Zoek op

aap

de aap zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ap] Verbuigingen:   apen (meerv.) lenig dier dat een beetje op een mens lijkt Voorbeeld:   `aapjes kijken in de dierentuin`een aap van een jongen  (deugniet)(iemand) voor aap zetten  ((iemand) belachelijk...
Gevonden op https://www.woorden.org/woord/aap

aap

Aap, wat heb je mooie jongen. Tegen zijn zin iemand vleien om hem gunstig te stemmen. Ontleend aan het dierenepos Reynaert waarin wordt verteld hoe Reynaert, uit angst, de schoonheid van de jongen van een afschuwelijk lelijke aap bezingt. De aap komt uit de mouw. De verborgen gehouden bedoeling komt aan de dag. Vroeger bestond de zegswijze de aap i...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/idioom/aap

aap

Symbool van zelfoverschatting en ijdeltuiterij. In afbeeldingen van typisch menselijke handelingen worden mensen dan vervangen door apen. Zo houden zij de mens een spiegel voor. Spreekwoord: Al draagt een aap een gouden ring, hij is en blijft een lelijk ding.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/tradities/aap

AAP

1) Akelige jongen 2) Bengel 3) Bepaalde som geld 4) Boombewoner 5) Boosaardig mens 6) Deugniet 7) Dier 8) Dier dat kan klimmen 9) Diersoort 10) Domoor 11) Imitatiedier 12) Kwajongen 13) Lelijk mens 14) Marteko 15) Monjet 16) Monkey 17) Ongemakkelijke slaapplaats 18) Pantograaf 19) Primaat 20) Sim 21) Stoute jongen 22) Teken van de chinese dierenrie...
Gevonden op https://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AAP/1

aap

zoogdier uit de orde der primaten, dat voorkomt in verschillende soorten met sterk uiteenlopende uiterlijke kenmerken, dat zich meestal ophoudt in warmere gebieden, bij voorkeur in boomrijke streken, en dat van alle diersoorten genetisch het nauwst verwant is aan de mens
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/aap

Aap

[astrologie] - De aap is het negende dier in de twaalfjaarlijkse cyclus van de Chinese dierenriem volgens de Chinese kalender. ==Karaktereigenschappen== Volgens de Chinese astrologie is iemand die onder het teken van de aap is geboren meestal vrolijk, vol energie en creatief. De aap heeft geen neiging tot het behouden of ve...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aap_(astrologie)

Aap

[zeil] - Een aap is op een zeilschip een min of meer vierkant zeil, dat bij niet al te sterke wind hoog in een van de masten boven de andere zeilen bijgezet kon worden. == Tot 1800 == Tot deze tijd was een aap een klein razeil dat gevoerd werd aan het derde verlengstuk van de mast de bovenbraam. De juiste term voor dit zeil...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aap_(zeil)

Aap

[zoogdier] - ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Aap_(zoogdier)

aap

primaat
Jaar van herkomst: 1451-1500 (MNW )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

aap

1> bezaanstagzeil. 2> jager, bras, ransel, broodwinner, bezaan: bijzeil, dat achter het grootzeil tussen giek en gaffel gevoerd wordt. Voornamelijk op vissersschepen in gebruik geweest. Alhoewel men rond de Zuiderzee er de voorkeur aan lijkt te geven dit zeil een 'bezaan' te noemen, Gerelateerde termen: gatzeil, bezaanstutter
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=a

aap

(bezaansstagzeil, aap) driehoekig zeil aan de voorstag van de bezaansmast. Slechts op enkele zeer lange zeilschepen, zoals de Keen, vond men dat er genoeg plaats was voor een voorstag en werd er ook van een bezaanstagzeil gebruik gemaakt
Gevonden op http://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=bem

aap

zoogdier Simiae (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/aap

aap

zoogdier dat het meest op een mens lijkt vb: de aap at een banaan
voor aap staan [voor gek staan]
daar komt de aap uit de mouw [nu blijkt wat er echt gebeurd is]
in de aap gelogeerd zijn [in moeilijkheden zijn]
als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw hun blote billen [wie zich beter voordoet dan hij i...
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=aap

aap

• [dierkunde] het meest met de mens verwante vierhandige zoogdier uit de orde der primaten. • [schertsend] een deugniet, een ondeugend persoon. •een min of meer vierkant zeil dat op oude zeilschepen gebruikt werd om meer zeil bij te zetten.
Gevonden op https://nl.wiktionary.org/wiki/aap

AAP

Stichting Apen, Adoptie en Protectie; stichting voor exotische dieren en apen in Almere..
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10765

Aap

Spreekwoorden: (1914) Aap.
‘Daar de aap leelijk en boosaardig is, lachwekkende bewegingen maakt, sterk op den mensch gelijkt en diens handeling gaarne nabootst (naäapt; fr. singer, hd. nachäffen; eng. to ape a p.), komt hij veel in vergelijkingen, spreekw. zegswijzen en spreekwoorden voor’; Ndl. Wdb....
Gevonden op https://www.encyclo.nl/lokaal/10778
Geen exacte overeenkomst gevonden.