Zoek op

agent

bestuursrecht: lagere ambtenaar van politie. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/agent

agent

rechtswetenschap: persoon die voor een ander handelt; lasthebber; vertegenwoordiger. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/agent

agent

de agent zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [aˈxɛnt] Verbuigingen:   agent|en (meerv.) de agente zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [aˈxɛnt|ə] Verbuigingen:   agent|en, agent|es (meerv.) 1) iemand die bij de politie werkt Voorbeeld: ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/agent

Agent

Een agent is een ander woord voor opdrachtnemer, zoals een werknemer of een adviseur. De opdrachtgever van de agent wordt in de economie de principaal genoemd. In de Principaal-agenttheorie staat het keuzevraagstuk van de contractuele vormgeving van transactierelaties tussen de principaal en de agent in het economische proces centraal.
Gevonden op https://www.finler.nl/agent/

AGENT

1) Beambte 2) Bedrijver 3) Beheerder van een filiaal 4) Beroep 5) Bewaker 6) Bode 7) Correspondent 8) Dealer 9) Deel van de politie 10) Deel van de politiemacht 11) Diender 12) Filiaalhouder 13) Flik 14) Gelastigde 15) Gendarme 16) Gerechtsdienaar 17) Gevolmachtigde 18) Handelsagent 19) Handelsreiziger 20) Handelsvertegenwoordiger 21) Juut 22) Kip ...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/AGENT/1

agent

•een persoon die belast is met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. •een vertegenwoordiger van een bedrijf.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/agent

Agent

Een agent is een medewerker van een call center die inkomende of uitgaande gesprekken afhandelt. Wordt ook wel aangeduid met operator, telefoonmedewerker, customer service representative (CSR), telemarketeer, helpdeskmedewerker, adviseur etc.. Zie ook: advisor en representative
Gevonden op http://www.callcenterwoordenboek.nl/site/content.php?page=1&item=11

Agent

(Let op: oude spelling) bij telepathische verschijnselen: de afzender van indrukken. (Zie telepathie en recipient).
Gevonden op http://www.dbnl.org/arch/veen090occu01_01/pag/veen090occu01_01.txt

Agent

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-en), zaakwaarnemer, gevolmagtigde, vertegenwoordiger; - van politie, politiedienaar.
~SCHAP, o. (-pen).
~UUR, v. (...uren), betrekking -, kantoor van den agent.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

agent

beambte bij de politie - Jaar van herkomst: 1841 (WNT )
vertegenwoordiger - Jaar van herkomst: 1554 (Stallaert )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Agent

Let op: Spelling van 1858 zaakbezorger
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

Agent

Klein computerprogramma dat in opdracht van de gebruiker bepaalde taken uitvoert op internet.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10230

Agent

Een in onbruik geraakte benaming voor een - veelal maatschappijgebonden - verzekeringstussenpersoon. ~ Zie ook: Bemiddelaar, Tussenpersoon.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10752

Agent

Iemand die voor en namens een ander optreedt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10871

Agent

Reisagent: vertegenwoordiger van een vervoersmaatschappij of accommodatieverschaffer en bemiddelaar tussen deze producent enerzijds en de consument anderzijds t.b.v., informatie en boekingen; bijv. reisbureau, generaal-agent, touroperator
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Agent

programma dat gegevens zoekt-verzamelt op een netwerk
Gevonden op http://www.ming-automatisering.nl/Definities/

agent

iemand die bij de politie werkt vb: deze agent heeft mij een bon gegeven
een geheim agent [een spion]
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=agent

Agent

programma dat gegevens zoekt-verzamelt op een netwerk
Gevonden op http://www.pc-tutorials.nl/computerwoordenboek.php?lijst

agent

Computerprogramma dat zelfstandig bepaalde taken uitvoert, zoals het zoeken naar informatie of het filteren van e-mailberichten.
Gevonden op http://www.webmasterwoordenboek.nl/a.php?id=3443

Agent

A piece of software that runs without direct human control or constant supervision to accomplish goals provided by a user. Agents typically collect, filter and process information found on the Web, sometimes with the help of other agents.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Agent

Individual, workgroup or organization responsible for or involved in record creation, capture and/or records management processes
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Agent

One who is authorized to act for or in place of another.
Gevonden op https://labyrinth.rienkjonker.nl/lexicon/terminologie

Agent

Een in onbruik geraakte benaming voor een - veelal maatschappijgebonden - verzekeringstussenpersoon. Zie ook `Bemiddelaar`, `Tussenpersoon`.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp

Agent

Ook wel handelsagent of fabrieksagent. Zelfstandige onderneming, die bemiddelt bij het tot stand komen van contracten. Agent wordt geen juridisch eigenaar van de goederen, koopt dus niet voor eigen risico in. Vaak heeft agent eigen exclusief rayon. Zie ook `Handelsagent`.
Gevonden op https://www.encyclo.nl//Media/Begrippenbank-Bedrijfskunde-Streutker/Begripp
Geen exacte overeenkomst gevonden.