Zoek op

abstract

abstract bijv.naamw.Uitspraak:   [ɑpˈstrɑkt] 1) die of dat je niet kunt zien Voorbeeld:   `Liefde is een abstract begrip.`Antoniem:   concreet abstracte kunst  (kunst die niet de werkelijkheid herkenbaar afbeeldt) 2) die of dat je ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/abstract

ABSTRACT

1) Afgetrokken 2) Bovenzinnelijk 3) Denkbeeldig 4) Doelloos 5) Korte weergave van de inhoud 6) Lang hout in het orgel om de wind in de pijpen te drijven 7) Niet concreet 8) Niet materieel 9) Niet wezenlijk 10) Non figuratief 11) Non-figuratief 12) Ongegrond 13) Ongrijpbaar 14) Onstoffelijk 15) Ontastbaar 16) Onwerkelijk 17) Onwezenlijk 18) Onzinnel...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ABSTRACT/1

Abstract

[artikel] - Een abstract is een korte samenvatting van een (wetenschappelijk) artikel. Het moet potentiële lezers in korte tijd de mogelijkheid geven een goed beeld te krijgen van de inhoud van het artikel. In tegenstelling tot de volledige artikelen worden abstracts vaak gepubliceerd in databases die vrij toegankelijk zij...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Abstract_(artikel)

abstract

•onvoorstelbaar als vorm. •door redenering afgeleid i.p.v. door aanschouwing verkregen. •geen verband hebbend met de zichtbare werkelijkheid.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/abstract

abstract

afgetrokken
Jaar van herkomst: 1650 (Claes Tw. 12 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Abstract

Let op: Spelling van 1858 afgetrokken, in tegenoverstelling van concreet. Deugd, schoonheid, enz. zijn abstracte begrippen. Eene zaak in concreto beschouwen, is met alle hare eigenschappen en omstandigheden; in abstracto daarentegen, wanneer eene zaak alleen op zich zelve gedacht wordt, zonder hare eige...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Abstract

Te gebruiken voor de stroming in de 20e-eeuwse beeldende kunst die gericht is op het afstand nemen van de zichtbare werkelijkheid. Gebruik `abstractie` voor deze expressievorm in meer algemene zin.
Categorie: Stijlen en Perioden > moderne Europese kunststijlen en stromingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Abstract

non-figuratief, zonder herkenbare voorstelling.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10760

Abstract

Samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van een publicatie of een presentatie op een wetenschappelijk congres.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11110

abstract

niet concreet; non-figuratief (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/abstract

Abstract

Zonder alle niet essentiële informatie of aspecten, vaak met als doel om meer fundamentele structuren zichtbaar te maken. 2. Afgetrokken van de werkelijkheid.
Gevonden op http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/abstract.html

abstract

Korte samenvatting van een boek, periodiek of rapport.
Gevonden op http://www.gianottenprintedmedia.nl/grafisch-woordenboek/details/abstract-s

abstract

het is geen afbeelding van de werkelijkheid vb: het schilderij is abstract, ik zie niet wat die blokken en strepen betekenen
een abstract betoog [zonder duidelijke voorbeelden]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=abstract

Abstract

Een abstract is een fijn houten latje, doorgaans uit grenen of een ander licht hout dat via tuimelaars en winkelhaken de beweging overbrengt van de toets naar het ventiel in de windlade. Aan elk uiteinde van de abstract zijn messingdraden gewikkeld of vastgehaakt om de verschillende onderdelen te kunnen verbinden of er is schroefdraad met een leder...
Gevonden op http://www.orgels.irisnet.be/nl/Glossaire/41/Front.rvb

Abstract

zonder herkenbare voorstelling
Gevonden op http://www.scholieren.com/werkstukken/3684

Abstract

[Geschiedenis] Non-figuratief, zonder herkenbare voorstelling
Gevonden op https://quizlet.com/85072029/geschiedenis-flash-cards/

Abstract

[Levensbeschouwing] losgemaakt van de werkelijkheid.
Gevonden op https://quizlet.com/86679225/levensbeschouwing-toets-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.