Kopie van `Safe Beveiliging - Het ABC van beveiliging`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Safe Beveiliging - Het ABC van beveiliging
Categorie: Bouw en Constructie > Beveiliging
Datum & Land: 07/10/2007, NL
Woorden: 96


Alarminstallatie
Elektronisch systeem dat ongewenst bezoek detecteert en dan alarm slaat. Dat kan stil, met een melding naar een Particuliere Alarm Centrale, maar ook met lichtsignalen en-of sirenegeluid.

Anti-inbraakschroeven
Dat zijn schroeven die je maar één kant op kunt draaien, de zogenaamde één-toer-schroeven, of kruiskopschroeven waarvan de kop degelijk is dichtgestopt. Als u deze ten behoeve van onderhoudswerk eruit moet halen, hebt u daar veel meer tijd voor dan een inbreker.

Anti-inbraakstrip
Dit zijn twee in elkaar vallende lange metalen strippen die de kier tussen deur en kozijn afdekken. Dan wordt het moeilijker om er gereedschap tussen te zetten om de deur mee te forceren. Ook kan zo’n strip voorkomen dat het dagslot wordt ‘geflipperd’.

Anti-kerntrekbeslag
Veiligheidsbeslag dat niet alleen beschermt tegen het afbreken van de cilinder maar ook tegen het uittrekken van de cilinder met de zogeheten kurkentrekkermethode.

Anti-paniekbalk
Beugel, geplaatst tegen een deur, die toegepast wordt in ruimtes waar veel mensen verblijven, zoals kantines, sporthallen, beurshallen, dancings e.d. Zodra men tegen de beugel drukt, ontgrendelt deze de deur. De deur draait in dit soort toepassingen altijd naar buiten open.

Anti-paniekslot
Insteekslot dat van binnenuit altijd geopend kan worden. Ook als het slot op de nachtschoot staat. De deurkruk bedient in dat geval zowel de dagschoot als de nachtschoot.

Antiekslot
Een stevige keilbout met een gladde ring. Hiermee kunnen grotere meubelstukken, zoals een antieke kast of klok, aan de muur verankerd worden. Dat voorkomt dat ze gemakkelijk meegenomen worden.

Attractieve waarde
Waarde van zaken die voor een inbreker extra interessant zijn, zoals geld, cheques, waardepapieren, sieraden, audio--videoapparatuur, kleine kunstvoorwerpen, enz. De attractieve waarde speelt een rol bij het bepalen van het risico van uw pand.

Baardsleutel
Gangbare maar eigenlijk verkeerde naam voor de sleutel van een eenvoudig klavierslot. Deze klaviersloten zijn niet geschikt voor beveiliging van buitendeuren, maar worden nog veel gebruikt voor binnendeuren en kasten. (Zie ook dubbelbaard veiligheidsslot.)

Beveiligingsadvies
Plan van technische en eventueel elektronische en organisatorische maatregelen om een pand te beveiligen volgens de eisen die bij het risico behoren, aangevuld met de wensen van de gebruiker. Borginstallateurs zoals Safe beschikken over de benodigde deskundigheid.

Bewegingsmelder
Zie ook Motion-detectie. Veelal bedoelt men een Infrarood melder. Dit is echter een detector die niet reageert op beweging, maar op temperatuurverschillen.

Bijzetslot
Aanvullend slot op bestaande sloten, bijvoorbeeld in deuren en ramen. In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Borginstallateur
Dat is een installateur, zoals Safe, die op grond van vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en serviceniveau is gecertificeerd door de Stichting Kwaliteitsborging Preventie.

Braakwerende kast
Kast van een dusdanige constructie dat deze bescherming biedt tegen pogingen van onbevoegden om hem te openen. Kan voorzien zijn van veiligheidsbaardslot, tijdslot, cijferslot, elektronisch codeslot of combinaties hiervan. Weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in de indicatie waardeberging. Een braakwerende kast hoeft niet per definitie brandwerend te zijn en is zeker geen diskettesafe.

Brandkast
Eigenlijk brandwerende kast.

