Zoek op

DELIER

1) Bewustzijnsverandering 2) Delirium 3) Delirium of delier is een bewustzijnsverandering 4) Plaats in de Benelux 5) Plaats in Nederland
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DELIER/1

Delier

Een delier (Latijn: delirium) is een psycho-organische stoornis. De oorzaak is lichamelijk (het disfunctioneren van de hersenen), maar de verschijnselen zijn psychisch. Deze uiten zich door verwarring, cognitieve problemen of door aandachtsstoornissen. De symptomen ontwikkelen zich in een korte periode en fluctueren in sterkte. Naast aandachts- en...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Delier

Delier

(delirium) Delirium of delier is een bewustzijnsverandering die meestal snel ontstaat (binnen enkele uren tot dagen) en zich in sterk wisselende mate kan voordoen. - Mogelijke verschijnselen (o.a.) - onvermogen om de aandacht vast te houden of te richten op iets anders , blijven herhalen van hetzelfde antwoord op een eerdere vraag , geheugen-stoorn...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11262

delier

(Syn: acute verwardheid, delier, delirium) Een delier is een plotselinge, ernstige verwardheid. Iemand met een delier weet niet goed waar hij is en denkt niet logisch. Het komt regelmatig voor bij mensen met een lichamelijke ziekte. Een delier ontstaat vaak snel, binnen enkele uren of dagen.Verberg
Gevonden op http://www.kiesbeter.nl/onderwerpen/acute-verwardheid

delier

[neologisme of ex-neologisme] Definitie: "Een delier is een plotseling optredende ernstige verwardheid. De mate van verwardheid is het ene moment erger dan het andere. Vaak is de verwardheid maar tijdelijk." (artsennet.nl) Synoniem: delirium
Gevonden op http://www.nlterm.org/neoterm/neologisme_nr330.htm

delier

delirium, bewustzijnsverlaging die vaak met verwardheid, wanen of hallucinaties gepaard gaat - Woordfeit: Delier is een verkorting van delirium; het is een toestand van verlaagd bewustzijn, waarin allerlei wanen, hallucinaties en onrust kunnen optreden. (Dementerende) ouderen hebben ? zeker na een operatie ? meer kans op een delier da...
Gevonden op https://onzetaal.nl/uploads/nieuwsbrieven/delier.html
Geen exacte overeenkomst gevonden.