Zoek op

kerk

de kerk zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [kɛrk] Verbuigingen:   kerk|en (meerv.) 1) gebouw waar gelovigen samenkomen voor godsdienstige handelingen Voorbeeld:   `Wij gaan iedere zondag naar de kerk.` 2) groep mensen met hetzelfde geloof
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/kerk

KERK

1) Aan God gewijd gebouw 2) Basiliek 3) Bedehuis 4) Bedeplaats 5) Bidplaats 6) Bouwwerk 7) Deel van een stad 8) Dom 9) Gebedshuis 10) Gebouw 11) Gezindte 12) Godsdienstig gebouw 13) Godsdienstige gelegenheid 14) Godsdienstige groep 15) Godsdienstige richting 16) Godsgebouw 17) Godshuis 18) Groot gebouw 19) Groot pand 20) Heiligdom 21) Huis des here...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/KERK/1

Kerk

Kerk is een Schotse jongensnaam. Het betekent `van de kerk`.
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/jongens/Kerk

Kerk

[geloofsgemeenschap] - Met het woord kerk kan, naast het gebouw en het instituut, ook de christelijke geloofsgemeenschap als geheel bedoeld worden. In deze betekenis krijgt het woord een hoofdletter, indien de kerk waarvan men lid is, wordt bedoeld. In de loop van de geschiedenis zijn er vele conflicten geweest die tot vele...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_(geloofsgemeenschap)

Kerk

[instituut] - Met het woord Kerk kan, naast de betekenis gebouw en geloofsgemeenschap, ook de organisatie bedoeld worden. Een kerk waarvan de leden zijn ingeschreven, een (meestal vrijwillige) financiële bijdrage leveren en participeren in de activiteiten zoals kerkdiensten. In Nederland wordt in artikel 2 van Boek 2 van h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerk_(instituut)

kerk

•openbaar gebouw voor christelijke handelingen of samenkomsten. •christelijke organisatie voor beleving van een specifieke christelijke godsdienst. •georganiseerde groep die bepaalde christelijke standpunten aanhangt en daaruit leven (bijv. katholieke kerk, gereformeerde kerk etc.). •gemeenschap van alle christenen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/kerk

Kerk

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), gebouw aan de eeredienst gewijd; [figuurlijk] belijdenis, geloof; (bepaaldelijk) het [bij de roomsch-katholieken] geloof; godsdienstoefening; de - gaat aan of uit; ter -e gaan; [figuurlijk] de strijdende -; de alleen zaligmakende -.
~ACHTIG, [bijvoegelijk naamwoord] verkleefd aan de kerk.
~B...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0014.htm

kerk

bedehuis
Jaar van herkomst: 777 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Kerk

Er zijn 3 betekenissen: gebouw; groepering en Organisatie. Het meest bekend is kerk als `gebouw` of `gebedshuis`, de plek waar christenen samenkomen. Ook het instituut kerk, bv de Rooms-Katholieke Kerkorganisatie is bekend. De oorspronkelijke betekenis echter is dat kerk de `verzamelde groep christenen aanduidt. Dit betekent veel. Het begrip van ch...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10068

kerk

gebouw voor de christelijke eredienst; christelijk instituut (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/kerk

kerk

gebouw waar gelovigen bij elkaar komen vb: zij gaat elke zondag naar de kerk
de kogel is door de kerk [de beslissing is gevallen]
voor het zingen de kerk uitgaan [voor de zaadlozing terugtrekken]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=kerk

Kerk

[Geschiedenis] Christelijk gebedshuis en organisatie van christenen
Gevonden op https://quizlet.com/115818745/geschiedenis-flash-cards/

kerk

[Levensbeschouwing] godshuis van de christenen, katholieken en protestanten
Gevonden op https://quizlet.com/78674165/levensbeschouwing-hoofdstuk-1-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.