Kopie van `Boeruh.nl`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Boeruh.nl
Categorie: Landbouw, voedsel en voedselverwerking > Boeren woordenlijst
Datum & Land: 19/04/2012, NL
Woorden: 56


Akkerbouw
Akkerbouw is een boerderij die gewassen teelt. Zoals bijv.: suikerbieten, aardappelen, graansoorten, snijma?s, vezelvlas, koolzaad en cichorei.

Beer
Een beer is een mannelijk varken.

Berig
Een varken die op haar vruchtbare moment is.

Bier
Bier is een alcoholische drank gemaakt uit granen (gerste, tarwe, enz.).

Biest
Biest is de eerste melk die gevormd wordt als een zoogdier bevallen is. Biest is dikker en geler dan melk en bevat veel afweerstoffen. Een dier dat net is geboren, heeft nog geen eigen afweer, dus is het heel belangrijk dat het dier biest drinkt.

Big
Een big is een jong varken.

Boer
Een agrari?r, in de volksmond landbouweres of boerin, is iemand die met landbouw of veeteelt zijn geld verdient. Een boer woont meestal met zijn vrouw (boerin) op een boerderij.

Boerenrock
Boerenrock is een variant van de streektaal- en dialectmuziek. Bij dit subgenre wordt de zang meestal ondersteund door rockmuziek. Boerenrock komt van de combinatie van veel boeren en rockmuziek.

Boerin
Een vrouwelijke agrari?r, in de volksmond landbouweres of boerin, is iemand die met landbouw of veeteelt haar geld verdient. Een boerin woont meestal met haar man (boer) op een boerderij.

Boeruh Bands
Boeruh Bands zijn (dialect)bands die vooral spelen op boerenfeesten of bands waar veel boeren op af komen. Vaak zingen deze bands ook over het boeren leven.

Brommers Kieken
Brommers kieken is ontstaan als smoes om een meisje-jongen mee naar de (brom)fietsenstalling te lokken in de hoop dat er iets gaat gebeuren.

Cultivator
Een cultivator is een gereedschap met kromme tanden om tussen de gewassen de grond los te maken en het onkruid te bestrijden. Ook wordt er vaak een stoppelbewerking van graan- en ma?sland mee uitgevoerd.

Deurdonderen
Deurdonderen is een ander woord voor doorgaan oftewel vallen, opstaan en doorgaan.

Deerntje
Een deerntje is een ander woord voor meisje.

Eg
Een eg is een land- en tuinbouwwerktuig dat gebruikt wordt voor het zaaiklaar maken van de grond. Bij het machinaal eggen wordt de eg voortgetrokken door een tractor.

Feesttent
Een feesttent is een grote tent die tijdelijk blijft staan voor een evenement of feest.

Fokken
Fokken is het vermeerderen van een bepaald dier. Dit met als doel het verbeteren of in standhouden van gewenste eigenschappen van het beest.

Gieren
Het land voorzien van vloeibare mest.

Grupstal
Een grupstal is een oud type stal voor rundvee. Bij dit type stal staan runderen vastgebonden naast elkaar. Achter de koeien loopt een zogeheten 'grup', waarin urine en mest wordt opgevangen en afgevoerd. Dit type stal komt tegenwoordig nog maar weinig voor in Nederland.

Hakselaar
Een hakselaar is een landbouwmachine die wordt gebruikt voor het verhakselen (oftewel verwerken-ophalen) van snijma?s, gras, koolzaadstro, luzerne, etc.

Heuken
Met Heuken wordt een algemene sfeer beschreven; Drank, Dames (of Heren) en Feestvieren.

Inkuilen
Het geoogste product (bijvoorbeeld gras) wordt verzameld en op een hoop gereden en luchtdicht afgedekt met een of meerdere lagen plastic. Het doel van het inkuilen is over het algemeen het aanleggen van een voedzame en smakelijke wintervoorraad.

Irregatie
Irrigatie is het toevoeren van water in plaats van (of in aanvulling op) de natuurlijke regenval met water van een andere bron om gewassen te laten groeien. Irrigatie vindt vaak plaats in gebieden waar er gemiddeld weinig regenval is.

Kalf
Een kalf of nuka is een pasgeboren rund.

Keet
Een keet is een door de jeugd gebouwd caf? (bijv. in een schuur op een boerderij). Deze keten worden door jongeren gebruikt om te hangen en alcohol te drinken.

Klompen
Een klomp is een houten schoen dat reeds sinds de oudheid bestaat. Het lopen op kompen doet aanvankelijk pijn aan de wreef, maar dat went snel.

Klaai Rock
Klaai Rock is een andere benaming voor Boerenrock. Deze benaming wordt vooral in het gronings dialekt gebruikt.

