Zoek op

fuck

fuck bijv.naamw.Herkomst:   «Engels vulgair scheldwoord, uiting van kwaadheid, irritatie, plezier of verbazing. krachtterm Voorbeeld:   `Fuck! Ik heb de trein gemist..` Spelling'fuck' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie ...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/fuck

Fuck

Fuck -fʌk- (Engels, letterlijke vertaling: neuk) is een scheldwoord uit het Engels dat ook in Nederland en Vlaanderen is doorgedrongen in het taalgebruik van de (jeugdige) bevolking. In Angelsaksische, en in iets mindere mate in de Nederlandstalige gebieden wordt het als een vulgair scheldwoord beschouwd. "To fuck" (neuken) is het werkwoord dat.....
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fuck

fuck

tussenwerpsel: uitroep van ergernis
Jaar van herkomst: 1986 (De Coster 1999 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

fuck

tussenwerpsel: uitroep van ergernis (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/fuck
Geen exacte overeenkomst gevonden.