Brandwerende kast
Ook wel brandkast genoemd. Deze kasten zijn zo geconstrueerd, dat zij bij een ‘normale’ brand zorgen dat de inhoud van de kast gedurende een vastgestelde tijd niet warmer wordt dan circa 150°C. Dat is ruim onder de schroeigrens van papier. Een brandwerende kast is niet per definitie hetzelfde als een braakwerende kast.

Buitendienstservice
Als u wilt dat de slotenmakers van Safe naar u toe komen voor advies, montage of reparatie, dan plannen we dat in overleg met u op een moment dat u dat het beste uitkomt. Maar als u ons, in een onverhoopt noodgeval, met spoed nodig hebt, zult u merken hoe flexibel wij met die planning kunnen werken en hoe snel wij bij u kunnen zijn.

Centraal sleutelsysteem
Alle bewoners van een complex hebben een sleutel waarmee alleen zij hun huisdeur en hun berging kunnen openen. Met diezelfde sleutel kunnen ze echter ook toegang krijgen tot alle gezamenlijke ruimtes (voordeur, hal, afvalcontainer e.d.).

Certificaat
Bewijs van eigendom van een sleutel, of eigenlijk de cilinder. Een fatsoenlijke slotenmaker zoals Safe zal alleen op vertoon van het certificaat een sleutel namaken. Het is dus zaak zo’n certificaat goed te bewaren. Bijvoorbeeld in een brandwerende kast.

Chemische verankering
Vastzetten van een kluis aan een stenen vloer of wand door middel van speciale chemische kitpatronen. Kluizen onder de 2.000 kilo moeten verankerd worden.

Chipsleutel
Hiermee wordt meestal een unieke sleutel in een programmeerbaar mechanisch-elektronisch sleutelsysteem bedoeld. Bijvoorbeeld Intellikey of Lips Eloctro. In het Intellikey 4000 systeem is de sleutel zelf ook programmeerbaar.

Cilinder
Het deel van het slot waar u de sleutel insteekt. Eigenlijk het ‘code’-deel van het slot, dat bepaalt of u verder mag draaien om de schoot mechanisch in de sluitkom te laten komen. Verkrijgbaar in zeer veel uitvoeringen. Ook in systemen waarmee u voor alle sloten in uw huis kunt volstaan met één sleutel.

Closed Circuit Television (CCTV)
Camera- (of video-) bewakingssysteem. Kan aangesloten worden op time-lapse recorder en-of motion detection. Kan ook in bestuurbare versie door bewakingspersoneel worden gebruikt.

Dagschoot
Dit is het deel van het slot dat met de deurkruk, een draaiknop of een sleutel bewogen kan worden. Meestal is het afgeschuind en verend, zodat de deur ‘in het slot kan vallen’. Dan is hij ook gevoelig voor ‘flipperen’.

Datasafe
Zie diskettesafe.

Deurbalk
Balk met schoten aan de kopse zijden die horizontaal of verticaal op een deur geplaatst wordt. De schoten worden met één sleutel bediend.

Deurkruk
Hefboom die de dagschoot van een slot terughaalt. Bij anti-panieksloten gaat ook de nachtschoot mee.

Deurspion
Een klein kijkertje in een massieve deur. Met een fish-eye lens kunt u zien wie er voor de deur staat. Houdt geen inbreker tegen, maar is handig bij ongewenst bezoek.

Deurveer
Veersysteem om de deur te sluiten. (Zie ook dranger.)

Dievenklauw
Stalen stift aan de scharnierzijde van een deur. Als de deur sluit, valt hij in een bus in het deurkozijn. De deur kan dan niet uit het kozijn gelicht worden. Ook niet als de scharnierpennen verwijderd zijn.

Discusslot
Rond model hangslot, waarbij de beugel grotendeels in het huis is opgeborgen en zo beter beschermd is tegen pogingen om het te forceren.

Diskettesafe
Speciale brandwerende (en eventueel ook braakwerende) kast waarbinnen de temperatuur bij een ‘normale’ brand onder de 45°C blijft.

Doorklimbeveiliging
Een stang of traliewerk dat verhindert dat men door ramen naar binnen kan klimmen. De spijlen van het hekwerk mogen niet meer dan 15 cm uit elkaar staan.

