Zoek op

absent

rechtswetenschap: afwezig, niet aanwezig op de plek waar men behoorde te zijn. Bijv. het niet aanwezig zijn op de onderwijsinstelling. ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/absent

absent

absent bijv.naamw.Uitspraak:   [ɑp'sɛnt] afwezig Voorbeeld:   `je kind op school absent melden` © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'absent' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van Op...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/absent

ABSENT

1) Afwezig 2) Afwezig zijn 3) Elders 4) Gedachteloos 5) Het ontbreken 6) Niet aanwezig 7) Niet tegenwoordig 8) Ontbreken 9) Verstrooid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/ABSENT/1

absent

afwezig
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/absent

Absent

absint; likeur van kruiden, in bijzonder alsem, getrokken op brandewijn.
Gevonden op http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/

Absent

Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] afwezig; [figuurlijk] verstrooid van gedachten, verward; de -en, de afwezigen.
~EREN (ZICH), ww. [gelijkvloeiend] (ik absenteerde mij, heb mij geabsenteerd), zich verwijderen, heengaan, verlaten (eene vergadering enz.).
~IE, v. [geen meervoud] afwezigheid; verstrooidheid (van ...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0004.htm

absent

afwezig
Jaar van herkomst: 1404 (Claes )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Absent

Let op: Spelling van 1858 afwezend. Absens carens, die niet bij de hand of tegenwoordig is, gaat ledig henen. Absentes, de afwezenden, verscholenen. Curator absentis, voogd, opziener eens afwezenden. Absentie, absentia, absence, afwezendheid. Absentia Reipublicae causa, of laudabilis, afwezendheid om de...
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

absent

afwezig (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/absent

absent

niet (meer) aanwezig vb: twee leerlingen waren vandaag absent Synoniemen: weg ervandoor Tegenstellingen: aanwezig present
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=absent
Geen exacte overeenkomst gevonden.