Kopie van `Dierenwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dierenwoordenboek
Categorie: Planten en dieren > Dieren
Datum & Land: Pl/an/ten , NL
Woorden: 938


Abasie
Niet kunnen lopen door een hersenaandoening..

Abces
Etterbuil; met pus gevulde holte..

Abdomen
Buik, achterlijf..

Abdominaal
M.b.t. de buik..

Abdominale ademhaling
Zie ademhaling.

Abductie
Buitenwaartse beweging van een lichaamsdeel (i.t.t. adductie)..

Aberrant
Afwijkend, afdwalend, b.v. aberrante cilia zijn haren aan de binnenkant van het ooglid..

Abiotrofie
Geleidelijk verlies van levensvatbaarheid van de lichaamscellen..

Ablatio
Wegnemen van een gezwel of orgaan..

Ablatio retinae
Loslaten van het netvlies..

Abomasum
Lebmaag van herkauwers..

Abortus
Vroegtijdige geboorte, miskraam, verwerpen (z.o. abortus Bang)..

Abortus Bang
"Besmettelijk verwerpen"; bacteriële ziekte, veroorzaakt door Brucella abortus, geeft verwerpen bij runderen; zoönose (z.o. Bang)..

Absorberen
Aantrekken, vasthouden, opnemen van stoffen..

Absorptie
Zie absorberen.

Abundantie
Talrijkheid; aantal dieren van een soort of soortgroep in een bepaald gebied..

Agalactie
Ontbreken van melkgift, geen zogafscheiding (bij zoogdieren)..

Agar-agar
Van zeewier gemaakte voedingsbodem t.b.v. kweek van bacteriën..

Agenesie
Zie aplasie.

Agens
Werkzame stof, werkzaam bestanddeel, actief werkend organisme (b.v. bacterie)..

Agglutinatie
Samenklontering, b.v. van eiwitten in bloedserum..

Aggregatie
Verzameling van vogels in een vlucht of zwerm..

Agility
Tak van hondensport, waarbij het gaat om behendigheid..

Agonaal
Tijdens de doodstrijd..

Agonie
Doodsstrijd..Agonist
Spier die de eerste actie geeft (i.t.t. antagonist)..

Agouti
Wildkleur..

Agrafe
Klemmetje, kram voor het bij elkaar houden van de wondranden..

Agrarisch
M.b.t. boeren, boerenland of platteland..

Agressie
Dreiggedrag, aanvalsgedrag..

AI
Artificial Insemination; kunstmatige inseminatie, KI..

AID
Algemene Inspectie Dienst; controlerende dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op het gebied van wetgeving, met name soort- en gebiedsbescherming. Houdt toezicht op de agrarische sector, visserij, natuurbeheer en soms particulieren..

Amalgaam
Verbinding van kwikzilver met metaal; wordt gebruikt als tandvulling..

Amandel
Tonsil; lymfatisch weefsel achter in de neus-keelholte..

Amber
Abnormale afscheiding uit de darm van een walvis, vaak gevormd rond een vreemd lichaam. Zeer kostbaar en gebruikt in de parfumindustrie..

Ambulant
Lopend (z.o. polikliniek)..

Amfibie
Amphibia; koudbloedig, gewerveld dier. Normaal gesproken leven de larven in water en hebben uitwendige kieuwen, zij metamorfoseren tot volwassen dieren die door hun longen en huid ademen en op het land kunnen leven. Er zijn soorten die een deel van of de gehele larvale periode in het ei of in het ouderdier doorbrengen. Ook zijn er soorten die in hu...

Aminozuur
Bouwstof van eiwitten..

Amivedi
Stichting met landelijke organisatie, die vermiste en gevonden huisdieren registreert, met als doel dier en eigenaar bij elkaar te brengen..

Ammoniak
Sterk ruikend gas; verbinding van waterstof en stikstof (NH3). Eén van de eindafbraakproducten van de eiwitstofwisseling o.a. bij vissen en (darm-)bacteriën..

Amnion
Binnenste van de vliezen die een vrucht omgeven, met vloeistof gevulde pootjesblaas (bij de geboorte)..

Amoebe
Eencellig diertje, protozo, voortbewegend door uitstulpingen van het cellichaam..

Amoebiasis
Amoebendysenterie; ziekte veroorzaakt door amoeben (b.v. bij reptielen)..

Amphibia
Zie amfibie.

Amplitude
Variatiebreedte..

Ampul
Dichtgesmolten glazen flesje met steriele inhoud, vaak medicijnen..

Amputeren
Afsnijden; operatief wegnemen van een ledemaat of deel van het lichaam..

Amylase
Zetmeelsplitsend enzym, aanwezig in speeksel en alvleeskliersap..

Amyloïd
Op zetmeel lijkend eiwit, dat soms neerslaat in organen, zoals lever en milt (z.o. amyloïdose)..

