Zoek op

wig

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling: is het verschil tussen de loonkosten van de werkgever het nettoloon van de ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=wig

wig

Verschil tussen de loonkosten die een werkgever voor een werknemer moet betalen (brutoloon plus sociale premies voor rekening van de werkgever) en het nettoloon dat de werknemer in handen krijgt. De wig wordt bepaald door pensioenpremies, loonbelasting en sociale premies.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/wig

wig

wig zelfst.naamw. gereedschap een metalen of houten blok, met twee schuine kanten onder een scherpe hoek, waarmee men iets kan vastklemmen of kan kloven    Voorbeeld: `Hoe scherper of spitser de wig is, des te sterker de splijtwerking. ` Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld:...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/wig

Wig

De wig is het verschil tussen de loonkosten van de werkgever en het nettoloon dat de werknemer ontvangt.
Gevonden op https://www.finler.nl/wig/

WIG

1) Bevestigingsmiddel 2) Gereedschap 3) Keg 4) Kegge 5) Keil 6) Kooi 7) Opsteker 8) Peg 9) Plug 10) Schede 11) Scheg 12) Schie 13) Spie 14) Splijtbout 15) Splijthout 16) Splijthoutje 17) Splijtstuk 18) Toegespitst stuk hout 19) Toegespitste stuk hout
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/WIG/1

Wig

Gedeelte van een hogedrukgebied waar de luchtdrukgradiënt, langs de as gemeten, kleiner is dan de luchtdrukgradiënt aan weerszijden van die as. De passage van een wig kenmerkt zich doorgaans door een rustig weertype met opklaringen.
Gevonden op http://home.kpn.nl/neele050/woordenboek/W.html

Wig

Een wig is een stukje hout of metaal met twee schuine vlakken die naar elkaar toelopen. U kunt ze bijvoorbeeld gebruiken om een object, zoals een deur, te ondersteunen. En ...
Gevonden op http://klus-info.nl/wig

Wig

[economie] - De wig is het verschil tussen de loonkosten voor een werkgever en het netto loon dat de werknemer ontvangt. Dit verschil wordt veroorzaakt door twee factoren. De werkgever betaalt sociale premies bovenop het bruto loon dat de werknemer ontvangt (werkgeverswig). Over dit bruto loon worden vervolgens belastingen ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wig_(economie)

Wig

[gereedschap] - Een wig, keg of keil is een schuin toelopend blok waarmee iets kan worden vastgeklemd of gekloven. Dit eenvoudige gereedschap is een van de eerste uitvindingen door de mens. Er zijn wiggen van zeer verschillend materiaal. == Splijten == Een goede wig voor het splijten van materiaal bestaat uit twee gladde vl...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wig_(gereedschap)

Wig

[ruimtelijk figuur] - (= parallelle driehoekige wig)]] In de meetkunde, is een wig een veelvlak, dat wordt gedefinieerd door twee driehoeken en drie trapezoïde vlakken. Een wig heeft vijf vlakken, zes hoekpunten en negen ribben. Een wig is een subklasse van de prismatoïdes. Een wig kan worden beschouwd als een ontaarde di...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Wig_(ruimtelijk_figuur)

wig

[Vergeten woorden] (o.) paard, ros [~ weg of bewegen]
Gevonden op http://taaldacht.nl/vergeten-woorden

Wig

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-gen), houten of ijzeren spie (waarmede men hout splijt of eenig voorwerp schoort).
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0026.htm

Wig

[Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Wig``] 1o. Het gebruik der W. is in de artillerie weinig belangrijk en bepaalt zich tot weinig gevallen; vooral dient zij tot stophouten. 2o. Stelwig. Zie Affuiten. 3o. De cunoeus der Romeinen, het embolon der Grieken, eene formati..
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.htm

wig

keg, keil
Jaar van herkomst: 1046 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

WIG

Werkgroep integratie geneeswijzen.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

Wig

1. Ander woord voor driehoek of triangle uit de technische analyse . Zie daar voor verdere beschrijving en afbeeldingen. ( > beleggen > analyse > technisch > koerspatronen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/wig.htm

wig

Ook: kijl, scheg. Aan één eind beitelvormig, met twee schuine vlakken toegespitst stuk hout, metaal of stevige kunststof waarmee men hout splijt, een voorwerp vastklemt of vastgeklemde delen loswerkt. Links afbeeldingen van de Quick Wig, in meer formaten voor allerlei stel-, uitvul-, en uitlijnwerkzaamheden. Het bekendst zal de groene Quick Wig ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

wig

keg, keil (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wig

Wig

Het verschil tussen de totale loonkosten die de werkgever moet betalen om iemand in dienst te hebben en het nettoloon van de werknemer. De loonkosten zijn voor de werkgever hoger dan het brutoloon van de werknemer.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/wig

wig

is het verschil tussen de loonkosten van de werkgever het het nettoloon van de werknemer. De loonkosten zijn voor de werkgever hoger, dan het brutoloon van de werknemer, omdat de werkgever ook nog een deel van de soc...
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

wig

is het verschil tussen de loonkosten van de werkgever het het nettoloon van de werknemer. De loonkosten zijn voor de werkgever hoger, dan het brutoloon van de werknemer, omdat de werkgever ook nog een deel van de sociaal verzekeringspremies voor de werknemr betaalt.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.