publiekrechtelijk lichaam

publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals gemeenten en provincies
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/publiekrechtelijk lichaam
Geen exacte overeenkomst gevonden.