Kopie van `Dierenwoordenboek`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Dierenwoordenboek
Categorie: Planten en dieren > Dieren
Datum & Land: Pl/an/ten , NL
Woorden: 470


Amalgaam
Verbinding van kwikzilver met metaal; wordt gebruikt als tandvulling..

Amandel
Tonsil; lymfatisch weefsel achter in de neus-keelholte..

Amber
Abnormale afscheiding uit de darm van een walvis, vaak gevormd rond een vreemd lichaam. Zeer kostbaar en gebruikt in de parfumindustrie..

Ambulant
Lopend (z.o. polikliniek)..

Amfibie
Amphibia; koudbloedig, gewerveld dier. Normaal gesproken leven de larven in water en hebben uitwendige kieuwen, zij metamorfoseren tot volwassen dieren die door hun longen en huid ademen en op het land kunnen leven. Er zijn soorten die een deel van of de gehele larvale periode in het ei of in het ouderdier doorbrengen. Ook zijn er soorten die in hu...

Aminozuur
Bouwstof van eiwitten..

Amivedi
Stichting met landelijke organisatie, die vermiste en gevonden huisdieren registreert, met als doel dier en eigenaar bij elkaar te brengen..

Ammoniak
Sterk ruikend gas; verbinding van waterstof en stikstof (NH3). Eén van de eindafbraakproducten van de eiwitstofwisseling o.a. bij vissen en (darm-)bacteriën..

Amnion
Binnenste van de vliezen die een vrucht omgeven, met vloeistof gevulde pootjesblaas (bij de geboorte)..

Amoebe
Eencellig diertje, protozo, voortbewegend door uitstulpingen van het cellichaam..

Amoebiasis
Amoebendysenterie; ziekte veroorzaakt door amoeben (b.v. bij reptielen)..

Amphibia
Zie amfibie.

Amplitude
Variatiebreedte..

Ampul
Dichtgesmolten glazen flesje met steriele inhoud, vaak medicijnen..

Amputeren
Afsnijden; operatief wegnemen van een ledemaat of deel van het lichaam..

Amylase
Zetmeelsplitsend enzym, aanwezig in speeksel en alvleeskliersap..

Amyloïd
Op zetmeel lijkend eiwit, dat soms neerslaat in organen, zoals lever en milt (z.o. amyloïdose)..

Amyloïdose
Ziekelijke ophoping van amyloïd, een eiwitsubstantie, vaak in de lever, milt of nier..

Amyloïdose, renale
Stapeling van amyloïd in de nier, beschreven als erfelijke afwijking bij o.a. de shar-pei en beagle..

Amyloïdose, vasculaire
Stapeling van amyloïd in de longbloedvaten, erfelijke afwijking beschreven bij het hondenras Springer spaniel..

Aorta
Grote lichaamsslagader, hoofdslagader..

Aortaboog
Bocht in de lichaamsslagader, net buiten het hart in de borstkas..

Aortaboog, persisterende rechter-
Afwijking, waarbij de rechter-aortaboog gedurende de embryonale onrwikkeling niet verdwijnt..

Aortaklep
Klep tussen de grote lichaamsader (aorta) en linker kamer..

Aortastenose
Gedeeltelijke afsluiting van de aorta. Bij sommige hondenrassen erfelijk..Apathogeen
Niet-ziekteverwekkend (i.t.t. pathogeen)..

Apenheul
Dierentuin in Apeldoorn, gespecialiseerd in primaten..

Apex
Spits, punt, top..

Aphakia, afakie
Afwezigheid van de lens, soms erfelijk, zoals bij Sint Bernhard..

Apicaal
Tot de top (apex) behorend..

Apivoor
Dier dat voornamelijk bijen eet..

Aplasia cutis
Zie epitheliogenis imperfecta..

Aplasie
Agenesie; niet (volledig) ontwikkeld zijn van een lichaamsdeel of weefsel (z.o. hypoplasie)..

Apnoe, apneu
(Tijdelijke) ademstilstand (z.o. bradypnoe, dyspnoe)..

Appendicitis
Ontsteking van de appendix..

Appendix
Wormvormig aanhangsel van de blinde darm, bij mensen en mensapen..

Applicatie
Toepassing, aanwending, aanbrengen..

Apporteren
Zoeken, terugbrengen en afgeven van voorwerpen door honden.

Aqua destillata
Gedestilleerd water, water zonder zouten..

Aquacultuur
Visteelt..

Aquarium
Dierverblijf met water, geschikt voor vissen en andere waterdieren (z.o. terrarium, paludarium)..

Aquatisch
In of bij water levend..

Ascaris
Spoelworm; parasiet levend in de darm. Vorm en grootte van "spaghetti"..

Ascendens
Stijgend (i.t.t. descendens)..

Ascites
Buikwaterzucht, hydrops ascites; vochtophoping in de buikholte (z.o. oedeem)..

Ascorbinezuur
Vitamine C (z.o. vitamine C)..

Ase (-ase)
Uitgang achter de naam van een stof. Geeft het enzym aan dat de genoemde stof omzet of splitst..

Aseptisch
Vrij van ziektekiemen (z.o. desinfectie)..

Asfyxie
Geen ademhaling, zuurstoftekort, verstikking (z.o. cyanose)..

Aspergilloom
Bolvormige schimmelmassa van b.v. Aspergillus fumigatus..

Aspergillose
Schimmelaandoening (= mycose), overwegend veroorzaakt door de schimmel Aspergillus fumigatus, vaak in de longen of luchtzakken bij vogels..

