Zoek op

addendum

contractenrecht: Latijn: bijlage(n) van een contract. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=addendum

addendum

overeenkomstenrecht: Latijn: bijlage(n) van een contract. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/addendum

addendum

addendum zelfst.naamw.Herkomst:   «Latijn Verbuigingen:   addenda (meerv.) bijlagen, bijvoegsels, toevoegsels, aanhangsels Voorbeeld:   `Addendum bij de agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.` SpellingCorrect gespeld: 'addendum' kom...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/addendum

ADDENDUM

1) Aanhangsel 2) Aanhangsel van een boek 3) Aanvulling 4) Appendix 5) Bijlage 6) Bijvoegsel 7) Supplement 8) Toevoeging 9) Toevoegsel
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ADDENDUM/1

addendum

Lijst van toevoegingen aan de inhoud van het boek. De gegevens die hierin staan, waren bij het ter perse gaan van het boek nog niet beschikbaar, of zijn inmiddels genoeg veranderd om een addendum (zie ook: erratum) noodzakelijk te maken.
Gevonden op http://www.de-proefpers.nl/graf/w/add01.html

addendum

bijlage, toevoegsel - Woordfeit: Addendum is eigenlijk een werkwoordsvorm van het Latijnse addere `toevoegen`. Ad- is `naar, bij`, dare `geven`. De vorm addendum is een zogeheten gerundivum, een vorm die aangeeft dat iets m??t. Addendum betekent letterlijk `wat toegevoegd moet worden`.
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/addendum.html

addendum

Latijn voor 'toe te voegen zaken'. Addendum = enkelvoud Addenda = meervoud
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/11394
Geen exacte overeenkomst gevonden.