Kopie van `Gemeente Rotterdam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Gemeente Rotterdam
Categorie: Bestuur en organisatie > Gemeente Rotterdam
Datum & Land: 11/05/2007, NL
Woorden: 207


achterstandsgebied
Een straat, buurt of wijk die minder ver ontwikkeld is dan zou moeten of dan een ander gebied.

acquisiteur
Iemand die voor zijn of haar beroep klanten probeert te krijgen voor een bedrijf.

actieprogramma
Een aantal maatregelen die zorgen dat er verschillende dingen georganiseerd worden om een bepaald doel te bereiken.

activiteit
Iets waar je mee bezig bent; iets dat je kunt doen.

adequaat
Iemand die adequaat reageert, reageert precies zoals nodig is.

adviseren
Iemand raad geven

afstemmen
Het zo regelen dat alle partijen op de hoogte is van elkaars activiteiten of van een bepaalde situatie.

AMA
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker

ambulante Jeugdwerkers
Jeugdwerkers die niet vanuit een vaste plek werken maar juist veel op pad zijn, mobiel zijn.

arbeidsmarkt
Het geheel van vraag naar en aanbod van werk.

architectuur
De kunst bedenken en tekenen hoe gebouwen eruit moeten zien.

basisonderwijs
Een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

bedrijvigheid
De drukte van mensen die bezig zijn.

belangenbehartiging
Ervoor zorgen dat de zaken die belangrijk zijn voor een bepaalde groep personen aan bod komen.

beleid
De manier waarop belangrijke zaken aangepakt worden.

bemiddeling
Een oplossing proberen te vinden voor een ruzie of probleem waarin je zelf geen partij bent.

beroepskwalificatie
Of je geschikt bent voor een bepaald beroep op basis van wat je allemaal goed kunt.

beroepsonderwijs
Het onderwijs waar je (na de middelbare school) een praktisch beroep leert.

bewerkstelligen
Zorgen dat iets gebeurt - iets tot stand brengen.

bijbaantje
Werk dat je naast je opleiding of ander werk doet.

burgerschap
Het bewoner zijn van een land, stad, dorp, etc.

categorie
Onderdeel, groep.

coachen
Iemand helpen om tot betere prestaties te komen.

combinatie
Twee of meerdere dingen die bij elkaar gezocht zijn.

conclusie
Uiteindelijk besluit of oordeel.

conflict
Een verschil van mening dat heeft geleid tot ruzie.

consequent zijn
Trouw blijven aan waar je mee bezig bent.

consultatiebureau
Een organisatie die advies geeft over zaken die met je gezondheid te maken hebben.

coördineren
Organiseren dat er goede samenwerking is tussen mensen en-of activiteiten.

CWI
Centrum voor Werk en Inkomen

dagdeel
Ochtend of middag of avond.

delinquenten
mensen die in de gevangenis zitten.

digitaal
Op cd-rom, computer, etc.(dus niet op papier)

diversiteit
Veel verschillende dingen.

doelstelling
Een doel dat je van te voren hebt vastgesteld.

doorlopende leerweg
Het volgen van een van de vier vakkenpakketten binnen het vmbo zonder (tussentijds) te stoppen.

dS+V
dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

economie
De manier waarop de handel en het geld functioneren in een land, en de wetenschap die dat onderzoekt.

educatie
Onderwijs en opvoeding.

emancipatie
De manier waarop een persoon of groep mensen zich ontwikkelt tot zij niet meer van anderen afhankelijk is of zijn.

enthousiast
als je veel zin hebt in iets of met veel plezier met iets bezig bent.

etnisch
Uit of betrekking hebben op een bepaalde cultuur.

excursie
Een reisje om iets te leren.

expertisecentrum
Een centrum waar deskundigen werken die veel weten over een bepaald onderwerp.

faciliteit
Middel dat aanwezig is en dat je voor een bepaald doel kunt gebruiken.

faciliteren
Voorzieningen aanbieden of beschikbaar stellen.

financieel
Financiële zaken gaan over geld.

functioneren
Een bepaalde taak uitvoeren.

