Zoek op

ras

mensenrechten: groep mensen, dieren of planten die zich door dezelfde erfelijke eigenschappen onderscheiden van andere groepen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/ras

ras

het ras zelfst.naamw.Uitspraak:   [rɑs] Verbuigingen:   ras|sen (meerv.) groep mensen, dieren of planten die sterker op elkaar lijken dan op andere groepen van dezelfde soort biologie Voorbeelden:   `hondenrassen`, `rassendiscriminatie` © Kernerman Dic...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/ras

RAS

1) Aanstonds 2) Aard 3) Abessijnse titel 4) Alras 5) Arabisch hoofd 6) Arabische titel 7) Binnen korte tijd 8) Binnenkort 9) Broos 10) Cito 11) Diersoort 12) Dra 13) Draaikolk 14) Etniciteit 15) Fluks 16) Gauw 17) Geslacht 18) Gezwind 19) Grove wollen stof 20) Haastig 21) IJlings 22) Karakter 23) Manier 24) Mensengeslacht 25) Mensengroep 26) Mensen...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/RAS/1

ras

•groep waarin mensen, dieren of planten op basis van bepaalde eigenschappen worden verdeeld: "het gele ras, het zwarte ras, het blanke ras".
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/ras

Ras

gekeperde wollen of zijden stof, zeer glad geweven en geschoren, zodat men geen haar ziet. Er waren talrijke soorten rassen. De naam is ontleend aan het Latijnse rasus = geschoren; Italiaans raso. Zie Heiden [zie ook: kroonras, lakenras, raset].
Gevonden op http://resources.huygens.knaw.nl/vocglossarium/zoekvoc

ras

groep mensen met gemeenschappelijke lichamelijke kenmerken die erfelijk zijn
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Ras

Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. [geen meervoud] soort gemeene stof (tot kleeding); (zeew.) wiel, draaikolk; soort, geslacht (van menschen of dieren); [figuurlijk] slag, aard; [figuurlijk] gemeen volk.
~, [bijwoord] gezwind.
~CH, [bijvoegelijk naamwoord] (rasscher, meest rasch), snel, gezwind, schielijk. -HEID, v. vlugheid, snelhe...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0021.htm

ras

ondersoort - Jaar van herkomst: 1665 (WNT Bijv.+verb. )
snel - Jaar van herkomst: 1265-1270 (CG Lut.K )
stamhoofd - Jaar van herkomst: 1886 (KKU )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Ras

Let op: Spelling van 1858 eene soort van zijden of wollen stof, op welker oppervlakte men geen wol of haar ziet
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

ras

Een groep mensen die gekenmerkt is door het gemeenschappelijk bezit van een aantal erfelijke, lichamelijke kenmerken en zich daardoor onderscheidt van andere groepen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_bevolk.htm

ras

Een groep mensen die gekenmerkt is door het gemeenschappelijk bezit van een aantal erfelijke, lichamelijke kenmerken en zich daardoor onderscheidt van andere groepen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_su.htm

RAS

* Reliability Availability and Serviceability: drie factoren die voor servers belangrijk zijn.
* Remote Access Server: server die beriekbaar is vanop afstand.
* Remote Access Service: techniek waarbij een server beschikbaar is vanop afstand.
* Row Address Strobe: de fysieke adressering van een regel in een geheugenmatrix.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10433

ras

1 - zie druivenras 2 - rassig: lekker stevig zuur
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10519

Ras

Onderverdeling binnen een soort, afkomstig uit een bepaald gebied (= ondersoort) of door mensen gefokt (z.o. ondersoort, variëteit)..
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10765

RAS

Renine-angiotensine systeem. Te lage bloeddruk veroorzaakt nierinsufficiëntie waardoor de nieren dus niet correct meer kunnen functioneren. Renine wordt dan vrijgesteld vanuit de nieren en zorgt voor de omzetting van angiotensinogeen naar angiotensine ?. Angiotensine ? wordt op haar beurt door ACE omgezet tot angiotensine ? ?. => gaat bloeddruk do...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/nol.php

ras

draaikolk (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ras3

RAS

Remote Access Service, protocol voor mobiel werken, met modem inbellen op hoofdcomputer; zie PCM jul 94, PC+ apr 96
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

ras

groep mensen of dieren met ongeveer dezelfde erfelijke kenmerken vb: die zware paarden zijn van het Friese ras
een rasartiest [in alle opzichten een artiest]
het blanke ras [met een lichte huidskleur]
gekleurde rassen [mensen met een niet-blanke huidskleur]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ras

ras

met grote vaart vb: met rasse schreden komen de feestdagen dichterbij
met rasse schreden naderen [snel dichterbij komen]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=ras

ras

Term die synoniem is met ondersoort. ’Ondersoort’ is de officiële term (volgens de International Code of Zoological Nomenclature 1961) en vervangt ras. Alternatieven: rassen
Gevonden op http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=vogels&selected=definiti

Ras

[Geschiedenis] Soort
Gevonden op https://quizlet.com/94636606/geschiedenis-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.