Zoek op

novelle

staatsrecht: wet die verbeteringen aanbrengt in een bestaand wetsvoorstel en vaak helpt om de Eerste Kamer over de streep ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=novelle

novelle

staatsrecht: wet die verbeteringen aanbrengt in een bestaand wetsvoorstel en vaak helpt om de Eerste Kamer over de streep ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/novelle

novelle

De Eerste Kamer heeft geen recht van amendement. Een geringe tekortkoming kan daar een wetsontwerp doen stranden. Hier kan de regering helpen door een ‘novelle’ bij de Tweede Kamer in te dienen: een ontwerp dat de fout herstelt. Wordt dat door de Tweede Kamer aangenomen dan kan de Eerste Kamer beide wetsontwerpen aanvaarden. Een wetgevende inha...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/wet-en-recht/novelle

novelle

de novelle zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   [no'vɛlə] Verbuigingen:   novelle|n, novelle|s (meerv.) boek met een betrekkelijk kort, verzonnen verhaal over mensen Voorbeeld:   `Een novelle is een lang uitgevallen kort verhaal, of een korte roman.` © K...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/novelle

NOVELLE

1) Boek 2) Boekverhaal 3) Boekwerk 4) Epiek 5) Episodische vertelling 6) Gebedsoefening 7) Geromantiseerd verhaal 8) Kort prozaverhaal 9) Kort verhaal 10) Kort verhaal in proza 11) Kort verhaal in prozastijl 12) Leesboek 13) Letterkundig werk 14) Literair genre 15) Literair werk 16) Nieuwigheden 17) Proza 18) Prozaverhaal 19) Roman 20) Romanachtig ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/NOVELLE/1

Novelle

Een episch verhaal van een gebeurtenis die een wending in het levenslot van de hoofdpersoon brengt Ze beweegt zich in één kring en heeft één enkele handeling Deze komt vooral voor in de nieuwere tijd, maar kent ook oude voorbeelden. Bijvoorbeeld: Orpheus in de dessa (1902) van Augusta de Wit of de novellen-bundel De Wingerdrank (1937) van F Bor...
Gevonden op http://members.chello.nl/m.elburg4/Retorica/fil_n.htm

Novelle

[proza] - Een novelle is een prozaverhaal van beperkte omvang. Het woord novelle is afgeleid van het Latijnse novus (nieuw) en het Italiaanse novella (nieuwtje). ==Oorsprong== De term novellas werd voor het eerst gebruikt in de veertiende eeuw om de prozaverhalen aan te duiden in de Decamerone van Giovanni Boccaccio. Een vo...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Novelle_(proza)

Novelle

[wetgeving] - Een novelle is een in Nederland gebruikte term voor een voorstel tot wijziging van een wetsvoorstel dat nog aanhangig is bij de Nederlandse Eerste Kamer. Een novelle wordt door de regering ingediend als tijdens de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer blijkt dat er een fout in dat voorstel zit. D...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Novelle_(wetgeving)

novelle

Fictionele prozatekst die wat de omvang betreft tussen de roman en het verhaal-1 geplaatst wordt. Meestal noemt men ook inhoudelijke en vormtechnische criteria om de novelle te definiëren. De nov...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/bork001lett01_01/

novelle

kort prozaverhaal
Jaar van herkomst: 1864 (WNT )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

novelle

verhaal (richtlijn: maximaal 100 blz.) dat door zijn beknoptheid een aantal voorwaarden stelt aan de auteur. Zo kunnen er maar een of enkele uitgewerkte personages in voorkomen, is er geen ruimte voor meerdere verhaallijnen en dient een novelle direct midden in de handeling te beginnen. Op al deze punten opponeert de novelle met de uitgebreidere ro...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/Media/Syllabus-literaire-begrippen.php

Novelle

woord uit 1812, uitleg bij teksten van E.J. Potgieter (1808 - 1875) klein romantisch verhaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10859

Novelle

Een novelle is een brief waarin de Eerste Kamer kan aangeven wat zij veranderd wil zien in een wetsvoorstel, alvorens zij het wetsvoorstel zal aannemen. In het Nederlandse staatsrecht kennen wij een zogenaamde scheiding van de machten. De drie machten in dit model zijn: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. Van belang ...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Novelle

novelle

kort prozaverhaal (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/novelle

novelle

vertelling, korter dan een roman en langer dan een verhaal vb: deze schrijver schreef veel novellen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=novelle

Novelle

Een kort verhaal in proza.
Gevonden op http://www.nederlands.nl/dichtwoordenboek/81_Novelle.html

Novelle

[Literatuur] Maximaal 100 pagina's - Weinig personages - Weinig karakterontwikkeling - 1 verhaallijn - Een beslissend moment in het leven van de hoofdpersoon - Afgerond verhaal - Publicatie: zelfstandig - Bijvoorbeeld als kinderboekenweekgeschenken
Gevonden op https://quizlet.com/96438786/nederlands-literatuur-en-verhaalanalyse-flash-

novelle

verhaal (richtlijn: maximaal 100 blz.) dat door zijn beknoptheid een aantal voorwaarden stelt aan de auteur. Zo kunnen er maar een of enkele uitgewerkte personages in voorkomen, is er geen ruimte voor meerdere verhaallijnen en dient een novelle direct midden in de handeling te beginnen. Op al deze punten opponeert de novelle met de uitgebreidere ro...
Gevonden op www.fontys.nl
Geen exacte overeenkomst gevonden.