Zoek op

mediacratie

Term om aan te geven dat politieke opvattingen en voorkeuren steeds meer worden beïnvloed door de manier van optreden van politici op de televisie en steeds minder door partijprogramma’s. Samentrekking van media en democratie. Daarom ook wel tv-democratie genoemd.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/media/mediacratie

Mediacratie

Het begrip mediacratie of media-democratie is een uitdrukking van het idee dat democratische landen vooral geregeerd worden door diegenen die de macht hebben om via de media de publieke opinie te beïnvloeden. Vaak wordt ook met dit begrip bedoeld dat het de media zelf (als collectieve actor) zijn die de macht hebben in een land. Het begrip is een...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Mediacratie

mediacratie

[Maatschappijwetenschappen] televisiedemocratie, waarbij de televisie de politieke dienst uitmaakt en waarbij politici naar de pijpen van de televisie dansen; media bepalen hoe mensen over zaken denken
Gevonden op https://quizlet.com/12866619/mm-hoofdstuk-3-functies-van-de-massamedia-flas
Geen exacte overeenkomst gevonden.