Zoek op

Al Qaida

(Arabisch: de basis of het fundament) Fundamentalistisch-islamitisch netwerk bestaand uit betrekkelijk onafhankelijk opererende cellen die in veel landen van de wereld zijn gevestigd. Zij voeren terroristische acties uit, zowel in Islamitische als westerse landen, gericht op de ondermijning en/of vernietiging van de in hun ogen ‘goddeloze' regime...
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/internationale-politiek/al-qaida

Al Qaida

Al Qaida, vaak ook getranscribeerd als Al-Kaida of Al Qaeda (القاعدة in het Arabisch (al-Qā‘idah), letterlijk de basis), is een Moslimfundamentalistische paramilitaire beweging die door velen wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Al Qaida opereert meer als een netwerk dan als een organisatie, de organisatie voert zelf terro...
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Al_Qaida

Al Qaida

Al Qaida (القاعدة in het Arabisch (al-Qā‘idah), ook wel getranslitereerd als al-Qaeda, wat letterlijk de basis of het fundament betekent) is een islamistische paramilitaire beweging die door velen wordt beschouwd als een terroristische organisatie, vooral in Westerse landen. Over deze organisatie (of...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10248

Al Qaida

Minder specifiek: terreurorganisaties Zie ook: fundamentalisme islamisme radicale islam
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/3690
Geen exacte overeenkomst gevonden.