Dranger
Systeem om een deur te sluiten. Werkt als een deurveer, maar dan hydraulisch gedempt zodat de deur niet dichtslaat.

Dubbelbaard veiligheidsslot
Gecompliceerd precisieslot voor safes. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het duidelijk afwijkend van het eenvoudige klavierslot.

Espagnolet
Dit is een meerpuntssluiting voor ramen en deuren, met als kenmerk dat deze met één handeling op meer plaatsen gesloten worden. Espagnolets zijn er in inbouw- en opbouwuitvoering. Bij de betere espagnolets kan de hefboom op slot gezet worden.

Euro-profielcilinder
Cilindersysteem dat is gebaseerd op het uitduwen van een reeks stiften in de cilinder waardoor deze cilinder vrijkomt om te draaien en de schoot in te trekken. De bijbehorende sleutels hebben een profiel dat in miljoenen varianten kan bestaan.

Flatgebouw
Zie centraal sleutelsysteem.

Flipperen
Trucje om met een plastic kaartje de dagschoot van een slot terug te laten veren en zo de deur te openen. Zeer in trek bij gelegenheidsinbrekers. Onder meer tegen te gaan door het slot in de nachtschoot te draaien, door een bijzetslot of met anti-inbraakstrips.

Gecertificeerde sleutel/cilinder
Sleutels worden alleen bijgemaakt op vertoon van het certificaat.

Generaal hoofdsleutelsysteem
Mechanisch sluitsysteem met veel cilinders, enkele hoofdsleutels voor groepen cilinders en één generale hoofdsleutel voor alle cilinders. Voorbeeld: Een systeem met 1000 cilinders. Hoofdsleutel A past op cilinders 1-750. Hoofdsleutel B op cilinder 100-200 en hoofdsleutel C op cilinder 500-1000. De generale hoofdsleutel past op 1-1000.

Glaslatten
Latten waarmee een ruit in het kozijn is vastgezet. Als de glaslatten aan de buitenkant zitten, moeten ze gekit zijn of met anti-inbraakschroeven vastgezet.

Hangslot
Los slot dat sluit door middel van een beugel die door één of twee ogen (of door schalmen van een ketting) wordt gevoerd. In een veelheid van grootten en uitvoeringen te leveren. (Zie ook discusslot)

Hengelen
Methode om via de brievenbus of kattenluik met een ijzerdraad of haak de dagschoot van het slot terug te trekken.

Hoofdsleutelsysteem
Zie generaal hoofdsleutelsysteem

Inbouwkluis
Kluis die tegen een muur of in een vloer kan worden gemetseld of omhuld met gestort beton.

Inbraakwerende scharnieren
Deze scharnieren bevatten een nok, die voorkomt dat de deur eenvoudig uit het kozijn kan worden getrokken. (zie ook dievenklauw)

Indicatie waardeberging
Een Europese norm om de weerstand van braakwerende kasten en kluisdeuren aan te duiden. De indicatie geeft aan tot welke waarde contant geld en vergelijkbare zaken door de verzekering gedekt zijn, als die in die kluis zijn opgeborgen.

Infraroodmelder
Detector die reageert op temperatuurverschillen. Bijvoorbeeld als in een ruimte waar het 20°C behoort te zijn, iemand met een lichaamstemperatuur van 37°C aanwezig is.

Insteekslot
Slot dat in het hout van de deur wordt gemonteerd in een daarvoor gefreesde of uitgebeitelde holte. (Zie ook oplegslot).

Kantschuif
Schuifgrendel aan de kopse kant van bijvoorbeeld de vaste deur bij dubbele deuren.

Kierstandhouder
Beugel met hendel, die zorgt dat de deur slechts op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt dat ongewenst bezoek kan binnendringen zodra de deur geopend wordt om te zien wie er is. (Zie ook deurspion).

Klavierslot
Het klassieke slot met het sleutelgat. Betrekkelijk makkelijk te kraken en daarom voor buitentoepassingen overal vervangen door het cilinderslot.

