Kopie van `Democratie. Nu`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Democratie. Nu
Categorie: Politiek > Democratie
Datum & Land: 28/02/2007, NL
Woorden: 2


Obligatoir of verplicht referendum
Referendum dat wordt gehouden omdat de wet dat voorschrijft (vaak bij grondwetswijzigingen, soevereiniteitsoverdracht of ook wel, zoals in Zwitserland en Amerika op lokaal niveau, bij overheidsuitgaven boven een bepaald niveau).

Volks- of burgerinitiatief
Een volksinitiatief is een stemming over door burgers zelf aangedragen voorstellen. Het is dus niet alleen een referendum dat door burgers is aangevraagd, maar waarbij ze zelf ook het ter stemming gebrachte voorstel leveren.