Kopie van `Theater Artemis - ABC van de magie`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Theater Artemis - ABC van de magie
Categorie: Religie en filosofie > magie
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 64


Abracadabra
Toverspreuken, op perkament geschreven en aan een vlasdraad om de hals gehangen. Ook wel wartaal, onverstaanbaar en onbegrijpelijk voor niet-heksen.

Akela
Welpenleider bij de padvinderij. Welpen bij de padvinderij zijn kinderen van 8 tot 11 jaar oud die verkenner willen worden. Maar een Akela is ook de naam van de wolvenaanvoerder in het Jungle Book. Een onschuldige padvinder of een gevaarlijke wolf dus.

Amulet
Voorwerpen met toverkracht die je beschermen tegen gevaar en duivels. Een amulet brengt ook geluk en geeft kracht. Vaak zijn het voorwerpen zoals edelstenen, geldstukken en konijnenpootjes die je aan een kettinkje om je hals of pols hangt om het zo makkelijk mee te dragen. Het kunnen ook kleine doosjes zijn met ogen en haren van dieren, uien, kastanjes en dergelijke.

Andere dimensie
Een andere dimensie is een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin alles mogelijk is en plaats is voor magie en heksen.

Angst
Een gevoel van benauwdheid en vrees dat wordt veroorzaakt door een dreigend onheil of gevaar. Dit kan een echt of denkbeeldig gevaar zijn. Let dus goed op of je angst je niet voor de gek houdt!

Bezem
Heksenwerktuig om mee te vegen of te vliegen. Wil je geen heksenbezoek dan moet je de bezem met de steel naar beneden tegen je deur zetten.

Bezwering
Formule om kwade geesten of de duivel af te weren.

Bijgeloof
Geloof in bovennatuurlijke zaken, in dingen die je met het blote oog niet kunt zien, zoals geesten, tovenarij, goden, leven na de dood. Je lot hangt niet alleen af van jezelf, maar ook nog van iets anders. Bijgelovige mensen lopen niet graag onder een ladder, hebben een hekel aan zwarte katten en zullen niet trouwen op vrijdag de 13e want dat brengt ongeluk.

Boek der Schaduwen
Boek voor heksen met teksten over rituelen, magie en kruidenkunde.

Bos
Het bos vol bomen is van grote betekenis voor een heks. Een open plek in het bos is de ideale plek voor het houden van heksenrituelen. Bij deze rituelen gebruiken de heksen takken, bladeren of de bast van een boom. Ook gebruiken ze bomen om heksenwerktuigen van te maken zoals de wichelroede en de bezem. Bovendien leveren bomen grondstoffen op die nodig zijn bij het bereiden van geneeskrachtige of giftige drankjes.

Bron
Waterplas die vanzelf is ontstaan door opborrelend water. Een bron heeft vaak bijzondere krachten, zoals een genezende werking. Maar bron kan ook oorzaak betekenen.

Cirkel
Heksen houden hun rituelen vaak in een cirkel ofwel een kring. De bekendste hiervan is de heksenkring.

Dertien
Ongeluksgetal. Veel mensen zijn bang voor alles wat met dertien te maken heeft. Zoals vrijdag de 13de, een dag waarop het ongeluk op de loer ligt.

Duivels of demonen
Boze geesten, duistere krachten die mensen kwaad willen doen en hen willen overheersen. In middeleeuwse boeken werden ze afgebeeld als wezens met hoorns, klauwen en bokkenpoten, maar vaak zijn ze ook onzichtbaar. In de middeleeuwen probeerden slechte heksen en tovenaars demonen op te roepen om hen op hun vijanden af te sturen. Een duivel of demon kan bezit van iemand nemen door als het ware in die persoon te kruipen. Hierdoor is deze persoon geen baas meer over zichzelf, maar in de macht van de duivel.

Duivelsdrek
Ontheksingsmiddel. Een onsmakelijk uitziend, stinkend, bruinachtig mengsel van de blaadjes van de Asafoetida-plant. Het insmeren van de drempel van de voordeur met duivelsdrek beschermt mens en dier tegen beheksing.

Edelstenen
Mooie, zeldzame en vaak kostbare stenen, zoals de maansteen. Edelstenen kun je als sieraad dragen en als amulet ter bescherming tegen allerlei onheil. Zie ook Maansteen.

Exorcist
Duiveluitdrijver. Iemand die weet hoe hij de duivel uit iemand's lichaam kan jagen. Meestal zijn dat dominees of priesters, omdat duivels vijanden van de kerk zijn.

Felice
Geluk. Het woord feliciteren betekent dan ook gelukwensen.

Gedaanteverandering
Heksen kunnen zichzelf en andere mensen in weerwolven veranderen. Daarnaast kunnen ze ook de gedaante van dieren aan te nemen. Een eigenschap die ook de vampier bezit. Pas dus op voor vleermuizen!

Geest
Verschijning uit het dodenrijk, die zich aan levenden vertoond. Een geest is een onstoffelijk wezen, dat wil zeggen dat hij niet van vlees en bloed is. Hij kan dwars door muren lopen en hij kan je niet aanraken. Op oudejaarsnacht verdrijft men kwade geesten met vuurwerk.

Geheim
Iets dat verborgen moet worden gehouden en niet mag worden door verteld. Alleen ingewijden weten van het geheim. Een familiegeheim is alleen bij de familie bekend. Soms is een familiegeheim zo duister dat zelfs de familie niet precies weet hoe het zit...

Heks
Heksen kunnen zowel mannen als vrouwen zijn, maar in verhalen zijn heksen bijna altijd vrouwen. Mannelijke heksen noemen we meestal tovenaars. Heksen bezitten magische krachten en hebben veel verstand van kruiden. Ook hebben heksen contact met de Andere dimensie, dus de geestenwereld en doden. Er bestaan goede en kwade heksen. Goede heksen helpen mensen, bijvoorbeeld door zieken te genezen. Kwade heksen maken mensen juist ziek of kunnen door middel van toverspreuken en rituelen vijanden uitschakelen.

Heksenkring
Kring van paddestoelen op een open plek in het bos of op een weiland. Ontstaan door het dansen van heksen op die plek.

Heksenzalf
Zalfje van o.a. bilzekruid, doornappel en wolfskers, dat heksen onder hun armen smeren om te kunnen vliegen en zich in dieren te kunnen veranderen.

Helderzien
De gave om dingen te kunnen zien die voor anderen verborgen zijn. Bijvoorbeeld in de toekomst kijken (waarzeggerij).

Hoektanden
Vlijmscherpe hoektanden zijn het symbool van de vampier. Ook de weerwolf heeft gevaarlijke hoektanden. Met zijn scherpe hoektanden bijt hij in iemands nek om zijn bloed te drinken zodat de persoon die gebeten wordt ook verandert in een vampier of een weerwolf.

Hypnose
Bij hypnose kijk je in de ogen van de hypnotiseur (de persoon die jou wil hypnotiseren) en wordt je slaperig en willoos. Je bent dan in de macht van de hypnotiseur en doet alles wat hij wil en je vertelt de waarheid. Als je weer uit hypnose bent herinner je er niets meer van.

Immuun
Mensen kunnen voor tovenarij immuun worden gemaakt, dat wil zeggen dat ze onkwetsbaar en onoverwinnelijk worden. Zie ook Beschermingstips.

Jeneverbes
Takken van de jeneverbesstruik beschermen mensen en dieren en hun huis tegen heksen en betoveringen.

Knoflook
Al eeuwenlang geloven mensen dat knoflook een bijzondere kracht heeft. Iemand die knoflook bij zich draagt is onkwetsbaar. Knoflook is een prima afweermiddel tegen vampiers. Ook heksen kun je er soms mee op een afstand houden.

Koffiedik kijken
De toekomst voorspellen door in de prut van getrokken koffie te kijken. In koffiedik kan je bepaalde patronen herkennen, waarmee je de toekomst kan voorspellen. Kijk maar eens goed in de koffiebeker van je ouders.

Kruising
Plaatsen waar wegen zich splitsen of elkaar kruisen worden vaak gezien als verblijfplaats voor geesten, heksen en andere wezens. Bezweringen, toverkunsten en genezingen vinden dan ook bij voorkeur hier plaats.

Ladder
Als je onder een ladder doorloopt trek je ongeluk aan, wordt wel gezegd.

Lijkbleek
Het gezicht van een vampier is lijkbleek. Gebrek aan bloed en zonlicht zijn de oorzaken. Ook spoken zijn lijkbleek en vaak zelfs doorschijnend. Als je ziek bent zeggen mensen ook wel eens dat je lijkbleek ziet.

Maan
Bijplaneet van de aarde. De maan heeft invloed op de aarde, eb en vloed heeft bijvoorbeeld te maken met de maanstand. Zie ook Volle maan.

Maansteen
Blauwe edelsteen. De felblauwe kleur van de maansteen schittert in het maanlicht doorschijnend. Bij wassende maan is het een liefdesamulet, bij afnemende maan kan je de toekomst zien. Het is ook een vruchtbaarheidssteen.

Magie
Ook wel tovenarij genoemd. Er is zwarte en witte magie. Witte magie wordt gebruikt om mensen te genezen en is een hulpmiddel tegen zwarte magie. Zwarte magie wordt gebruikt om mensen te bezweren, ziek te maken of zelfs te vermoorden. Het oproepen van duivels en boze geesten is vooral bij de zwarte magie een belangrijk onderdeel.

Magische werktuigen
Werktuigen die heksen gebruiken tijdens hun ritueel. De werktuigen hebben een symbolische betekenis zoals aarde, lucht, vuur, water, ook wel 'de vier elementen' genoemd. Voorbeelden zijn een stenen schijf (die voor aarde staat), wierook (lucht) kaarsen (vuur), touw, enz.

Naam
Voor de doop mag je de naam van een kind niet hardop zeggen, omdat het kind dan aan de boze geesten is overgeleverd. Ook de naam van boze geesten mag je niet noemen, omdat ze anders voor de dag kunnen komen. Wie een dode bij de naam aanroept verstoort zijn rust.

Nachtmerrie
Een angstige droom die alleen komt bij nacht als je slaapt. In een nachtmerrie komen vaak heksen, rovers, spoken en andere monsters voor die je achterna zitten. Pas als je wakker wordt zijn ze weg. Het is gelukkig maar een droom die wordt veroorzaakt door een boze geest die zelf ook nachtmerrie heet...

Offer
Een soort geschenk dat mensen aan een hogere macht afstaan. Door een offer te schenken hopen ze dat een wens uitkomt, dat ze van hun zonden worden verlost of dat ze tegen onheil worden beschermd. Het heet een offer omdat het altijd iets kostbaars is dat je liever niet wilt geven. Het kan een kip of een geit zijn, maar zelfs ook een mens, denk maar aan het woord 'slachtoffer'.

Onheil
Ramp, groot ongeluk.

Oog, Boze
Volgens het bijgeloof is het boze oog een blik waarmee je anderen ongeluk kunt bezorgen. Je hoeft ze alleen maar aan te kijken en dan gaat het al mis. Iemand met het boze oog oefent de zwarte magie uit...

Opdracht
Er zijn geesten die terugkeren omdat ze iets moeten afmaken of omdat ze een opdracht moeten uitvoeren voordat ze rust krijgen.

Pendelen
Magische handeling waarbij gebruik wordt gemaakt van een gewichtje aan een ketting (of een spin aan een draadje). De pendel wordt boven een voorwerp gehouden en gaat uit zichzelf bewegen. Je kunt dan vragen stellen, door de bewegingen die ja of nee betekenen krijg je antwoord op je vraag.

Rammelaar
Een middel om kleine kinderen te beschermen tegen boze geesten is de rammelaar. Het gerammel schrikt de boze geesten af. Extra kracht hebben rammelaars die gemaakt worden uit bijzonder materiaal, zoals bloedkoraal, wolventanden of tanden van een everzwijn.

Ritueel
Een gewoonte of een gebruik volgens bepaalde voorschriften. Heksen houden rituelen bij het wisselen van de seizoenen en als het volle maan is, omdat zij geloven dat de maan een belangrijke invloed heeft. Vaak worden heksenrituelen in een cirkel gehouden en maken ze gebruik van stenen, vuur en rook. Dit gebeurt in het bos of een afgesloten (geheime) kamer.

Spoken
Spoken zijn geesten van overleden mensen die nog steeds op aarde rondzwerven. Ze zien er precies zo uit als de overledenen, alleen kun je ze niet vastpakken. Ze zijn lijkbleek en vaak doorschijnend.

Spugen
Op gevonden voorwerpen moet je driemaal spugen om eventuele beheksing op te heffen.

Toveren
Het vermogen om door geheime krachten een bovennatuurlijke invloed uit te oefenen en iets buitengewoons voor elkaar te krijgen. Toveren gebeurt met behulp van gebaren en woorden.

Toverspreuk
Magische woorden met toverkracht. Vaak zijn het vreemde (Latijnse) woorden waar je geen touw aan vast kunt knopen. Wat denk je bijvoorbeeld van Hodie Mihi, Cras Tibi (=heden ik, morgen jij) of Ecce enim veritatem (=aanschouw de waarheid). Omdat heksen geloven dat alle vormen van magie drievoudig naar hen zullen terugkeren, zijn ze zuinig met toverspreuken.

Vampier
Man met een zwarte cape en gevaarlijk scherpe hoektanden. Bijt bij voorkeur jonge vrouwen in de nek om zo hun bloed te drinken, een bloedzuiger dus. Je wordt vampier als je door een vampier gebeten wordt. Volgens de traditie moet je 3x gebeten worden, maar sommige vampiers schijnen het ook al in 1x te kunnen. Een vampier is bijna niet dood te krijgen.

Verschijning
Een spook of een visioen. Niet iedereen kan een spook zien, veel mensen geloven er ook niet in.

Vervloeking of vloek
Een vervloeking is een spreuk die ongeluk over mensen brengt. Je kunt ziek worden of erger nog: dood gaan. Als je in de ban van een vervloeking bent, ben je in de macht van degene die de vervloeking over je heeft uitgesproken. Soms kan een ander (goed) mens de vloek verbreken, het is alleen vaak de vraag hoe. Een vloek brengt altijd onheil en kwaad. Niet vloeken dus.

Vier elementen
Vroeger dacht men dat de planeet aarde uit vier hoofdstoffen bestond: lucht, aarde, water en vuur. Heksen maken gebruik van voorwerpen die daar symbool voor staan, zoals een stenen schijf voor aarde, wierook voor lucht, een kaars voor vuur en een kelk met water voor water.

Virus
Zeer kleine ziekteverwekker die je alleen met een hele sterke microscoop kunt zien. Een virus is besmettelijk zodat je mensen met een virusziekte maar beter niet te dicht in de buurt moet hebben.

Volle maan
Als het volle maan is (1x per maand) gebeuren er vreemde dingen. Sommige mensen kunnen veranderen in weerwolven, anderen hebben last van maanziekte. Maanziekte is een soort zenuwziekte waardoor je bij volle maan last krijgt van zenuwaanvallen. Sommigen gaan zelfs slaapwandelen, gaan hallucineren of worden even gek. Soort bad trip dus. Anderen krijgen last van melancholie, een moeilijk woord voor treurig en verdrietig.

Weerwolf
Een wolf in mensengedaante (of een mens in wolfsgedaante). Overdag lijken ze heel normaal, maar bij volle maan gaan ze wolfachtig huilen en op roof uit. Er zijn veel films over gemaakt.

Wichelroede
De wichelroede is een tak in de vorm van een V-vork met steel die wordt gebruikt bij pendelen.

Wit
De kleur wit wordt vaak gezien als de kleur van de reinheid en de onschuld. Maar pas op: niet zelden betekent wit echter ook de dood.

Zeven
Het getal zeven is al duizenden jaren een symbool van geluk.

Ziel
Als je die aan de duivel verkoopt wordt je het zelf.

Zwarte kat
Als je een zwarte kat tegenkomt, brengt dit ongeluk. Een zwarte kat is het favoriete huisdier van de heks, naast spinnen, padden en eksters (om het tafelzilver aan te vullen). Om erachter te komen of een kat bruikbaar is voor hekserij, moet je kijken of zijn ogen in het donker licht geven. Gebeurt dat niet, dan zijn ze alleen maar goed om muizen te vangen.

Zwarte takkenketting
Ketting van de duivel. Als je deze ketting draagt, ben je in de macht van de duivel en in de ban van de vloek die hij over je heeft uitgesproken. Doet iemand anders de ketting om dan is ook die persoon in zijn macht. Deze vloek is voor eeuwig, tenzij je iets vindt om hem te verbreken..