Zoek op

ADR

[transport over land] - ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route". Dit verdrag is gesloten in de Economische Commissie voor Europa v...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/ADR_(transport_over_land)

ADR

Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.
Gevonden op http://www.ansul.be/nl/lexique.cfm

ADR

Vertaald is dit: bijwerking van een geneesmiddel.
Gevonden op http://www.dehelianthus-haarlem.nl/newhtml/lexicon/list_A.html

ADR

Accident Data Recorder. Dit staat wel beter bekend als de Zwarte Doos. Dit elektronische onderdeel controleert en legt alle elektronische acties vast die in de F1 wagens gebeuren. Het is ook de naam van de data recorder die in alle wagens geïnstalleerd moet zijn. De Zwarte Doos is bedoeld om informatie te geven over mogelijke oorzaken van een onge...
Gevonden op http://www.f1-club.be/informatie/lexicon.php

ADR

( Astra Digital Radio) Het betreft een digitale modulatievorm voor radioprogramma`s die op aparte draaggolven bij een analoog beeld kunnen worden uitgezonden. De audionorm wijkt niet veel af van de bij DVB gebruikte geluidsnorm. Doordat ADR-signalen veelal toegevoegd worden aan analoge televisiezenders, wordt de ADR-lijst altijd als onderdeel van d...
Gevonden op http://www.webwoordenboek.be/verklaring/headers

ADR

ADR is de afkorting voor Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en regelt het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De regeling werd op 30 september 1957 in Genève gelanceerd, en kwam op 29 januari 1968 voor het eerst van kracht. Op 21 augustus 1975 is het...
Gevonden op http://www.wegenwiki.nl/ADR
Geen exacte overeenkomst gevonden.