Zoek op

suspensie

de suspensie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sʏs'pɛnsi] Verbuigingen:   suspensie|s (meerv.) mengsel van een vloeistof met een poedervormige vast stof Voorbeeld:   `Verf is een suspensie van kleurstof in terpentine of water.` © Kernerman Dictionaries....
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/suspensie

SUSPENSIE

1) Afkorting 2) Besluiteloosheid 3) Onderbreking 4) Onzekerheid 5) Ophanging 6) Ophijsing 7) Opschorting 8) Scheikundige term 9) Schorsing 10) Schorsing in een ambt 11) Tijdelijke dienstontzegging 12) Uitstel 13) Vertraging (rechtst.) 14) Vloeistof met onoplosbare deeltjes
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SUSPENSIE/1

suspensie

schorsing
Gevonden op http://home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Suspensie

[kerkelijk recht] - Een suspensie is in het katholieke kerkelijke recht een straf die geestelijken kan worden opgelegd, waardoor hun het recht wordt ontzegd tijdelijk of blijvend de aan hun ambt verbonden functies uit te oefenen. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suspensie_(kerkelijk_recht)

Suspensie

[scheikunde] - In de fysische chemie wordt met een suspensie een mengsel van twee stoffen bedoeld waarvan de ene stof in zeer kleine deeltjes is gemengd met de andere stof en het mengsel zich niet snel laat scheiden. Over het algemeen betreft het een vaste stof die is gesuspendeerd in een vloeistof. Wanneer de deeltjes in h...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Suspensie_(scheikunde)

suspensie

• [scheikunde] [medisch] een heterogeen mengsel van een vloeistof met daarin fijn verdeelde stofdeeltjes.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/suspensie

suspensie

Term uit de paleografie voor de meest gebruikelijke manier van afkorten om schrijfmateriaal te besparen, waarbij van een woord waarvan de betekenis duidelijk is, aan het einde een deel wordt afgekapt en weggelaten. De suspensie kan variëren van het weglaten van één letter tot het niet weergeven van alle letters op éé...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

suspensie

opschorting
Jaar van herkomst: 1370-1378 (HWS )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Suspensie

Latijn: suspensio, ophanging, opschorting: straf waardoor kerkelijk bedienaar tijdelijk of blijvend uit zijn ambt wordt ontzet, gesuspendeerd wordt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10694

suspensie

vloeistof met onoplosbare deeltjes
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10733

Suspensie

Vloeistof met daarin vaste stof vermengd, die de neiging heeft uit te zakken..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

suspensie

Def.: dispersie van een vaste stof in een vloeistof. Toelichting: Vloeistof of gas waarin een andere stof in zeer kleine deeltjes zweeft.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

suspensie

opschorting (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/suspensie

Suspensie

Engels:Suspension vloeistof met onoplosbare deeltjes
Gevonden op http://www.gezondheidsplein.nl/medisch-woordenboek/letter/s

suspensie

troebel mengsel van kleine deeltjes van een vaste stof in een vloeistof. Bijvoorbeeld: modderwater.
Gevonden op https://www.goedvoorbereidnaardepabo.nl/app/uploads/2016/12/2015_05-22-Begr
Geen exacte overeenkomst gevonden.