Zoek op

wolf in schaapskleren

Spreekwoorden: (1914) Een wolf in schaapskleederen (of in een schapevacht)
d.i. een schadelijk mensch, die zich onschadelijk voordoet; een huichelaar; ontleend aan Matth. VII, 15: Maer wacht u van de valsche Propheten, dewelcke in schaeps-kleederen tot u komen, maer van binnen zijnse grijpende wolven. Vgl. Zeeman, 481; 52...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_2728.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.