Koe
Een koe is een vrouwelijk rund. Het is een zoogdier en kan ongeveer 25 liter melk per dag produceren.

Kunstmatige Inseminatie
Kunstmatige inseminatie is een techniek om tot een bevruchting te komen. Bij kunstmatige inseminatie wordt er sperma in de baarmoeder of baarmoederhals gebracht.

Legbattarij
Een legbatterij is een plaats waar op grote schaal kippen zijn gehuisvest met 3 tot 5 dieren in een kooi.

Ligboxenstal
In een ligboxenstal lopen de koeien los op betonnen roosters, waardoor de mest en urine door sleuven of gaten in het beton in een put valt. Het woord ligboxenstal geeft aan dat elke koe in een eigen box kan gaan liggen om te rusten en te herkauwen.

Loonwerker
Een loonwerker voert werk uit en ontvangt daarvoor loon. Het betreft bedrijven die een groot machinepark bezitten en werknemers die dat kunnen bedienen.

Maaien
Maaien is het verwijderen van het bovengrondse deel van een plant, handmatig met een zeis of machinaal met een maaimachine. De plant wordt enkele cm, of zoals bij spinazie vlak boven de grond, afgemaaid.

Mest
Mest bestaat over het algemeen uit dierlijke poep, soms vermengd met stro. Het heeft als doel de bodem vruchtbaarder te maken. Vloeibare mest wordt drijfmest, gier, of aalt genoemd.

Melkveehouderij
Een melkveehouderij is een boerderij die zoogdieren houdt voor melk voor de consumptie door mensen. Zoals bijv.: runderen, schapen, geiten en paarden.

Moi
Moi is de alledaagse groet waarmee bewoners van de noordelijke en oostelijke provincies van Nederland elkaar begroeten.

Nuka
Een kalf of nuka is een pasgeboren rund.

Pils
Pils is een ander woord voor bier.

Ploegen
De ploeg is een landbouwwerktuig dat in de akkerbouw wordt gebruikt om de grond, waarin het gewas wordt gezaaid, te keren, te verkruimelen en proper te maken.

Pluimveehouderij
Pluimveehouderij is de tak van veeteelt waarbij vogels gehouden worden voor vlees of eieren. Zoals bijv.: kippen, kalkoenen, eenden, ganzen of parelhoenders.

Potstal
Een potstal is een stal waarbij de mest op gezette tijden wordt bedekt met een nieuwe laag stro. Door deze manier van werken komt het vee steeds hoger te staan. Als het mengsel van mest en stro een bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt de stal geleegd.

Rund
Rund is de benaming voor koe of stier. Een mannetje is een stier en het vrouwtje een koe.

Scharrelpluimveehouderij
Een scharrelpluimveehouderij is een pluimveehouderij waar kippen niet in kooien gehouden worden maar in stallen en hebben ze meer ruimte per dier dan bij een legbatterij.

Schoffel
Een schoffelmachine is een machine die gebruikt wordt door een akkerbouwer, groenteteler of boomteler om zijn gewassen op een mechanische manier onkruidvrij te houden.

Schuurfeest
Een schuurfeest is een agrarisch feest in een kleine of grotere schuur. Meestal treden er tijdens schuurfeesten Boeruh Bands op. Een schuurfeest kan ook in een stal gehouden worden.

Stront
Stront is een ander woord voor poep.

Tentfeest
Een tentfeest is een agrarisch feest in een grote tent. Meestal treden er tijdens tentfeesten Boeruh Bands op. Een tentfeest is meestal groter dan een schuurfeest.

Tochtig
Een koe die op haar vruchtbare moment is.

Tractor
Een tractor is een voertuig dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in de landbouw. Het woord tractor is een algemene omschrijving voor een voertuig dat iets kan trekken, duwen of slepen wat geen eigen aandrijving heeft.

Tractor Pulling
Tractor Pulling is een motorsport, waarin men met een tractor een zware slede over een zo groot mogelijk afstand moet slepen.

Trekker
Een trekker is een ander woord voor Tractor.

Trekker Trek
Trekker Trek is een ander woord voor Tractor Pulling.

Tukker
Tukker is de bijnaam die door sommige Nederlanders wordt gegeven aan Twentenaren.

Varkenshouderij
Een varkenshouderij is een boerderij die varkens houdt.

Veeteelt
Veeteelt is een boerderij waar vee wordt gehouden voor het verkrijgen van melk, eieren, vlees of bont. Zoals bijv.: runderen, varkens, schapen, geiten, paarden of ezels.

Zeug
Een zeug of zog is een vrouwelijk varken.