Kopie van `Dierenwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dierenwoordenboek
Categorie: Planten en dieren > Dieren
Datum & Land: Pl/an/ten , NL
Woorden: 3446


Aalstreep
Streep op het midden van de rug, b.v. bij bepaalde (paarden)-rassen, zoals de Fjord..

Aambeeld
Eén van de drie gehoorbeentjes. Samen met de hamer en stijgbeugel vormt het de verbinding tussen het trommelvlies en middenoor..

Aambeien
Knobbelige, uitgezette aders in het rectum, dicht bij de anus (z.o. hemorroïden)..

Aan de wind
Zie tympanie.

Aangeboren
Bij de geboorte aanwezig, b.v. aangeboren afwijkingen, zoals albinisme. Vaak erfelijk..

Aangifteplicht
Plicht om, volgens de Wet Uitoefening Diergeneeskunde, bepaalde ziekten te melden bij de overheid, zoals hondsdolheid..

AAP
Stichting Apen, Adoptie en Protectie; stichting voor exotische dieren en apen in Almere..

Aars
Zie anus.

Aarsmade
Kleine, meestal witte worm die zijn eieren afzet rond de anus en daardoor jeuk geeft. Komt voor bij o.a. paard (z.o. oxyuris)..

Aas
Gebruikt de visser aan zijn haak, soms levend, zoals vis of wormen (overleeft het meestal niet)..

Aaseter
Dier; organisme dat leeft van dode dieren, b.v. gieren..

Abasie
Niet kunnen lopen door een hersenaandoening..

Abces
Etterbuil; met pus gevulde holte..

Abdomen
Buik, achterlijf..

Abdominaal
M.b.t. de buik..

Abdominale ademhaling
Zie ademhaling.

Abductie
Buitenwaartse beweging van een lichaamsdeel (i.t.t. adductie)..

Aberrant
Afwijkend, afdwalend, b.v. aberrante cilia zijn haren aan de binnenkant van het ooglid..

Abiotrofie
Geleidelijk verlies van levensvatbaarheid van de lichaamscellen..

Ablatio
Wegnemen van een gezwel of orgaan..

Ablatio retinae
Loslaten van het netvlies..

Abomasum
Lebmaag van herkauwers..

Abortus
Vroegtijdige geboorte, miskraam, verwerpen (z.o. abortus Bang)..

Abortus Bang
"Besmettelijk verwerpen"; bacteriële ziekte, veroorzaakt door Brucella abortus, geeft verwerpen bij runderen; zoönose (z.o. Bang)..

Absorberen
Aantrekken, vasthouden, opnemen van stoffen..

Absorptie
Zie absorberen.

Abundantie
Talrijkheid; aantal dieren van een soort of soortgroep in een bepaald gebied..

Acaricide
Bestrijdingsmiddel tegen (schurft)mijten..

Acarina
Orde van de mijten, waartoe de schurftmijten behoren (z.o. scabiës)..

Acarus
Zie mijt.

Accessoire geslachtklieren
Bijkomende geslachtsklieren, zoals de zaadblaasjes, prostaat en Cowperse klieren. Spelen een rol bij de rijping van de zaadcellen en productie van het zaadvocht..

Accident
Voorval, ongeval (z.o. CVA)..

Aceton
Stof die gevormd wordt bij vasten in het algemeen en door hoogproductieve melkkoeien enkele weken na het kalven (z.o. slepende melkziekte)..

Acetonemie
Zie slepende melkziekte.

Acetylcholine, Ach
Neurotransmitter; chemische stof die een prikkel overbrengt tussen twee zenuwuiteinden of tussen zenuw en spier (z.o. cholinesterase, synaps)..

Achalasie
Niet kunnen ontspannen van de gladde spieren, b.v. in de slokdarm (= oesofagale achalasie)..

Achillespees
Gemeenschappelijke pees van de kuitspieren..

Achondroplasie
Een autosomaal dominant-erfelijke stoornis in de ontwikkeling van het kraakbeen. Veroorzaakt gebrekkige groei en verkromming van de lange beenderen t.g.v. vroegtijdige verbening van de groeischijven..

Achterhand
Achterste derde deel van het lichaam; bekken en achterbenen samen (z.o. voorhand, middenhand)..

Acidofiel
Geneigd zich aan zure stoffen te binden, kleurbaar met zure kleurstoffen..

Acidose
Ophoping van zuren in het lichaam, waardoor de pH-waarde van het bloed daalt (i.t.t. alkalose)..

Acromegalie
Een vorm van reuzengroei, waarbij de uiteinden van de ledematen, neus en kin overmatig groeien. Oorzaak is een hormonale stoornis..

Acrosoom
Kapje op de kop van de zaadcel..

ACTH
AdrenoCorticoTroop Hormoon; hormoon uit de hypofyse, dat de bijnieren aanzet tot de productie van bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Teveel ACTH kan ziekte van Cushing veroorzaken..

Actinobacillose
Bacteriële infectie, vaak met knobbels in de weke delen en lymfeknopen, bij m.n. runderen. Lijkt op actinomycose..

Actinomycose
Bacteriële infectieziekte in de kaak en keelstreek, bij m.n. het rund. Geeft een gezwollen harde tong, "houttong" of "komkommertong". Lijkt op actinobacillose..

