Zoek op

contrapunt

(Latijn: punctus contra punctum, noot tegen noot) Het gebruik van een samenklank van twee of meer gelijkwaardige melodieën in een muziekstuk. Vooral belangrijk in de muziek van de 16de, 17de en 18de eeuw.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/klassieke-muziek/contrapunt

contrapunt

contrapunt zelfst.naamw. muziek hiermee wordt in de muziektheorie de leer der meerstemmigheid verstaan Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'contrapunt' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 7 definities op E...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/contrapunt

CONTRAPUNT

1) Muziekterm
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CONTRAPUNT/1

Contrapunt

Onder contrapunt wordt in de muziektheorie het verband tussen twee of meer (onafhankelijke) stemmen verstaan. De term komt uit het Latijn, van punctus contra punctum, noot tegen noot. Contrapunt is de eerste grote schrijfwijze van de westerse muziek en verschilt met de latere harmonie in het beschouwen van de muziek: Er bestaan twee soorten contra...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Contrapunt

contrapunt

•hiermee wordt in de muziektheorie de leer der meerstemmigheid verstaan.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/contrapunt

contrapunt

verbinding van aantal stemmen op bepaald motief
Jaar van herkomst: 1795 (Muzijkaal Kunstwrdb. )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Contrapunt

Let op: Spelling van 1858 contrapunto, Ital.,(muz.) de kunst van de toonplaatsing, bijzonder van de stemwisseling
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

contrapunt

het toevoegen van een stem bij een gegeven melodie (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/contrapunt

Contrapunt

Meerstemmigheid waarbij elke stem onafhankelijk is, het tegenovergestelde van harmonie
Gevonden op http://www.hoorn.be/muziektermen.htm
Geen exacte overeenkomst gevonden.