Zoek op

Acroamatisch

Let op: Spelling van 1858 geheim, terughoudend, van zulke dingen gebruikelijk, waarvan de oudste wijsgeeren hunnen vertrouwdsten leerlingen slechts iets openbaarden; ook: hetgeen zonder mondelijk onderrigt nietverstaan kan worden. Acroamatisch bewijs, volgens Kant, een bewijs, hetwelk op begrippen steun...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

acroamatisch

voor het aanhoren bestemd (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/acroamatisch
Geen exacte overeenkomst gevonden.