Amyloïdose
Ziekelijke ophoping van amyloïd, een eiwitsubstantie, vaak in de lever, milt of nier..

Amyloïdose, renale
Stapeling van amyloïd in de nier, beschreven als erfelijke afwijking bij o.a. de shar-pei en beagle..

Amyloïdose, vasculaire
Stapeling van amyloïd in de longbloedvaten, erfelijke afwijking beschreven bij het hondenras Springer spaniel..

An-
Niet, geen, zonder..

Anaal
In de richting/buurt van de anus..

Anaalklier
Klier gelegen aan beide kanten van de anus bij vele diersoorten, zoals de hond en wolf (z.o. sleetje rijden)..

Anaalzak
Holte waar het sterk ruikende secretum van de anaalklier wordt opgeslagen..

Anabolisme
De opbouw van weefsels (i.t.t. katabolisme)..

Anabool
Weefselopbouwende stofwisselingstoestand..

Anaemie, anemie
Bloedarmoede; verlaagd aantal rode bloedcellen in het bloed..

Anaëroob
Levend zonder vrije zuurstof..

Anafrodisie
Afwezigheid van seksuele driften..

Anafylaxie
Overgevoeligheid, b.v. op een medicijn of vaccinatie..

Analepticum
Opwekkend middel..

Analgeticum
Pijnstillend geneesmiddel..

Analgetisch
Pijnstillend, pijnloos..

Anamnese
Voorgeschiedenis van een ziekte..

Anaplasmose
Ziekte bij runderen met bloedarmoede, geelzucht en bloedafbraak. Vroorzaakt door een bloedparasiet..

Anasarca
Zeer veel oedeem in alle weefsels, m.n. onderhuids..

Anastomosis
Natuurlijke of kunstmatige verbinding tussen darmen, vaten, zenuwen, enz..

Anatomie
Ontleedkunde; kennis van de bouw van het lichaam (z.o. morfologie)..

Anconeus
Zie processus anconeus.

Ancylostoma
Mijnworm; nematode die in de darm leeft bij mens en dier, geeft mijnwormziekte..

Andro-
Man-, mannelijk, mens- (z.o. gyn-)..

Androgeen
Verzamelnaam voor de mannelijke geslachtshormonen..

Anemie, anaemie
Bloedarmoede; verlaagd aantal rode bloedcellen in het bloed..

Anesthesie
Gevoelloosheid; ongevoelig maken, b.v. voor een operatie (z.o. diagnostische anesthesie)..

Anestheticum
Een stof die gevoelloosheid teweegbrengt (z.o. inhalatie anesthesie)..

Aneurysma
Plaatselijke verwijding van een slagader..

Anion
Negatief geladen deeltje (i.t.t. kation) (z.o. ionen)..

Anisakiasis
Haringwormziekte; nematoden infectie met Anisakis marina, bij de mens na het eten van rauwe haring, die niet ingevroren is geweest..

Anisakis marina
Haringworm (z.o anisakiasis)..

Anisocytose
Ongelijke grootte van de rode bloedcellen..

Anisokaryose
Ongelijke vorm en grootte van celkernen, b.v. in een bloeduitstrijkje (z.o. anisocytose)..

Ankylose
Gewrichtsverstijving; verbinding tussen twee gewrichten door bindweefsel, kraakbeen en botweefsel, uiteindelijk leidend tot een volledige verstijving van het gewricht..

Annulus
Ring..

Annulus fibrosus
Ring die de kraakbeenschijf van de tussenwervelschijf omgeeft..

Anoestrus
Bij dieren met één oestrus per jaar: de lange rustperiode die op deze oestrus volgt..

Anofthalmie
Aangeboren afwijking, waarbij één of beide oogbollen ontbreken, vaak erfelijk, b.v. bij Pyreneese berghond (z.o. microphthalmie)..

Anomalie
Afwijking, abnormaliteit..

Anorexie
Gebrek aan eetlust..

Anorganische stoffen
Chemische stoffen die geen koolstof bevatten, zoals water en zouten (i.t.t. organische stoffen)..

Anoxie
Zuurstoftekort in de weefsels..

Ant-, anti-
Tegen..

Antacidum
Zuurbindend middel..

Antagonisme
Elkaar opheffende werking van spieren, geneesmiddelen, organismen (vgl. synergisme)..

Antagonist
Een geneesmiddel dat de werking van een ander opheft..

Anterior
Voorste, aan de voorkant liggend. (i.t.t. posterior)..

Anthelminticum
Geneesmiddel dat (parasitaire) wormen bestrijdt..

Anthracosis
Mijnwerkerslong, rokerslong; afzetting van koolstofdeeltjes in de longen..

Anthrax
Miltvuur; meestal dodelijk verlopende bacterieziekte, veroorzaakt door Bacillus anthracis, m.n. bij runderen; zoönose..