Zoek op

delta

de delta zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   ['dɛlta] Verbuigingen:   delta|'s (meerv.) gebied waar een rivier met veel aftakkingen in zee stroomt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'delta' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/delta

Delta

Delta is een Griekse meisjesnaam. Het betekent `mond van een rivier`. Extra info: Delton, Delta
Gevonden op http://babybytes.nl/namen/meisjes/Delta

Delta

De vierde letter van het Griekse alfabet, geschreven als ? Zie deze pagina voor het volledige Griekse alfabet
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_d.htm

Delta

Een afzetting voor de monding van een rivier of kust.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Delta

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-as), de 4e letter van het grieksche alfabet; (in de aardrijkskunde.) land door twee armen eener rivier bespoeld; de - van Egypte, Beneden-Egypte aan de Nijlarmen.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0007.htm

Delta

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Delta``] Het lage land, door de verschillende uitwateringsarmen van eenen stroom ingesloten en gedeeltelijk door die armen zelf aangeslibt. De naam stamt af van de gelijkvormigheid van zulk eene landstreek, met de gedaante der grieksche letter Δ
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0005.htm

Delta

Let op: Spelling van 1858 een eiland in Egypte hetwelk de gedaante van eene Grieksche (?) delta heeft, en van daar zijnen naam ontving
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

delta

Een riviermonding waarbij door verstopping van de rivierloop de rivier telkens een nieuwe weg naar zee zoekt waardoor de benedenloop sterk vertakt is. Dit gebeurt als er geen sterke getijstromen zijn die het materiaal afvoeren.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

delta

Een afzetting van sediment voor de monding van een rivier. De afzetting kan zo omvangrijk worden dat een heel meer wordt opgevuld.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

delta

Een delta is een riviermonding die ontstaat doordat rivierslib voor de kust wordt afgezet door het vrijwel ontbreken van eb en vloed. Zie ook: sedimentatie- of aanslibbingskust.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_italie.htm

Delta

De mate waarin de premie van een optie verandert bij het veranderen van de koers van de onderliggende waarde. ofwel ( > beleggen > effecten > opties > standaard)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/delta.htm

Delta

Een delta bestaat uit de armen waarin de rivier zich vertakt bij haar uitmonding alsmede het door die armen omsloten land
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Delta

Delta is een optieterm die aangeeft hoeveel aandelen er nodig zijn om het prijsrisico van een optie te dekken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Delta

De Delta weerspiegelt de gevoeligheid van de premie van een optie voor koersschommelingen van het onderliggende effect
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10237

Delta

Maat voor de gevoeligheid van een optie voor een verandering in de onderliggende waarde.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10353

Delta

Maat voor de gevoeligheid van een optie voor een verandering van de onderliggende waarde. Een optie heeft een hogere delta naarmate zij verder ‘in the money’ is. Delta’s zijn dus niet constant.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10374

Delta

Stroomafwaartse vertakking van een laagvlakterivier met tussen de rivierarmen en de kustlijn een driehoekig gebied bestaande uit door de rivier aangevoerd materiaal. Een estuarium daarentegen is door getijdenstromen ontstaan.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Delta

Delta Het hoofdstuk over de zuidwest-Nederlandse delta van Rijn, Maas en Schelde omvat informatie over:het deltagebied (algemeen) natuurgebieden in de Delta de deltawateren de milieukwaliteit van de deltawateren het beheer van de deltawateren
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Delta

Oorspronkelijk in een zee of meer gevormde opeenhoping van los materiaal. Ze onstaat als aan het uiteinde van een sterke stroom, het hierdoor meegenomen materiaal niet verder kan worden getransporteerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

delta

Def.: de armen waarin de rivier zich vertakt bij haar uitmonding inclusief het door die armen omsloten land.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

delta

plaats waar een rivier zich vertakt in kleine riviertjes die in zee uitmonden vb: Zeeland is eigenlijk een grote delta
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=delta

Delta

Delta
a: Als het water van een rivier de zee bereikt, stroomt het heel langzaam. b: Zand en tenslotte klei zakken naar de bodem, doordat het water geen kracht meer heeft om materiaal mee te voeren. c: Zand en klei worden laag over laag steeds verder in zee afgezet. Zo ontstaat een delta.
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000188.html

Delta

Het verschil tussen 2 dingen, vaak programma's of bestanden. Het bekendst zijn delta-installatie programma's, vaak patches of upgrades genoemd.
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

Delta

Zie `rivierdelta`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php
Geen exacte overeenkomst gevonden.