Zoek op

generalisatie

rechtswetenschap: uit een bijzonder geval een algemene conclusie afleiden; alles over dezelfde kam scheren; pngenuanceerd ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/generalisatie

generalisatie

de generalisatie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [xenərali'za(t)si] Verbuigingen:   generalisatie|s (meerv.) keer dat je generaliseert Synoniem:   veralgemenisering overhaaste generalisering  (algemene uitspraak op basis van te weinig gegevens) ©...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/generalisatie

GENERALISATIE

1) Algemeenmaking 2) Veralgemening
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GENERALISATIE/1

generalisatie

wet. verklaring m.b.t. een alg. conclusie gebaseerd op veel observaties van gelijkaardige fenomenen infereert naar de classificatie v. fenomenen in overeenstemming met hun essentiële kenmerken, zodat alg. wetten kunnen worden geformuleerd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10745

Generalisatie

Van generalisatie is sprake als de consument als gevolg van een leerproces vindt dat bepaalde producten of merken eenzelfde mate van bevrediging geven.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Generalisatie

Generalisatie op typeniveau is de beschrijving van een verzameling typen met gezamenlijke kenmerken in een algemeen type. Overeenkomsten worden vastgehouden en verschillen juist weggeabstraheerd.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Generalisatie

[Maatschappijwetenschappen] Dat er aan een bepaalde groep kenmerken worden toegeschreven op basis van het gedrag van een klein deel van de groep
Gevonden op https://quizlet.com/106160563/maatschappijwetenschappen-h5-flash-cards/

Generalisatie

[Maatschappijleer] Algemene conclusie getrokken op grond van één ervaring
Gevonden op https://quizlet.com/24118448/maatschappijleer-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.