Zoek op

Aanstellingskeuring

Een aanstellingskeuring is een onderzoek dat een bedrijfsarts op verzoek van de werkgever verricht als slot van een sollicitatieprocedure. Het onderzoek kan bestaan uit een vragenlijst, een gesprek en-of aanvullend lichamelijk of laboratoriumonderzoek. == Strenge regels == In het algemeen mag bij een sollicitatie een werkgever of een personeelsfun...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aanstellingskeuring

Aanstellingskeuring

Keuring in verband met het aangaan en-of wijzigen van een arbeidsverhouding, indien binnen de functie zogenaamde bijzondere functie-eisen aanwezig zijn die bijzondere eisen stellen op het punt van de medische geschiktheid van de werknemer – bijzondere belastbaarheidseisen. De keuring mag alleen een bedrijfsarts uitvoeren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110
Geen exacte overeenkomst gevonden.