Kluis
Een met zwaar beton omhulde ruimte (al dan niet ondergronds) die is afgesloten door een sterke kluisdeur met een gecompliceerde en zware beveiliging. De naam kluis wordt ook vaak gebruikt voor braakwerende en brandwerende kasten.

Koevoet
Inbrekerswerktuig waarmee door hefboomwerking grote kracht op raam of deur kan worden uitgeoefend zodra het instrument greep heeft op een kier.

Kurkentrekkermethode
Door gebruik van een kurkentrekkerachtig apparaat wordt een cilinderslot geforceerd door de kern met een enorme kracht uit de cilinder te trekken.

Meerpuntssluiting
Zie ook espagnolet.

Meubelkluis
Kluis die als een kast in de ruimte wordt neergezet en dan aan vloer en- of muur wordt verankerd. De verzekering stelt deze verankering verplicht voor kluizen tot 2000 kilogram.

Motion-detectie
Systeem dat een videorecorder laat starten als de bewakingscamera iets bewegends in beeld krijgt. De achterliggende gedachte is, dat het weinig zin heeft urenlang een stilleven op te nemen omdat het alleen interessant wordt als er iets beweegt.

Nachtschoot
Dit is het gedeelte van het slot dat met de sleutel in de sluitkom in de deurpost kan worden gedraaid. De nachtschoot is, in tegenstelling tot de dagschoot, nooit afgeschuind en ook nooit verend.

Oplegslot
Een slot dat niet in maar op het hout van de deur wordt gemonteerd.

Paddenstoelnok
Verbeterde uitvoering van de rolnoksluiting in de rand van raam of deur. De nok grijpt zich vast in het vlinderplaatje in het kozijn.

Profielcilinder
Zie Euro-profielcilinder.

Programmeersleutel
Sleutel binnen het Verso systeem waarmee gegevens met een slot kunnen worden uitgewisseld.

Raamboompje
Beweegbare handgreep waarmee een raam geopend-uitgezet kan worden. De betere zijn te vergrendelen met een slot.

Railblokkade
Dit is een voorziening in de rail van een schuifraam of schuifpui, die voorkomt dat het schuivende deel open kan.

Risicoanalyse
Op basis van een inventarisatie van een pand waarbij factoren zoals ligging, waarde en beveiliging in aanmerking worden genomen, stelt een specialist, zoals een adviseur van Safe, de mate van het inbraakrisico vast.

Risicoklasse
Snelle en ruwe bepaling van het risico, aan de hand van de totale inboedelwaarde en de attractieve waarde van een pand. Panden met een inboedelwaarde tot € 90.000,- en attractieve zaken tot € 11.000,- blijven in elk geval binnen de risicoklasse 1, waar de basiseisen van het Politiekeurmerk voor bedoeld zijn. Vraag in andere gevallen advies aan Safe.

Rolnoksluiting
Sluitsysteem met nokken voor valramen en deuren. Niet echt inbraakweren (Zie ook paddenstoelnokken).

Rookmelder
Een apparaat (op batterijen of beter nog op het lichtnet met noodbatterij) dat een doordringend signaal afgeeft als het rook ontdekt. Monteer er minstens één op elke slaapverdieping. Het is een kleine investering voor de veiligheid van u en uw gezin.

Safe
Verzamelnaam voor kluizen, brandkasten en braakwerende kasten.

Scharnierbeveiliger
De scharnieren van een draai-valraam zijn door hun aard niet zo robuust. Met een extra opzetgrendel aan de scharnierkant wordt die zijde extra versterkt.

Scharnierzijde
De kant van de deur of het raam waar de scharnieren zitten.

Schemerschakeling
Dit is een lichtgevoelige sensor in een lamp. Als het duister wordt, laat hij de lamp automatisch aanspringen. Hij schakelt de lamp weer uit bij voldoende daglicht. Wordt in combinatie met een spaarlamp veel gebruikt voor achterdeurbeveiliging.

Schuifpuislot
Insteekslot of oplegslot dat het schuivende deel van de schuifpui blokkeert.

SKG
Sloten en beslag met het SKG® merk, gevolgd door een aantal sterren, voldoen aan de eisen die het Politiekeurmerk stelt voor woningen met risicoklasse 1.