Acupunctuur
Chinese geneeswijze; werkt met dunne naalden, die op bepaalde plaatsen van het lichaam worden ingebracht voor verdoving of ter behandeling van pijnlijke aandoeningen..

Acuut
Plotseling beginnend en hevig verlopend (i.t.t. chronisch)..

Acyclisch
Het ontbreken van een seksuele cyclus bij vrouwelijke zoogdieren, door inactieve eierstokken..

Ad libitum
Onbeperkt, naar believen, b.v. bij voeding..

Adaptatie
Aanpassingen van een soort om onder bepaalde omstandigheden te overleven..

Adductie
Binnenwaartse beweging van een lichaamsdeel (i.t.t. abductie)..

Ademfrequentie, ademhalingsfrequentie
Aantal in- en uitademingen per minuut..

Ademhaling
Eén ademhalingsbeweging, dus een inademing plus een uitademing. Er worden verschillende typen ademhaling onderscheiden. Het costo-abdominale type, deels buikademhaling met middenrif en deels ribademhaling, is voor zoogdieren het meest normale type (z.o. bronchiaal, Cheynes-Stoke ademhaling, COPD, dubbelslag)..

Ademhaling, abdominal
Overmatige beweging tijdens ademen met de buik en middenrif..

Ademhaling, costale
Overmatige beweging tijdens ademen met de borst en ribben..

Ademhaling, costo-abdominale
Normaal ademen met borst en buik..

Ademhaling, pendelende
Overmatige beweging tijdens ademen met borst en buik..

Ademnood
Zie dyspneu..

Ademvolume
Hoeveelheid lucht die normaal in één ademhaling ververst wordt..

Adenitis
Klierontsteking..

Adenoom
Goedaardige woekering (gezwel) van epitheelcellen, uitgaande van klierweefsel..

Ader
Vena; bloedvat dat het bloed naar het hart toe voert (vgl.slagader) (z.o. vena)..

Aderlaten
Het aftappen van bloed uit een ader, als therapie..

Adervlecht
Veneuze plexus; vlechtwerk van bloedvaten..

ADH
AlcoholDeHydrogenase; een leverenzym dat alcohol omzet..

Adipeus
Vet, dik, zwaarlijvig..

Adiposus
Uit vet bestaand..

Adjuvans
Een stof, die zonder zelf werkzaam te zijn, de werking van een medicijn of vaccin ondersteunt..

Adolescentie
Ontwikkelingsfase tussen het verschijnen van de secundaire geslachtskenmerken en het bereiken van de volwassenheid..

Adrenaline
Hormoon, gemaakt in het bijniermerg, dat vrij komt bij opwinding en stress en dat bloeddrukverhogend werkt..

Adstringerende stoffen
Stoffen die weefsels doen samentrekken, b.v. gebruikt bij diarree..

Adult
Volwassen; tot voortplanting in staat (z.o. juveniel, adolescentie, metamorfose)..

Aërogeen
Via de lucht aangevoerd, zich door de lucht verplaatsend, b.v. van een besmetting..

Aëroob
Zuurstof behoevend..

Afakie
Zie aphakia..

Afbloeden
Helderrood bloedverlies, vaak gemengd met slijm, ongeveer twee dagen na de oestrus bij 90% van de pinken en 50% van de koeien (z.o. tochtig, tochtslijm)..

Afhangen van het ooglid
Zie ptosis..

Aflatoxine
Giftige stof, gevormd door schimmels (b.v. Aspergillus flavus) op vooral noten, zoals pinda's. Veroorzaakt vaak levertumoren en leverdegeneratie..

Afmeting
Lichaamslengte, hoogte (z.o. stokmaat)..

Afrodisiacum
Potentieverhogend middel, b.v. Viagra(r) (z.o. anafrodisie)..

Aftekening
Patroon van vlekken en kleuren van de vacht, van belang voor het signalement, b.v. op een schets bij het rund (z.o. signalement)..

Aften
Kleine, pijnlijke zweertjes in het slijmvlies van de mond of schaamlippen..

Afweer
Weerstand van het lichaam tegen binnendringende, vreemde stoffen of kiemen..

Afweersysteem
Totaal aan mechanismen van een organisme om lichaamsvreemde stoffen onschadelijk te maken (z.o. immuniteit)..

Afzagen
Embryotomie, foetotomie..

Agalactie
Ontbreken van melkgift, geen zogafscheiding (bij zoogdieren)..

Agar-agar
Van zeewier gemaakte voedingsbodem t.b.v. kweek van bacteriën..

Agenesie
Zie aplasie.

Agens
Werkzame stof, werkzaam bestanddeel, actief werkend organisme (b.v. bacterie)..

Agglutinatie
Samenklontering, b.v. van eiwitten in bloedserum..

Aggregatie
Verzameling van vogels in een vlucht of zwerm..

Agility
Tak van hondensport, waarbij het gaat om behendigheid..

Agonaal
Tijdens de doodstrijd..

Agonie
Doodsstrijd..

Agonist
Spier die de eerste actie geeft (i.t.t. antagonist)..

Agouti
Wildkleur..

Agrafe
Klemmetje, kram voor het bij elkaar houden van de wondranden..

Agrarisch
M.b.t. boeren, boerenland of platteland..

Agressie
Dreiggedrag, aanvalsgedrag..