Kopie van `Liemers Verleden`

De woordenlijst staat niet (meer) online. U ziet hieronder een kopie van de informatie. Het kan zijn dat de informatie niet meer up-to-date is. Wees dus kritisch bij het beoordelen van de waarde ervan.


Liemers Verleden
Categorie: Geschiedenis en volkskunde > Oude stadsrekeningen Doesburg
Datum & Land: 30/05/2013, NL
Woorden: 112


anderwaerf
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; nog eens, ten tweeden male

anstoet
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; gevechtshandeling (853, 16v)

aven
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; oven

avergelt
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; buitengewone onkosten

averlip
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; gebied aan de zuidkant (vanuit Doesburg: de overzijde) van de Lippe.

budelgelt
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (te †“ ): als gift, als geschenk

buedeker
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; kuiper

buerwerken
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; vorm van verplichte arbeid (842, 13v)

buerwerker
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; hij die verplichte arbeid verricht (842, 13v)

buiden
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; herstellen (842, 20v)

Cijnsmeister
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; ontvanger der accijnsen

cise
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; cijns

clave
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; kloof

cluyster
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; slot, ketting.

edic
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; azijn

eeden
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; beëdigen

een
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; op opeen

een
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; wech(t) weg(gevoerd)

eeraelt
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; heraut (850, 5r)

eerten
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; erwten

een
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; †“ dakes circa 100 bossen (rieten) dakbedekking (843, 6r)

eker
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; metalen emmer

esteric
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; vloertegel, plavuis

estericken
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; met vloertegels beleggen

Eymbrich
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; EmmerikEymbrichs
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; Emmeriks

ghaelt
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; betaalde

gode
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; vrouw: peetmoeder, meter

gogreve
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; gouwgraaf, voorzitter van het gouwgericht

gote
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; goot

hi(e)rde
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; herder

hies
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; eis (845,6r)

IJrst
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; voor de eerste maal

ijrstwaerf
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; voor de eerste keer

kirchere
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; pastoor (843, tv)

kirsavont
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; kerstavond (24 december)

niet
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (omme-) gratis

nu
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; voirt van nu af aan

nuese
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; vooruitstekend gedeelte van iets (842, 14r; 843,5v)

Oer
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; haar (pers. vnw.)

oer(re)
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; haar (bez.vnw.)

oesvat
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; hoosvat (844, 15v)

offergelt
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; liefdegift, present.

omme
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; niet gratis

orbar
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; voordeel

orvede
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; afzwering van vijandschap, afstand van wraak, verzoening (842, 4r)

oye
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; ooi, weiland

ryen
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; in orde maken (842, 7v)

ryd
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; inval van ruiters (848, 9r), wetering (844, 2r; 848 16v)

rys
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; rijshout, twijgen

rysmeyer
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; houtopzichter

sbelten
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; ijzeren wiggen [?]

seen(t)deken
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; kerkelijke rechter

selich
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; becopen onschuldig beboeten

sementlike
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; gezamenlijk

septimana
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; week

settekaerf
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; korf of ben om vis in te vangen of te bewaren (844, 10r)

sinden
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; zenden

slaen
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (wielen/welen †“ ) gaten dichten (844, 14r)

slate
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; slot

sliete
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; lange dunne paal

slont
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; kolk, afgrond

sluetgelt
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; poortgeld (842, 4r)

spaermaker
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; vervaardiger van sporen

sparren
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; lange latten

spi(e)tael
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; gasthuis, ziekenhuis

spore
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; lange, rechte lat

spoeren
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; met latten bedekken (842, 17r)

sportelen
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (lederen -) ladders van sporten voorzien

theen
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; dun rijshout

thent
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; tot

tsamenslaen
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; op een hoop scheppen

Ubbueren
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; inkomsten (842, 1r)

uittigelen
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (lant -) grond voor tegelbakkerij uitbaten

upschieten
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; optakelen, naar boven brengen, lossen (843, 17v)

utewinden
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; loswrikken, uitwrikken.

uurclacke
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; klok

voderen
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; voederen

voderinge
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; fouragering, verzorging van de vivres

voer
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; karrevracht, hoop; bep. wijnmaat, groot wijnvat (849, 2r)

voirspreke
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; pleiter

volleste
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (to - ) tot (geldelijke) ondersteuning

vonder
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; smal los bruggetje

voredenne
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; voordien, tevoren

voren
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (aan)voeren

vorgelach
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; aperitief

vorspreke
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; advocaat (850, 9r)

vurdel
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (to - ) bij vooruitbetaling (845, 14r)

vymme
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (hout)stapel, hoop

we(e)lholt
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; wilgenhout

wederbading
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; tegenbevel

weeckscize
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; een heffing die wekelijks geïnd wordt (856, 1r, 14v)

weel
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (achterdijks) wiel

wegelde
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; weggeld (tolgeld tot onderhoud van de weg)

weker
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; wachter

wele
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; scheepskabel

wele
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; wilgenhout

welrys
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; wilgentwijgen (856, 8r)

werclock
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; werkklok, die geluid wordt om de arbeidstijd te markeren (848, 6r)

wruchem
Woord uit de oude stadsrekeningen van Doesburg; (te †“ ) ter terechtzitting (850, 8v)