Zoek op

transparantie

de transparantie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [trɑnspa'rɑn(t)si] het transparant (2) zijn Voorbeelden:   `Zorgvuldigheid en transparantie zijn essentieel bij euthanasie.`, `transparantie over de kosten willen`, `onderzoek naar de transparantie van verzekeringspol...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/transparantie

TRANSPARANTIE

1) Doorschijnheid 2) Doorzichtigheid 3) Klaarheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TRANSPARANTIE/1

Transparantie

Materiaal Mens en maatschappij Taalkundig Telecommunicatie Computers, techniek en wiskunde: Transparant ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transparantie

Transparantie

[markt] - Transparantie is een term die onder meer wordt gebruikt in relatie tot het tot stand komen van marktprijzen. De Nederlandse organisatie die zich met transparantie bezig houdt is de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Onderdeel van de NMA zijn de DTE en de Vervoerkamer. De NMA werkt nauw samen met de FIOD-ECD...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transparantie_(markt)

Transparantie

[optiek] - Transparantie of doorzichtigheid is de mate waarin men door een materiaal heen kan kijken. Dit is onder andere afhankelijk van de mate waarin een materiaal licht door laat (ook wel aangeduid met opaciteit, doorschijnendheid, lichtdoorlaat of lichttransmissie), de mate van lichtabsorptie en de lichtrefractie. Een ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transparantie_(optiek)

Transparantie

[politiek] - Transparantie duidt in de context van politiek en bestuurszaken, op openheid binnen een bestuurlijk of juridisch orgaan, zoals een overheid of een internationale instelling. De term omvat het heersende denk- en gedragspatroon: een begrip dat de dominante mentaliteit beschrijft van de daarin actieve personen. In...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Transparantie_(politiek)

transparantie

•doorzichtbaarheid. • [natuurkunde] de verhouding van de intensiteit van het doorgelaten licht tot die van het opvallende licht.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/transparantie

transparantie

De mate waarin aan marktpartijen inzicht en informatie wordt verstrekt over het functioneren van de markt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10614

Transparantie

Inzicht in de werkwijze die de overheid hanteert.Basisvoorwaarde voor transparantie is de beschikbaarheid van relevan-te informatie: een transparante overheid ontsluit alle relevante informa-tie over regelgeving, vergunningen en bekendmakingen. Voorbeeldenvan ICT gerelateerde projecten in het kader van een transparantereoverheid zijn bijvoorbeeld ...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10699

Transparantie

Het resultaat van het vóór het sluiten van een overeenkomst van verzekering voldoen aan de informatieplicht die voor een adviseur, bemiddelaar en-of aanbieder respectievelijk gevolmachtigd agent geldt met betrekking tot de betreffende verzekering. ~ Zie ook: Informatieplicht.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Transparantie

Doorzichtigheid, mate waarin je alle klanken afzonderlijk kan onderscheiden, het tegenovergestelde van een klankbrei dus.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10928

Transparantie

Het verschaffen van inzicht in zaken die voor betrokkenen relevant zijn om goede, afgewogen beslissingen te nemen en verantwoording af te kunnen leggen. Transparantie is een onderdeel van openheid. Transparantie of het afleggen van verantwoording is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van zorgaanbieders. De informatie die hiervoor nodig is, k...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

Transparantie

De mate waarin de bedrijfsvoering van ondernemingen inzichtelijk is. Spitst zich vaak toe op de boekhouding, salarissen van bestuurders en optieregelingen.
Gevonden op http://www.financielebegrippen.com/transparantie

Transparantie

Presentatie van de cijfers in het externe verslag op een wijze die het mogelijk maakt om de financiele situatie van een bedrijf of organisatie te doorzien.
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

transparantie

Transparantie is de mate van doorschijnendheid van een inkt, film of van papier. Voor reproducties in meerkleurendruk dienen de inkten transparant te zijn.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/transparan

Transparantie

(1) Het resultaat van het vòòr het sluiten van een overeenkomst van verzekering voldoen aan de informatieplicht die voor een adviseur, bemiddelaar en/of aanbieder respectievelijk gevolmachtigd agent geldt met betrekking tot de betreffende verzekering. Zie ook `Informatieplicht`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Transparantie

(2) Presentatie van de cijfers in het externe verslag op een wijze die het mogelijk maakt om de financile situatie van een bedrijf of organisatie te doorzien.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Transparantie

De combinatie van toegang en toegankelijkheid
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Transparantie

Inzicht in de werkwijze die de overheid hanteert. Basisvoorwaarde voor transparantie is de beschikbaarheid van relevante informatie: een transparante overheid ontsluit alle relevante informatie over regelgeving, vergunningen en bekendmakingen.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie
Geen exacte overeenkomst gevonden.