Kopie van `Shotokan Karate`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Shotokan Karate
Categorie: Sport, welzijn en vrije tijd > Karate
Datum & Land: 28/02/2007, BE
Woorden: 40


Age uke
Afweertechnieken (uke waza) - opwaartse afweer, verdediging voor het hoofd

Bunkai
Trainingsvormen - toepassing van de gebruikte technieken in kata`s, men loopt (delen van) de kata met 1 of meer tegenstanders

Fudo dachi
Standen (dachi) - gevechtsstand (onbeweeglijke stand, sterk naar alle kanten) , gewicht op beide benen (combinatie tussen zenkutsu en kiba dachi)

Fumikomi
Trap- en stamptechnieken (geri waza) - naar beneden gerichte stampende trap met meskant van de voet

Gyaku tsuki
Stoottechnieken (tsuki waza) - tegengestelde vuiststoot, bijv. linker been voor, rechter arm stoot

hidari
Diversen - links

Jiyu ippon kumite
Trainingsvormen - 1 stapsgevecht in vrij bewegende vorm, aanval wordt aangekondigd, aanval, verdediging en tegenaanval worden volgens basis uitgevoerd

jiyu kamae
Diversen - vrije gevechtshouding, welke een zekere gevechtsrealiteit uitdrukt)

Jiyu kumite
Trainingsvormen - vrij gevecht, aanval en verdediging is vrij

jodan
Diversen - hoog, naar het hoofd

Kiba dachi
Standen (dachi) - paardezitstand: voeten 2x schouderbreedte, voeten evenwijdig, gebogen knieen

Kihon
Trainingsvormen - stijltechnische basistraining

Kihon gohon kumite
Trainingsvormen - 5-stapsgevecht: 5 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval

Kihon ippon kumite
Trainingsvormen - 1-stapsgevecht: 1 aanval, 1 verdediging gevolgd door tegenaanval

Kihon kumite
Trainingsvormen - stijltechnische basistraining met partner

Kihon sanbon kumite
Trainingsvormen - 3-stapsgevecht: 3 aanvallen, op de laatste volgt 1 verdediging gevolgd door tegenaanval

Kin geri
Trap- en stamptechnieken (geri waza) - mae geri met de wreef naar het kruis

Kiritsu
Begin en einde van de les - (kieriets) verzoek tot opstaan

Kizame tsuki
Stoottechnieken (tsuki waza) - reikende vuiststoot met voorste arm, heupen draaien half weg

Nukite
Stoottechnieken (tsuki waza) - steekstoot met speerhand

Oi tsuki
Stoottechnieken (tsuki waza) - vorderende vuiststoot, zelfde arm en been is voor

Osu
Begin en einde van de les - (oss) groet, bij het betreden en verlaten van de dojo

Osu
Begin en einde van de les - groet

Otagai ni rei
Begin en einde van de les - groet aan de medeleerlingen

Seiza
Begin en einde van de les - (seeza) verzoek tot aannemen van zithouding

Sempai ni rei
Begin en einde van de les - groet aan de assistent

Sensei ni rei
Begin en einde van de les - (sensee nie ree) groet aan de leraar

Shizentai of Heiko dachi
Standen (dachi) - natuurlijke parallelle stand, voeten heupbreedte en naast elkaar

shomen
Diversen - (heup) naar voren

Shuto uchi
Slagtechnieken (uchi waza) - slag met de meskant van de hand

Shuto uke
Afweertechnieken (uke waza) - afweer met meskant van open hand

Uchi uke
Afweertechnieken (uke waza) - afweer van binnen naar buiten, eindigt voor het lichaam

Uraken uchi
Slagtechnieken (uchi waza) - slag met de bovenkant van de vuist (knokkels)

yame
Diversen - stop

yasume
Diversen - ontspannen, tevens afgroeten in musubi dachi

yoi
Diversen - `wees gereed`, neem de beginstand aan, meestal hachi dachi (voeten parallel heupbreedte), vuisten gesloten, de vuisten iets voor het lichaam ter breedte van de voeten.

yoko e
Diversen - zijwaarts

Yoko geri keage
Trap- en stamptechnieken (geri waza) - zijwaarts stijgende trap met meskant van de voet

Yoko geri kekomi
Trap- en stamptechnieken (geri waza) - zijwaarts stampende trap met meskant van de voet

Zenkutsu dachi
Standen (dachi) - voorwaartse stand (voorste been gebogen, gewichtsverdeling 70:30)