Kopie van `Omroep Reclame Nederland`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Omroep Reclame Nederland
Categorie: Handel en distributie > TV-reclame
Datum & Land: 15/02/2007, NL
Woorden: 12


BBC
Buro Budgetcontrole (BBC) is een instantie die de bruto reclame- en mediabestedingen in Nederland registreert.

Business to business (b-to-b)
Deze doelgroep bestaat uit bedrijfshoofden of hogere employees in de leeftijd van 26 t/m 60 jaar. Zij moeten minimaal 25 uur per week werkzaam zijn.

CLO
CLO = Continu Luisteronderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart.

Cumulatief bereik
Het percentage personen dat tenminste éénmaal is bereikt.

Kijkdichtheid
Het percentage personen dat gemiddeld per seconde naar een programma, tijdvak of commercial keek. Hierbij wordt de minuut waarin een programma of tijdvak begint en eindigt, afgekapt op de hele minuut.

Secondetarief
De kosten van 1 seconde reclamezendtijd op radio of televisie.

SKO
Stichting Kijkonderzoek is per 1 januari 2002 de opdrachtgever voor het uitvoeren van het kijkonderzoek. SKO vervangt het Continu Kijkonderzoek (CKO).

SPOT
Stichting ter Promotie en Optimalisatie van Televisiereclame. Is ook vertegenwoordigd in SKO.

SUMMO
Samenwerkingsverband voor de Uitvoering van MultiMedia Onderzoek. Met SUMMO wordt onder andere doelgroeponderzoek en tijdsbestedingonderzoek uitgevoerd.

Uitzendschema
Een uitzendschema is een overzicht van de ingekochte reclameblokken. In dit overzicht staat per zender vermeld welke tijdvakken zijn ingekocht, op welke datum en welk tijdstip. Naast deze gegevens staan ook de bruto- en nettoprijs en eventuele kortingen vermeld.

Welstandsklasse
De welstandsklasse is een indeling van de populatie op basis van de combinatie beroep en opleiding.

Zenderaandeel
Het percentage kijkers of luisteraars naar een bepaalde zender, gepercenteerd op het totale kijk- of luisterpubliek. Zie ook marktaandeel.