geloofsgemeenschap 2) Geloofsgemeente 3) Gemeente 4) Groep gelovigen 5) Kerk 6) Kerkdorp 7) Kerkelijke bestuurseenheid 8) Kerkelijke gemeente 9) Kerkgemeenschap 10) Kerkgemeente 11) Kerspel 12) Pastorie 13) Statie
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PAROCHIE/1

Parochie

[Asturië] - Een landelijke parochie is een territoriale entiteit in het Noord-Spaanse Asturië en geniet een bepaalde rechtspersoonlijkheid die verschilt per gemeente waar die tot behoren. Artikel 6.2 van het autonomiestatuut van Asturië erkent de rechtspersoonlijkheid van de landelijke parochies, omdat ze een traditionel...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(Asturië)

Parochie

[Denemarken] - Een parochie (sogn) in Denemarken is de benaming van een kerkelijke gemeenschap (parochie). De Deense parochies ontstonden in de middeleeuwen. Tot de gemeentelijke hervorming van 1970 waren sogns een bestuurlijk gebiedsdeel van Denemarken. In 1870 waren er 1097 parochiegemeenten (sognekommuner). In 1970 waren...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(Denemarken)

Parochie

[Kerk] - In de rooms-katholieke Kerk is een parochie een lokale gemeenschap van gelovigen, waarvan de herderlijke zorg meestal aan een pastoor is toevertrouwd. De pastoor kan worden bijgestaan door een parochievicaris, beter bekend als kapelaan (in Nederland) of onderpastoor (in Vlaanderen). Een uitzondering is de eigen par...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Parochie_(Kerk)

parochie

rooms-katholieke kerkgemeente
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

parochie

kerkelijke gemeente
Jaar van herkomst: 1240 (Bern. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Parochie

Kerkgemeente; gemeenschap rond een kerk.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

Parochie

Een parochie is een gemeenschap van christelijke gelovigen met een eigen kerkgebouw; de zielzorg is toevertrouwd aan een pastoor.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10692

Parochie

Regionaal omschreven kerkelijke gebied als onderdeel van een bisdom, met aan het hoofd een pastoor eventueel met assistenten (vroeger kapelaans geheten); tegenwoordig worden zij allen, ook de niet-priesters en de vrouwelijke assistenten, pastores genoemd.
Zie: kapelaan, pastor, pastoralia, priester.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

parochie

kerkelijke gemeente (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/parochie

parochie

gemeenschap van gelovigen in de katholieke kerk vb: hij hoort bij de parochie van de Heilige Geest
voor eigen parochie preken [je mening geven aan mensen die het al met je eens zijn]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=parochie

Parochie

[Godsdienst] Gemeenschap van gelovigen onder leiding van een pastoor. Heeft een eigen patroonheilige.
Gevonden op https://quizlet.com/26388415/godsdienst-terminologie-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.