Zoek op

schade

aansprakelijkheidsrecht: ~ die op grond van een wettelijke schadevergoedingsverplichting moet worden vergoed bestaat uit ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=schade

schade

aansprakelijkheidsrecht: ~ die op grond van een wettelijke schadevergoedingsverplichting moet worden vergoed bestaat uit ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/schade

schade

Nadeel, waardoor iemand in zijn vermogen of in zijn andere materiële belangen wordt getroffen. Een groot deel van het verbintenissenrecht is er voor gemaakt om schade te kunnen verhalen op de partij(en) die voor de schade op dient te draaien. Daarnaast is er immateriële schade, zoals bij reputatieverlies.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/schade

schade

de schade zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [ˈsxadə] Verbuigingen:   schade|n, schade|s (meerv.) nadelig gevolg van een gebeurtenis Voorbeelden:   `brandschade`, `schadeclaim`, `de schade herstellen`, `De storm heeft een hoop schade aangericht.`door schad...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/schade

SCHADE

1) Achterdeel 2) Afbreuk 3) Averij 4) Benadeling 5) Beschadiging 6) Deer 7) Detriment 8) Ellende 9) Fleer 10) Hinder 11) Injurie 12) Interest 13) Knak 14) Leed 15) Materieel nadeel 16) Molest 17) Nadeel 18) Neep 19) Ongerief 20) Ongunstige toestand 21) Panne 22) Ramp 23) Ravage 24) Scha 25) Slag 26) Strop 27) Strop of nadeel 28) Tegenslag 29) Verde...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SCHADE/1

Schade

Schade is het gevolg van het optreden van een bedreiging. Schade (of nadeel) kan men uitdrukken als het verschil tussen de hypothetische situatie waarin het risico of de bedreiging zich niet heeft voorgedaan en de werkelijkheid waarin dit wel is gebeurd. Feitelijk spreekt met al van schade als de bedreiging zo groot is dat de schade al vrijwel nie...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schade

Schade

[verzekering] - Schade kan zowel bestaan uit materiële als immateriële schade. In verzekeringsterminologie bestaat schade uit vermogensschade (materiële schade) en persoonsschade (immateriële schade). In Nederland dient, om voor vergoeding van de schade volgens de verzekering in aanmerking te komen, de schade het gevolg...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Schade_(verzekering)

schade

•geheel van beschadigingen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/schade

Schade

Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-n), nadeel; verlies; ongelijk, hinder; letsel; - lijden; - doen; - aanbrengen; met - verkopen; zonder -; buiten uwe -; [spreekwoord] door - wordt men wijs, het ondergaan van verlies leert voorzigtig zijn; met - en schande van iets afkomen; (in den koophandel.) baten en -n, voor- en nadeelen, winst en v...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0022.htm

schade

beschadiging Ruimere term: toestanden en invloeden
Categorie: Toestanden en Invloeden > toestanden en invloeden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

schade

1 - schade door wijn: zie nadelen van alcohol 2 - schade aan de druiven: door vogels, schimmels, insecten, zie ongedierte 3 - zie ook gebreken in wijn
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Schade

In de verzekeringsterminologie omvat schade zowel de zogenaamde vermogensschade (d.i. de in geld meetbare aantasting van het vermogen, bestaande hetzij in verlies of beschadiging van materiële vermogensbestanddelen, hetzij in verlies of beperking van tot het vermogen behorende rechten, hetzij in derving van inkomsten of verwachte winst, hetzij in ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

schade

nadeel; beschadiging (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/schade

schade

nadeel van vervelende gebeurtenis vb: bij dat ongeluk heb ik veel schade opgelopen
hem schade berokkenen [schade toebrengen]
je schade inhalen [nemen wat je tekort gekomen bent]
door schade en schande wijs worden [leren van je fouten]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=schade

Schade

Hieronder verstaat men in de verzekeringsterminologie zowel de zogenaamde persoonsschade, de zogenaamde vermogensschade als de zogenaamde zuivere vermogensschade. Met 'persoonsschade' bedoelt men de niet in geld meetbare aantasting van de menselijke persoonlijkheid. Met 'vermogensschade' bedoelt men de in geld meetbare aantasting van het vermogen e...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Schade

Materiaalverlies door een ongeval.
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11023

Schade

Een nadeel voor de patiënt dat dusdanig ernstig is dat verlenging of verzwaring van de behandeling noodzakelijk is, tijdelijk of blijvend fysiek, psychisch of sociaal functieverlies optreedt, of overlijden tot gevolg heeft.
Gevonden op www.igz.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.