Zoek op

Abdon

Abdon (Hebr. knechtje) was een heilige afkomstig uit het Perzische Rijk die, samen met de heilige Sennen, te Rome in ca. 250 als martelaar stierf. Volgens de legende liet keizer Decius hen door gladiatoren doden. Zijn kerkelijke feestdag valt op 30 juli. ...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Abdon

Abdon

Abdon is een figuur uit de Bijbel en was de zoon van een zekere Hillel. Hij was één van de kleinere richters van Israël. Afkomstig uit Piraton wat zich ten westen van Sichem bevond, op het heuvelland dat op de Amalekieten was veroverd en zo aan de stam Efraïm toegewezen. Men vermoedt dat Abdon een rijkelijk leven had, daar hij acht jaar als ric...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/abdon/
Geen exacte overeenkomst gevonden.