Slimme sleutel
Andere naam voor het Intellikey-systeem voor toegangscontrole.

Sluitkast
Het deel van een oplegslot waar de dagschoot en de nachtschoot invallen. Een goede sluitkast is van metaal en moet stevig bevestigd zijn op het deurkozijn. (Zie ook sluitkom).

Sluitkom
Metalen kom in het kozijn waarin bij een insteekslot de dagschoot en de nachtschoot vallen.

Sluitplan
Het ontwerp van een sluitsysteem waarin de toegangsautorisatie is vastgelegd.

Sluitsysteem
In het algemeen een manier om af te sluiten. In het bijzonder een systeem van cilinders en sleutels waarbij grotere of kleinere groepen sleutels vooraf bepaalde (zie sluitplan) cilinders kunnen bedienen. Vergt veel sleuteldiscipline. Bij verlies moet altijd minimaal één cilinder met de bijbehorende sleutels worden vervangen (alternatief: zie Verso of Salto).

Sluitzijde
De kant van de deur of het raam waar het slot zit.

Spoedservice
1. Service van Safe voor aannemers. Voor kleine sluitsystemen leveren wij de cilinders en sleutels binnen enkele uren. 2. Service van Safe voor particulieren. In geval van nood, bijvoorbeeld als u uzelf hebt buitengesloten, staan we ook voor u klaar. 3. Service van Safe voor bedrijven die snel maatregelen moeten treffen om nogmaals ongewenst bezoek te voorkomen.

Standaardscharnieren
Scharnieren met losse stiften die er uit te tikken zijn. Gecombineerd met dievenklauwen bieden ze dezelfde beveiliging als inbraakwerende scharnieren.

Stiftscharnieren
Deze worden gebruikt bij opdekdeuren. Een deel van het scharnier (de onderste helft) is in het kozijn geschroefd, het andere deel in de deur.

Tijdslot
Sluitsysteem dat een safe alleen in een bepaald tijdvenster of met vertraging laat openen.

Time-lapse recorder
Videorecorder in een gesloten (CCTV) circuit die steeds met tijdintervallen een beeldje opneemt. Op een hard-disk (en soms nog op speciale tape) kan zo een hele dag of zelfs meer worden opgenomen.

Toegangscontrole
Systeem om te bepalen en te registreren wie toegang krijgt tot gebouwen of ruimtes. Bij geavanceerde systemen zoals Intellikey is ook de tijd vast te stellen.

Transpondersleutel
Bijzonder soort autosleutel. Nieuwere auto’s zijn ermee uitgerust. De sleutel heeft een chip in de kop die communiceert met een computer in de auto. Is niet gemakkelijk na te maken, maar Safe heeft er de apparatuur voor. Op een enkele uitzondering na kan Safe voor alle transpondersleutels reservesleutels maken.

Uitleessleutel
Binnen het geavanceerde Verso systeem kan de programmeerbare sleutel worden gebruikt als uitleessleutel om de in een cilinder opgeslagen gegevens naar de PC te brengen.

Veiligheidsbeslag
Metalen schilden rond de cilinder om hem te beschermen tegen afbreken. De bevestigingsschroeven van dit beslag zitten aan de binnenkant van de deur.

Veiligheidsnok
Nok op scharnier die in gesloten toestand van de deur of het raam in het kozijn valt (Zie ook dievenklauw).

Videobewaking
Zie Closed Circuit Television.

Vlakvulling
Zwaar glas, hout of kunststof ter vulling van een raam of deur. Mits voldoende stevig geeft het bescherming tegen intrappen.

Vlindersluitplaatjes
Dit zijn stevige plaatjes in het kozijn waarin een paddenstoelnok van de meerpuntssluiting van een raam of deur goed kan vastgrijpen.

Wissel
In principe bedient de sleutel van een slot alleen de nachtschoot. De dagschoot werkt met de deurkruk. Met het inbouwen van een wissel kan de dagschoot ook met de sleutel worden bediend. Een systeem dat veel gebruikt wordt in buitendeuren.