Kopie van `Woordenlijst Religie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Woordenlijst Religie
Categorie: Religie en filosofie > Religie
Datum & Land: 27/01/2014, NL
Woorden: 50


Abbatiale kerk
Kerk van een abdij

Abdij
Klooster met grote zelfstandigheid, bestuurd door een abt of abdis

Amber
of barnsteen of succiniet : geel/oranje/bruin gefossiliseerd hars ontstaan in bruinkoollagen

Ammoniet
fossiele schelp van weekdier

Anabaptisten
of wedergedoopten, gesticht 1523 in Zurich, tegenbeweging van Luther ; het doopsel wordt exclusief voorbehouden voor volwassenen ; uitgeroeid 1536 maar opgevolgd door mennonieten en de baptisten

Apsis
Halfronde of meerhoekige uitbouw (nis) aan koor of dwarsbeuk in kerk

Atlanten
Schraagbeelden in de bouwkunst met de vorm van een mannenfiguur, die op de handen of schouders gewelven, ballustraden, … torsen (cfr : de Griekse “Atlas”). De vrouwelijke tegenganger is de kariatide.

Burcht
Middeleeuwse versterkte plaats of woning van vorst of heer. Toevluchtsoord voor burgers. Bewaking van land- of waterwegen.

C M B
schietgebed boven deurstijl geschreven met krijt : vb ` 20 C M B 04 ` = `Christus Mensiam Benedicat jaar 2004 ` = Christus zegene dit huis

Centraalbouw
bouwwerk met grondplan gebaseerd op een cirkel, regelmatige veelhoek, meestal met koepel afgedekt

Ciborie
Religieus voorwerp : kelk met deksel om de rest van de eucharistisch brood (hosties) te bewaren

Ciborium
Stenen baldakijn rustend op 4 pijlers boven altaar, …

Cistercienzers
Strenge orde van de Benedictijnen, oudste kloosterorde van de christelijke kerk, gesticht in 528 door de H.Benedictus van Nursia.

Citadel
Militaire vesting in of bij een stad, vaak op heuvel

Clarissen
Strenge kloosterorde gesticht in 1212 in Assisi door H.Clara en H. Franciscus van Assisi. Door de paus erkend in 1253

Classicisme
1750-1850, reactie op barok en rococo, imitatie van Griekse en Romeinse kunst

Clausuur
van de buitenwereld afgesloten gedeelte van een klooster

Dwarsbeuk
Tussen koor (altaarkant) en middenschip gelegen dwarspand

Eenhoorn
wittye merrie met hoorn op neus, mythische figuur symbool voor zuiverheid, getrouwheid, maagdelijkheid

Epitaaf
Gedenkplaat voor overledene ; grafsteen

Feodaal
Ook “middeleeuws” : sociaal systeem met verschillende “klassen” of niveau’s : oa alle macht aan de adel, die bezittingen leent aan leenmannen

Festoen
Gebeeldhouwde of geschilderde sierslinger van bladeren, vruchten en bloemen

Forum
Centraal gelegen marktplein in Romeinse stad

Fumaroles
Bronnen waaruit vulkanische gassen en dampen ontsnappen

Gobelin
Wandtapijt geborduurd of geweven : “schilderij in textiel”Gotiek
Kunststijl 13-16de E uit Frankrijk, lichte ruimtelijke vormen, spitsbogen, hoge vensters en verticaal gerichte versieringen

Guirlandes
Versiering : stenen ornament, slingers

Iconostrase
Versierd schot tussen het allerheiligste (koor) en het schip in oosterse kerk

Impressionisme
Weergeven van impressies, indrukken, sfeer zonder strakke regels en wetten, 1850

Ionische zuil
Griekse zuil met verticae groeven en een kapiteel met spiraalvormige krullen of voluten

Jezuieten
Leden van kloosterode Societas Jesu, gesticht 1540 door Ignatius van Loyola. Erg actief tijdens de contra reformatie

Kloostergang
Ook kruisgang. Overdekte galerij rond een kloosterhof (binnentuin)

Kloosterhof
Tuin of binnenplaats van een klooster omgeven door kloostergang

Obelisk
Hoge rechthoekige gedenkzuil meestal uit 1 stuk

Obsidiaan
Zwart lavaglas

Oculi
ronde vensters

Oksaal
Balkon voor kerkorgel. Zie ook doksaal.

Orangerie
Beschutte plaats (soms plantenkas) voor overwinteren van gewassen. Gebruikt voor concerten, restaurant, tentoonstelling

Oratorium
Gebedsruimte

Ossuarium
of knekelhuis : ruimte waar de menselijke botten uit een kerkhof werden opgestapeld

Secularisatie
Onteigening door de staat van kerkelijke goederen en instellingen

Sgraffito
Een zwarte muur wordt wit bekalkt en daarna worden figuren ingekrast

Slot
Manoir, grote woonst van een heer

Sluitsteen
Versierde steen die 2 of meer samenkomende ribben van een gewelf opspant

Thabor
Zie tabor

Voluut
Spiraal- of krulvormige versiering aan kapiteel, gevelrand of vensteromlijsting, rococo

Votief
Gebeeldhouwde of geschilderde afbeelding in kerk als dankbetoon voor verkregen gunsten

Wedergedoopten
zie anabaptisten

Weergang
Ook : verweergang. Soms overdekte gang aan bovenkant van een verdedigingsmuur

Zijbeuk
parallelle ruimte aan de zijkant van het schip in een kerk