Kopie van `Gemeente Rotterdam`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Gemeente Rotterdam
Categorie: Bestuur en organisatie > Gemeente Rotterdam
Datum & Land: 11/05/2007, NL
Woorden: 12


AMA
Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker

ambulante Jeugdwerkers
Jeugdwerkers die niet vanuit een vaste plek werken maar juist veel op pad zijn, mobiel zijn.

CWI
Centrum voor Werk en Inkomen

educatie
Onderwijs en opvoeding.

emancipatie
De manier waarop een persoon of groep mensen zich ontwikkelt tot zij niet meer van anderen afhankelijk is of zijn.

etnisch
Uit of betrekking hebben op een bepaalde cultuur.

functioneren
Een bepaalde taak uitvoeren.

fysiek
Werkelijk, bestaand.

mbo
Middelbaar Beroepsonderwijs

OBR
Ontwikkelings Bedrijf Rotterdam

overlast
De last die je anderen geeft.

vmbo
Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs