Zoek op

Verzorgingsgebied

Het verzorgingsgebied (ook verzorgingsrayon of marktgebied) is het gebied waar de gebruikers van een bepaalde voorziening wonen. Met gebruikers wordt in dit geval een groep mensen bedoeld. De grootte van een verzorgingsgebied is afhankelijk van de hoeveelheid gebruikers dat van een bepaalde voorziening gebruik maakt. Zo is het verzorgingsgebied va...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzorgingsgebied

Verzorgingsgebied

Het gebied tot waar mensen naar een bepaalde dienst gaan. Het verzorgingsgebied van een universiteit is groter dan dat van een middelbare school.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

verzorgingsgebied

1. Een gebied waarbinnen een bepaalde vorm van dienstverlening plaatsvindt. 2. Een gebied dat voor de voorzieningen op een bepaalde stad (of nederzetting) is aangewezen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_frankr.htm

verzorgingsgebied

Het gebied waar de gebruikers van een bepaalde dienst wonen. Meestal gebruikt als het om diensten uit de non-profit sector gaat.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_ro.htm

Verzorgingsgebied

Een gebied dat voor de voorzieningen op een bepaalde stad is aangewezen. Het kan ook gezien worden als het gebied tot waar mensen naar een bepaalde voorziening toereizen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

Verzorgingsgebied

Het gebied dat in de invloedssfeer van een winkel of winkelcentrum ligt.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Verzorgingsgebied

[Aardrijkskunde] Het gebied dat door een plaats wordt voorzien van goederen en diensten
Gevonden op https://quizlet.com/85516114/aardrijkskunde-repetitie-leren-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.