fysiek
Werkelijk, bestaand.

gebedshuis
Een gebouw waar mensen van een bepaald geloof bij elkaar komen.

gebiedsgerichte aanpak
Een aanpak speciaal voor een bepaald gebied.

gedetineerden
Mensen die in de gevangenis zitten.

grondslag
Een belangrijke overtuiging die de basis is van iets.

handhaving
Zorgen dat iets blijft bestaan-blijft zoals het is.

herkansing
Een nieuwe kans als je de eerste keer geen succes hebt gehad.

homofiel
Een homofiele man houdt van mannen.

homoseksueel
Een homoseksuele man houdt van mannen; een homoseksuele vrouw houdt van vrouwen.

hoogopgeleid
Iemand die een moeilijke opleiding heeft afgemaakt, bijvoorbeeld een studie aan de universiteit of Hogeschool.

huisjesmelker
Iemand die veel huizen heeft en daar kamers en appartementen verhuurt.

huislijk geweld
Als in huis geweld word gebruikt.

huisvesting
Een plek om te wonen.

huiswerkbegeleiding
Hulp bij het maken van huiswerk.

hulpverlening
De zorg vanuit de overheid voor mensen die hulp nodig hebben.

inburgeren
De manier waarop mensen zich aanpassen aan een nieuwe omgeving, vooral met betrekking tot nieuwkomers in de samenleving.

indienen
Iets laten weten of voorstellen bij een officiële instantie.

individueel
Voor één bepaald persoon.

infrastructuur
De systemen en structuren die een land nodig heeft om goederen en informatie te verspreiden.

initiatief
Voorstel dat iemand als eerste doet.

initiëren
Invoeren, in gang zetten.

inrichting
De manier waarop iets georganiseerd of neergezet is.

instantie
Een organisatie.

instromen
Het aantal mensen dat naar iets toekomt of ergens aan mee gaat doen terwijl het al bezig is.

intake gesprek
Een gesprek om uit te zoeken welke hulp of les iemand nodig heeft.

integraal
Volledig, er ontbreekt niets aan.

integratie
Een geheel worden met een andere groep.

interventie
In een situatie ingrijpen om te zorgen dat iets verandert.

investeren
Geld besteden aan of energie steken in.

jeugdveld
Alle mensen die een beroep hebben dat met jeugd en jongeren te maken heeft.

jeugdwerk
Werk dat jeugd ondersteunt in hun ontwikkeling naar volwassenheid.

JOS
Jeugd, Onderwijs en Samenleving

justitie
Afdeling van de overheid die beoordeelt of mensen iets gedaan hebben wat volgens de wet niet mag, en die straf geeft.

kennisdeling
Het delen met anderen wat je weet.

klaarstomen
In korte tijd voorbereiden.

kleinschalig
Iets dat kleinschalig is, is niet erg uitgebreid.

krachten bundelen
Samenwerken, gebruik maken van elkaars kracht.

kwalificatie
De naam waarmee je aangeeft hoe goed of slecht iets is.

kwestie
Een (moeilijke) zaak.

leefbaarheid
Dat je er goed kunt leven.

leermeester
Iemand van wie je iets leert.

leertraject
Een op maat gemaakte opleiding voor een persoon door het in goede volgorde zetten van leerdoelen en mogelijkheden.

lesbisch
Een lesbische vrouw houdt van vrouwen.

lezing
Een verhaal over een bepaald onderwerp dat uitgesproken wordt voor een publiek.

maatschappelijk
Iets dat met de maatschappij of samenleving te maken heeft - sociaal

maatschappelijk betrokken
Meedoen en geïnteresseerd zijn in de samenleving.

maatschappelijk werk
De mensen die voor hun werk anderen mensen met hun problemen helpen.

mantelzorger
Iemand die hulp geeft aan bejaarden, zieken, etc. maar die dit niet voor zijn of haar beroep doet.

mbo
Middelbaar Beroepsonderwijs

mentor
Iemand die leerlingen of studenten helpt bij problemen.

meubilair
De voorwerpen die ergens staan.

middelen
Iets waarmee je een doel probeert te bereiken.