Aspergillosis
Zie aspergillose.

Aspiratie
Opzuigen van vloeistof of gassen, b.v. in de longen of met een injectiespuit..

Asthenie
Zwakte, krachteloosheid, b.v. cutane asthenie, erfelijke afwijking waarbij de huid breekbaar is (z.o. Ehlers-Danlos syndroom)..

Astma, asthma
Benauwdheid, vaak in aanvallen (z.o. CARA, COPD)..

Astragalus
Sprongbeen..

Asymptomatisch
Zonder ziekteverschijnselen, b.v. een drager van een virus zonder ziek te zijn (z.o. carrier)..

Ataxie
Onzekerheid in bewegingen of in het handhaven van een bepaalde stand, veelal als gevolg van beschadigingen in hersenen, ruggenmerg of zenuwbanen, b.v. cerebellaire ataxie..

Atelectase
Afwezige of gebrekkige ontplooiing van de longblaasjes (z.o. surfactant)..

Atlas
Bovenste halswervel, die tegen de schedel aanligt (z.o. draaier)..

Atopie
Aangeboren overgevoeligheid, allergie voor bepaalde stoffen..

Atoxoplasmose
Protozoaire infectie voorkomend bij vogels, bij kanaries ook "dikke leverziekte" genoemd..

Atresie
Ontbreken van een normale opening, b.v. atresie van de anus, het ontbreken van de aarsopening..

Atrioventriculair
Zie AV.

Atrioventriculaire bundel
Zie His, bundel van..

Atrioventriculaire kleppen
De kleppen in het hart tussen de boezems (atria) en de kamers (ventrikels) van het hart. De linker AV-klep wordt de bicuspidalis genoemd, de rechter AV-klep de tricuspidalis..

Atrium
Voorkamer, hartboezem..

Atrium-septum-defect
Na de geboorte aanwezig gat tussen beide boezems van het hart. Erfelijk bij sommige hondenrassen..

Atriumfibrillatie
Hartaandoening, onregelmatige hartslag met wisselende kracht..

Atrofie
Het slinken in grootte en gewicht van weefsel, orgaan of cel en het achteruitgaan in vorm en functie (z.o. PRA)..

Atrofische rhinitis
Snuffelziekte; deels besmettelijke varkensziekte, waarbij het slijmvlies en bot in de neus wordt aangetast. De neus blijft voor de rest van het leven scheef staan. Bacteriën spelen een belangrijke rol bij het ontstaan, evenals stalklimaat en hygiëne..

Atropine
Stof die de pupil verwijdt en slijmvorming in de luchtwegen tegengaat. Vaak gebruikt tijdens narcose..

AV
Atrio-Ventriculair; de overgang van de boezem (atrium) naar de kamer (ventrikel) in het hart..

Aves
Klasse van de vogels..

Aviair
Bij vogels voorkomend, b.v. aviaire tuberculose..

Avicultuur
Kweken van vogels in gevangenschap, met vaak afwijkende kleuren en vormen van de natuurlijke voorouders..

Avifauna
Vogelpark in Alphen a-d Rijn..

Avirulent
Niet giftig, niet ziekteverwekkend (z.o. virulentie)..

Avitaminose
Ziekte, ontstaan door gebrek aan een bepaalde vitamine..

Avulsie
Afscheuring, losscheuring..

Axon
Neuriet; uitloper van een zenuwcel..

Axonopathie
Onvolwaardige functie van axonen; erfelijke afwijking bij sommige honden- en kattenrassen (z.o. giant axonal neuropathie)..

Azotemie, azotaemia
Toename van stikstofhoudende afbraakproducten in het bloed (z.o. azoturie, uremie)..

Azoturie
Te veel stikstofverbindingen in de urine. Erfelijke aandoening bij greyhound en komt voor bij maandagziekte bij het paard (z.o. azotemie)..

BCG
Bacil van Calmette-Guérin; actieve immunisatie tegen tuberculose door vaccinatie (z.o. mantoux)..

BCK
Boosaardige Catarraal Koorts..

BSE
Boviene Spongiforme Encefalopathie..

BST
Boviene SomatoTropine; bepaald groeihormoon dat ook de melkgift bij koeien verhoogt. Wordt in de USA regelmatig gebruikt, is in Nederland verboden..

BVD
Bovine Virus Diarree; virusdiarree bij het rund..

CC
Cubieke Centimeter, kubieke centimeter; ml, 1-1000 liter..

CDI
Centraal Diergeneeskundig Instituut; onderzoekslaboratorium voor dierziekten in Lelystad. Voortgezet onder ID-DLO..

CL
Zie Caseous Lymfadenitis.

Clavicula
Sleutelbeen..

Clitoris
Rudimentaire penis; zwelorgaan bij een vrouwelijk zoogdier aan de buikzijde van de vulva..

Cloaca
Bij bevalling ontstane verbinding bij zoogdieren tussen anus en vulva, veroorzaakt door trauma..

Cloacasfincter
Kringspier van de cloaca..

Clonische krampen
Kortdurende onwillekeurige spiercontracties..

Clostridium
Geslacht van anaërobe bacteriën, waaronder Clostridium botulinum, die botulisme veroorzaakt en Clostridium tetani, die kaakklem (tetanus) veroorzaakt..

Ctenocephalides
Geslacht van honden- en kattenvlooien. C. canis = hondenvlo en C. felis = kattenvlo..

Cub
Welp, jonge beer..